IDESCAT

Imatge decorativa edcl2022

Estadística de despesa en consum de les llars 2022

La despesa mitjana de les llars catalanes augmenta un 4,3% el 2022 i arriba al 9% en les llars formades per dos adults amb fills dependents

query_builder   20 juliol 2023 10:30

event_note Nota de premsa

Estadística de despesa en consum de les llars 2022

La despesa mitjana de les llars catalanes augmenta un 4,3% el 2022 i arriba al 9% en les llars formades per dos adults amb fills dependents

L’any 2022, la despesa mitjana en consum de les llars catalanes ha estat de 33.085 euros per llar, un 4,3% més que el 2021 i un 0,5% més que l’any 2019, abans de la pandèmia. Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), destaca el creixement del 9% anual de la despesa mitjana de les llars formades per dos adults amb un fill dependent o més d’un, que assoleix un valor de 40.479 euros al 2022. En canvi, la despesa mitjana de les llars monoparentals (formades per un adult amb un fill dependent o més d’un) ha estat de 31.620 euros, valor que representa un augment del 3,1%, en relació amb el 2021.

Pel que fa a les llars sense fills, les formades per dos adults han tingut una despesa mitjana de 31.964 euros, que representa un augment dels 4,5%, i les unipersonals, amb 22.885 euros de mitjana, han incrementat la despesa un 4,3% en relació amb l’any 2021. Cal destacar que l’evolució de la despesa de les llars unipersonals ha estat molt diferent en funció de l’edat: la de les llars d’una persona menor de 65 anys ha disminuït un 4,3% mentre que la de les d’una persona de 65 anys o més ha augmentat un 17,7%.

Gràfic edcl2022{"name":"2023/07/20/09/42/85357b72-70fa-49f7-9b2f-db90b12197b4.jpg","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":59623}


Despesa mitjana anual de la llar segons les caracterísitques del sustentador principal

La despesa mitjana més elevada és la de les llars on el sustentador principal té estudis superiors, que és de 38.223 euros, un 15,5 % més alta que la del conjunt de les llars catalanes; en relació amb el 2021, ha incrementat un 1,4% i representa 2,9 punts percentuals menys que el total de llars. En canvi, les llars on el sustentador principal té estudis primaris com a màxim tenen una despesa mitjana de 23.835 euros, un 28,0% inferior a la del total de llars, però amb un augment del 5,8% en relació amb l’any anterior, 1,5 punts percentuals més que el conjunt de llars. La menor despesa d’aquest darrer grup de llars s’explica principalment per la despesa en béns i serveis que no són de primera necessitat, que és pràcticament la meitat que en el total de llars.

Si es té en compte la nacionalitat, s’observa que les llars on el sustentador principal és de nacionalitat estrangera no europea (24.707 euros per llar) són les que tenen un nivell de despesa mitjana més baix respecte del conjunt de les llars, però també són les que més han augmentat la despesa en relació amb l’any anterior, un 5,7%.

Per relació amb l’activitat econòmica, la despesa més baixa és la de les llars on el sustentador principal està a l’atur (18.506 euros per llar), un 44,1% inferior al conjunt de les llars catalanes, tot i que ha augmentat un 10,1% en relació amb l’any anterior. D’altra banda, les llars amb el sustentador principal ocupat són les que presenten una despesa mitjana per llar més elevada (amb 35.426 euros i un augment del 4,6% en relació amb el 2021).

Les llars amb una dona com a sustentador principal tenen una despesa mitjana per llar de 31.104 euros, un 6,0% menys que la del conjunt de les llars catalanes. En el cas dels béns de primera necessitat, la despesa mitjana és un 3,3% inferior a la del conjunt de les llars, i a la resta de béns és un 9,7% menys. En canvi, quan el sustentador principal és un home, la despesa mitjana per llar és de 34.344 euros, un 3,8% superior a la del conjunt de les llars: un 2,1% superior en els béns de primera necessitat i un 6,2% a la resta de béns.

