1. L’obra té un cost de 4,8 M€ i es preveu que finalitzi el primer semestre de 2025


L’Institut Català del Sòl, INCASÒL, ha iniciat la construcció d’una promoció de 36 habitatges de lloguer assequible situada al carrer de Glòria Lasso, 8-10 del municipi de Vilafranca del Penedès.La promoció forma part del programa de lloguer assequible que està promovent el Govern de la Generalitat per ampliar el parc d’habitatges públics de llogueri es finançarà amb el recursos generats per les fiances de lloguer dipositades a l’INCASÒL.

L’obra s’ha adjudicat a l’empresa Gestióningeniería y construcción de la Costa Dorada SA per un pressupost de4,8M€ (més IVA) i un termini d’execució de 22 mesos. El projecte l’han redactat els arquitectes Jordi Roig i Marc Mogas, guanyadors del concurs d’arquitectura per a la redacció del projecte i la direcció de les obres en el que van presentar 80 propostes. Actualment ja s’ha iniciat la fase de fonamentació.

La promoció es construeix en un solar, cedit per l’Ajuntament a l’INCASÒL. Es tracta d’un edifici entre mitgeres, amb dues façanes oposades, que segueix la pendent del carrer. Així, en una banda és de planta baixa més sis plantes pis i planta soterrani i, a l’altra, consta de planta baixa, cinc plantes pis i dos plantes soterrani. La part del solar que no ocupa l’edificació és una zona enjardinada comunitària i els patis privatius dels 2 habitatges de planta baixa que hi tenen accés.

L’accés al bloc es fa per la part més baixa del carrer Glòria Lasso i té un únic nucli de comunicació, amb dos ascensors i una escala. Cada planta té 6 habitatges per replà. A la planta baixa, a més del vestíbul i els recintes d’instal·lacions, es preveu un recinte d’aparcament de bicicletes, i a les plates soterrànies hi ha l’aparcament.

Els 36 habitatges, dos d’ells adaptats, tenen una superfície útil d’entre 56 i 67 m². Tots tenen 2 dormitoris dobles pensats com estances polivalents. Les zones més socials dels habitatges estan orientades als balcons, terrasses o jardins interiors i ofereixen múltiples utilitzacions. La cuina es situa semi oberta per permetre visions i relacions amb les demés estances i el pati per estendre la roba. Els balcons com a espais intermedis permetran també perllongar la vida cap al exterior en èpoques de l’any que sigui propici. Totes les estances gaudeixen de llum i ventilació amb escreix, la majoria d’elles amb visió de l’exterior dilatada.

Els sistemes d’eficiència energètica i els sistemes bioclimàtics proposats aprofiten tant la captació solar com la seva protecció, tenen aïllament acústic, ventilació creuada al 100%, dipòsit d’aigües pluvials, recàrrega de vehicles elèctrics a més d’utilitzar-se materials saludables.

Aquests 36 habitatges es sumaran als 156 habitatges de lloguer assequible propietat de l’INCASÒL a Vilafranca del Penedès

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 1481330