1. L’obra ha consistit en la urbanització dels voltants de l’església de Santa Maria. Aquesta actuació millora la qualitat arquitectònica de l’espai públic del centre històric posant en valor les traces històriques i prioritzant al vianant.

El Departament de Territori, que gestiona les actuacions programades de l’1,5% cultural del departament, ha promogut l’actuació d’urbanització del nucli històric d’Olvan, incidint en el valor del projecte arquitectònic, en els criteris de qualitat arquitectònica i de valorització d’elements patrimonials i culturals.

L’INCASÒL ha gestionat les obres que han tingut un cost de 290.387,79 euros, i s’han basat en un projecte de l’arquitecte Ferran Besa que també s’ha encarregat de la direcció de les obres. Aquestes han estat promogudes i finançades majoritàriament per l’Ajuntament d’Olvan (81,29%) -amb ajuts del PUOSC i del Programa General d’Inversions de la Diputació de Barcelona- i per l’INCASÒL (18,71%).

L’actuació s’ha centrat en la urbanització de les places de Sant Sebastià, de l’Església i Major, així com al carrer del Forn. L’àmbit del projecte te una superfície de1.292 m2 i forma part del que havia estat l’antiga sagrera del municipi.

S’han executat les obres de pavimentació amb un paviment de pedra natural valoritzada, clavegueram, enllumenat, enjardinament i senyalització del centre històric d’Olvan amb l’objectiu de millorar la qualitat arquitectònica de l’espai públic prioritzant als vianants i la seguretat viària. Per aconseguir-ho s’han eixamplat les voreres i eliminat les barreres arquitectòniques donant continuïtat a l’itinerari de vianants.

També s’han creat noves zones enjardinades com els arbustos afegits al voltant de la plaça de Sant Sebastià i al final del carrer del Forn i s’han trasplantat cinc alzines situant-ne quatre a la plaça de Sant Sebastià, i la cinquena, la més frondosa, a la plaça de darrere de l’església.


1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 439385