Pel que fa a l’edat, la despesa mitjana per llar és menor quan el sustentador principal pertany al grup de 75 anys o més (27.978 euros), o al grup de fins a 30 anys (28.718 euros), que suposa un 15,4% i un 13,2% menys que la del conjunt de les llars, respectivament. La despesa més baixa en el grup dels menors de 30 anys en comparació amb la mitjana de les llars es deu al fet que la despesa en béns de primera necessitat és un 26,6% inferior, mentre que en el grup de 75 anys o més s’explica per una despesa un 42,6% inferior en el grup de la resta de béns. En canvi, la despesa mitjana és més alta en llars on el sustentador principal té entre 45 i 59 anys (36.852 euros de mitjana, un 11,4% superior a la del conjunt de les llars).

Depesa mitjana per llar per grups de despesa

Per grups de despesa, la despesa mitjana per llar l’any 2022 augmenta a tots els grups excepte en el d’habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles, amb una disminució de l’1,9% i amb 11.417 euros de despesa mitjana per llar, i el de les comunicacions, amb una reducció del 0,8%, que assoleix els 1.016 euros també en termes mitjans per llar. Els increments més elevats de la despesa mitjana per llar són en els grups d’oci i cultura (17,6%), restaurants i hotels (16,3%), transport (14,6%) i educació (10,2%); les despeses mitjanes per llar d’aquests grups són de 1.556 euros, 2.547 euros, 3.459 euros i 735 euros, respectivament.

Després de la reducció en el consum de les llars l’any 2020 a causa de la crisi sanitària produïda per la covid-19, l’any 2022 la despesa en consum de les llars a preus corrents assoleix els nivells del període de prepandèmia amb un creixement del 0,5%. En aquest sentit, els grups que presenten les pujades més elevades de la despesa mitjana per llar respecte al 2019 són el de la sanitat (23,0%), el dels aliments i begudes no alcohòliques (15,8%), el corresponent a l’habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles (5,1%), i, finalment, el de despesa en educació (5,0%). En canvi, els grups amb més descensos respecte a l’any previ a la pandèmia són el del transport (-15,7%), el de l’oci i la cultura (‑14,9%), el de les begudes alcohòliques (-10,2%) i, per acabar, el dels restaurants i hotels (-9,8%).

Quantitat mitjana per llar dels principals productes alimentaris, begudes i tabac

Al 2022 disminueix el consum mitjà per llar dels principals productes alimentaris, on destaca la reducció del consum d’ous (-10,3%), llet (-8,5%) o fruites (-6,1%), que representen una mitjana de 25,2 dotzenes d’ous, 131,6 litres i 196,1 quilos per llar, respectivament. Únicament s’ha incrementat el consum de formatges, iogurts i altres derivats de la llet (9,4%), mentre que el consum de pa i cereals i carn s’ha mantingut estable (amb una taxa de variació del 0,5% en tots dos grups).

Pel que fa a les begudes, les llars catalanes han incrementat el consum mitjà per llar d’aigua mineral, begudes refrescants, sucs de fruites i vegetals en un 13,0%. Aquest increment ve explicat principalment per la pujada en el consum de begudes energètiques, d’un 75,6%. També ha augmentat el consum de cerveses en un 4,1% fins assolir 49,3 litres per llar en termes mitjans. El consum de la resta de begudes s’ha reduït, i destaca la reducció de les begudes destil·lades (-27,6%), que representen una mitjana de 2,3 litres per llar.

Quantitat mitjana per llar de subministraments bàsics de la llar

Pel que fa als serveis bàsics de l’habitatge i productes energètics, l’any 2022 les llars van consumir de mitjana 3.563,1 kWh d’electricitat, 143,6 m3 d’aigua, 415,2 m3 de gas ciutat i 17,2 kg de gas liquat.

En relació amb l’any anterior, augmenta el consum d’electricitat i gas ciutat en un 21,0 % i 1,7%, respectivament, mentre que el consum d’aigua i gas liquat ha disminuït en un 30,6% i un 46,9%, respectivament.

2  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 208190

Taules

Taules
XLSX | 40335

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia