1. Es preveu posar en marxa el nou servei a la tardor a Tortosa


Primera Comissió territorial Barnahus a les Terres de l'Ebre.
Primera Comissió territorial Barnahus a les Terres de l'Ebre.
{"name":"2023/07/21/14/32/61aafb12-f4f1-402b-b7ff-f649fcb494cd.jpg","author":"Delegació del Govern a les Terres de l'Ebre. ","type":"0","location":"0","weight":431221}


Aquest divendres, 21 de juliol, s’ha constituït la Comissió territorial Barnahus a les Terres de l’Ebre. L’Estratègia Barnahus per a l’abordatge integral dels abusos sexuals contra la infància i l’adolescència a Catalunya preveu la creació de fins a 12 serveis nous arreu del país, un dels quals a les Terres de l’Ebre, que està previst que entri en funcionament a la tardor a Tortosa.


El projecte Barnahus (casa dels infants, en islandès), pioner al sud d’Europa, representa un canvi de paradigma en l’atenció a les víctimes, perquè es posa l’infant al centre. “És una eina que ens dotem com a territori per garantir un millor abordatge contra la violència sexual als infants i adolescents”, assegura el delegat del Govern a les Terres de l’Ebre, Albert Salvadó Fernandez, que recorda que “tenim xiquets i xiquetes de les Terres de l’Ebre que pateixen abusos sexuals que poden ser dins de casa mateix o de l’entorn i és una responsabilitat per part de l’administració fer el que estem fent”.


Les comissions són l’eina principal de consulta, informació i debat, i poden proposar activitats i analitzar les necessitats socials de cada territori. Tenen la funció d’actualitzar i establir els protocols de comunicació i intervenció entre els departaments de la Generalitat, així com elaborar i perfeccionar els circuits necessaris per garantir una atenció especialitzada d’acompanyament a les víctimes en el procés de cura, recuperació i reparació.


Aquests òrgans territorials estan adscrits a la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), i els seus membres seran designats a proposta dels departaments d’Educació, Interior, Justícia, Salut i Igualtat i Feminismes. També en poden ser membres els agents del territori o persones que per la seva especialitat, coneixements o funcions puguin fer aportacions d’interès.


“Les agressions sexuals a la infància i adolescència passen més del que ens pensem i com a Govern hem d’estar a l’alçada per ajudar-los a superar i passar aquests moments tan difícils i ajudar a reparar i que tinguin una vida plena, acompanyant-los a ells i a les famílies”, afirma la directora general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, Ester Cabanes Vall.


La Barnahus té l’aspecte d’una llar, perquè els infants i les seves famílies el reconeguin com un espai amigable que proporciona seguretat i confiança. Hi treballa a temps complet un equip psicosocial i, a més, hi ha altres professionals que s’hi desplacen quan cal o que s’hi connecten per videoconferència per evitar que la víctima i la seva família siguin els que hagin de recórrer a les distintes instàncies que intervenen en aquests processos: comissaria, jutjat, servei d’infància, centre mèdic... D’aquesta manera, la víctima només ha d’explicar els abusos que ha patit una vegada a un equip especialitzat, que s’encarrega del seu desenvolupament i recuperació. Així s’evita la revictimització mitjançant la coordinació de totes les parts implicades, però, a més a més, es minimitza la contaminació del testimoni amb vista a una possible instrucció judicial.21 juliol 2023