Les persones d’entre 18 i 29 anys poden sol·licitar a partir de demà l’ajut de 15.120 euros per posar en marxa un projecte professional com a persones treballadores autònomes

Com a novetat, aquest any es reserven 500.000 euros del pressupost per a joves amb domicili fiscal a micropobles

El Departament d’Empresa i Treball, per mitjà de la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral, obre una nova convocatòria d’ajuts per fomentar l’autoocupació de joves.

El programa consisteix en una subvenció de 15.120 euros a joves d’entre 18 i 29 anys que iniciïn una activitat econòmica o professional com a persones treballadores autònomes i la mantinguin durant un mínim de 18 mesos ininterromputs. Amb aquesta mesura, s’ajuda les persones joves a posar en marxa un projecte professional, tot garantint-los un ingrés mínim a l’inici de la seva activitat econòmica.

El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent i Ramió, destaca que “Amb aquest programa, el Govern de la Generalitat continua oferint oportunitats a les persones joves, continua impulsant l’activitat econòmica i lluitant contra l’atur juvenil”. En aquest sentit, recorda que “estem registrant les millors dades d’ocupació i d’atur dels darrers 15 anys a Catalunya”.

El pressupost d’aquesta convocatòria és de 13 milions d’euros, cofinançada en un 40% pel Fons Social Europeu Plus.

Com a novetat, aquest any s’han reservat 500.000 euros del pressupost per a persones joves amb domicili fiscal a micropobles, és a dir, a algun dels 337 municipis de menys de 500 habitants que hi ha actualment al nostre país. D’aquesta manera, el Departament vol ajudar a combatre el despoblament de les zones rurals i evitar que moltes persones joves es vegin obligades a marxar per trobar feina.

Les sol·licituds es poden realitzar a partir de demà, 18 de juliol, a les 9 hores i fins al dia 20 de setembre a les 15 hores, només a través d’un d’aquests dos canals: canalempresa.gencat.cat ó tramits.gencat.cat.

Els requisits per sol·licitar l’ajut són:

  1. Tenir entre 18 i 29 anys (ambdós inclosos) a la data d’inici de l’activitat com a persona treballadora autònoma.
  2. Estar donada d’alta al registre del programa de Garantia Juvenil, en situació “inscrit beneficiari”, el dia anterior a la data d’inici de la seva activitat com a persona treballadora autònoma.
  3. Haver iniciat l’activitat econòmica o professional com a persona treballadora autònoma, com a mínim, el dia abans de presentar la sol·licitud d’aquest ajut.
  4. Mantenir i acreditar, amb informació fiscal i/o de facturació, la realització de l’activitat econòmica o professional per la qual s’ha sol·licitat l’ajut durant un mínim de 18 mesos de manera ininterrompuda. Durant tot aquest temps no es pot estar contractat com a persona treballadora assalariada.
  5. Tenir i mantenir el domicili fiscal (i, si s’escau, el centre de treball) a Catalunya al llarg dels 18 mesos.
  6. Durant aquest temps, dur a terme amb aprofitament una acció de caràcter formatiu o de suport que contribueixi a millorar la gestió del negoci o que estigui relacionada directament amb l'activitat econòmica o professional desenvolupada.

L’any passat, 1.358 persones d’entre 18 i 29 anys es van beneficiar de l’ajut per al foment de l’autoocupació de joves del Departament d’Empresa i Treball.