Al tercer trimestre del 2023, l’índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) de Catalunya mostra un augment de l’1,2% respecte del segon trimestre del 2023. Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), l’hostaleria i transport (4,6%) és el sector d’activitat que més incrementa la confiança empresarial, seguit del comerç (2,5%) i de la resta de serveis (1,4%). En canvi, la indústria i la construcció disminueixen la confiança en el mateix període (‑1,2%, en tots dos casos).

Gràfic. ICEH2023T3.% interanual i trimestral{"name":"2023/07/11/09/12/fc81d9d3-c352-4f41-b65f-479739c8bae6.png","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":14725}

En relació amb el mateix trimestre de l’any anterior, l’índex de confiança empresarial ha augmentat un 0,2%: destaca l’augment de la confiança empresarial al comerç (3,8%), ja que la construcció i la resta de serveis, tot i que també mostren augments, aquests són més moderats (1,3% i 0,2%, respectivament). En canvi, l‘hostaleria i transport (-3,0%) i la indústria (-1,6%) mostren una pèrdua de confiança respecte al tercer trimestre del 2022.

Per grandària de l’establiment, també hi ha comportaments dispars de la confiança empresarial respecte del trimestre anterior. Els increments més importants de la confiança es donen als establiments de més assalariats: els de 1.000 assalariats o més, un 5,1%; els de 200 a 999 assalariats, un 3,9%; i els de 50 a 199 assalariats, un 1,2%. En canvi, als establiments de menys de 10 assalariats la millora és del 0,7% i als de 10 a 49 assalariats la confiança empresarial disminueix (-0,8%).

Per demarcacions camerals, la demarcació de les Cambres de Girona (3,4%) és la que mostra un augment de la confiança més elevat, seguida de la de les Cambres de Tarragona (2,2%), la de la Cambra de Barcelona (1,6%) i la de les Cambres de Lleida (0,3%). La resta de Cambres de Barcelona mostren una pèrdua de confiança (-1,2%) respecte al trimestre anterior.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 170287