Direcció General de Comunicació

MIR

El Govern aprova les retribucions per a la jornada complementària del personal mèdic resident en formació de l'Institut Català de la Salut

query_builder   11 juliol 2023 14:27

event_note Nota de premsa

El Govern aprova les retribucions per a la jornada complementària del personal mèdic resident en formació de l'Institut Català de la Salut

  1. L’acord suposa un increment del preu de la guàrdia, incloses les quotes socials, d'un 27,8% respecte del preu anterior
  2. La mesura beneficia un total de 2.773 MIR i té efectes des del passat dia 1 de junyEl Govern ha aprovat les retribucions per a la jornada complementària del personal mèdic resident en formació de l’Institut Català de la Salut (ICS). La mesura, que beneficia un total de 2.773 MIR, suposarà un cost anual de 13 milions d’euros, si bé aquest any, com que l’acord té efectes des del passat 1 de juny, suposarà un cost de 7,7 milions.

El nou model i preu de la guàrdia dels residents de l'ICS garanteix la realització de quatre guàrdies mensuals, una d'elles en cap de setmana, dins les 48 hores setmanals màximes exigibles en còmput anual que estableix la normativa, garantint el descans l’endemà d’acabar la guàrdia, i suposa un increment del preu de la guàrdia, incloses les quotes socials, d'un 27,88% respecte del preu anterior, i d'un 23,03% si no es compta l'increment de quotes socials.

L’acord preveu els imports següents:

De dilluns a dijous, per cobertura dels mòduls de 24 hores de jornada ordinària i complementària (de 8 h a 8 h) amb lliurança l’endemà, dia laborable:

Resident de primer any (R1):225,00 €

Resident de segon any (R2):270,00 €

Resident de tercer any (R3):315,00 €

Resident de quart i cinquè any (R4 i R5):337,50 €


Els divendres, cobertura del mòdul de 24 h (suma ordinària i complementària) i descans dissabte:

Resident de primer any (R1):325,00 €

Resident de segon any (R2):390,00 €

Resident de tercer any (R3):455,00 €

Resident de quart i cinquè any (R4 i R5):487,50 €


Dissabtes, mòdul de 24 h de jornada complementària i descans diumenge:

Resident de primer any (R1):500,00 €

Resident de segon any (R2):600,00 €

Resident de tercer any (R3):700,00 €

Resident de quart i cinquè any (R4 i R5):750,00 €

Diumenge i festius, mòdul de 24 h i descans l’endemà, dia laborable:

Resident de primer any (R1):425,00 €

Resident de segon any (R2):510,00 €

Resident de tercer any (R3):595,00 €

Resident de quart i cinquè any (R4 i R5):637,50 €

Si el mòdul fet de dilluns a dijous no comporta lliurança l’endemà, perquè aquest no sigui laborable, s’abonarà el preu del mòdul de divendres.

Si el mòdul fet un diumenge o festiu no comporta lliurança l’endemà, perquè aquest no sigui laborable, s’abonarà el preu del mòdul de dissabtes.

Quan sigui impossible garantir el gaudiment del descans setmanal continuat de 36 hores en un període de 15 dies i el dissabte es compensi amb un dia laborable de lliurança, el mòdul es retribuirà a preu de diumenge i festiu.

En la resta de supòsits, l’atenció continuada feta per hores addicionals a la jornada ordinària s’abonarà al preu hora de l’atenció continuada fixat en el conveni col·lectiu del sector concertat.

L’acord també assenyala que la suma de la jornada ordinària i complementària del personal MIR no pot excedir de 48 hores setmanals de mitjana en còmput anual.

També indica que en el cas que el complement d’atenció continuada sigui percebut mensualment sense solució de continuïtat, durant les vacances s’abonarà un complement d’atenció continuada corresponent a la mitjana de les quantitats abonades mensualment per aquest mateix concepte en els 11 mesos anteriors, sense que l’import pugui ser superior, en cap cas, a l’import corresponent a 50 hores de jornada complementària programada.

Finalment, l’acord conclou que les retribucions establertes són susceptibles d’incrementar-se amb el que estableixin les successives lleis de pressupostos de la Generalitat de Catalunya i altres disposicions legals o reglamentàries que siguin d’aplicació.

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia