La col·laboració entre el Departament i la Universitat pretén protegir-los de l’exclusió social i educativa i millorar la transició des del sistema de protecció a la vida adulta


Imatge de grup{"name":"2023/07/24/13/25/0e61f3d1-5d1d-4e22-a99b-23c41a817f18.png","author":"URV","type":"0","location":"0","weight":1226689}

Les desigualtats que afronten els adolescents tutelats quan han d’iniciar estudis superiors en comparació a la resta de joves i les baixes expectatives acadèmiques són alguns dels factors que dificulten l’accés a la universitat dels nois i les noies que es troben al sistema de protecció a la infància. De fet, a l’estat espanyol només hi arriba el 4%, quan el percentatge de població adulta amb estudis superiors és de gairebé el 40%.Per això el Departament de Drets Socials i la Universitat Rovira i Virgili (URV) impulsen el programa “Amb-Èxit-Ed”, que s’inicia de forma pilot el curs 2023-24.

El programa promou que el jovent tutelat i extutelat no només accedeixi a la Universitat, sinó que tingui el suport necessari per finalitzar amb èxit els estudis superiors. La iniciativa es basa en treballs que han dut a terme Carme García Yeste i Regina Gairal, investigadores del Departament de Pedagogia de la URV, que demostren que l’aplicació d’actuacions educatives d’èxit vinculades a les altes expectatives aconsegueixen superar una situació desigual de partida.

Amb aquesta orientació han dissenyat el programa que, en primer terme, preveu que la Universitat i el Servei d’Atenció a la Infància i Adolescència de Tarragona informin els adolescents tutelats a partir de 4t d’ESO, així com als educadors i altres professionals implicats en el seu seguiment sobre els itineraris per arribar a la universitat i altres informacions útils. Una vegada accedeixin a la URV, tindran un professor o professora referent de cada titulació, que seran formats per atendre aquests estudiants amb coneixement sobre el seu context social.

A més del seguiment acadèmic, aquests futurs estudiants tindran el suport econòmic de la Universitat per dinar al campus durant el curs i per adquirir el material necessari per a les pràctiques. També tindran el suport dels tècnics d’orientació universitària per resoldre els procediments administratius i accedir als serveis de la URV, i, al llarg dels propers anys, s’involucraran estudiants dels darrers cursos per iniciar un programa de mentoratge entre alumnat del mateix grau.

Els estudiants que participin al programa també adquireixen un compromís: presentar-se al 75% de les assignatures matriculades com a mínim i aprovar un nombre de crèdits igual o superior a la mitjana de crèdits aprovats pels estudiants del seu curs i titulació.

En el decurs de la presentació d'aquesta iniciativa, la secretària d’Infància, Adolescència i Joventut, Núria Valls i Carol, ha destacat que aquesta mesura “se suma a d’altres que impulsem des del Govern per garantir l’èxit educatiu, com la reserva d’una plaça en cada grau per als estudiants que compleixen els requisits d’accés a la universitat i que estan tutelats o extutelats”.

Carme García Yeste, que ha liderat el disseny del programa amb l’assessorament d’estudiants tutelats i extutelats, explica que la iniciativa està inspirada en el programa Arrakasta, que va impulsar amb èxit la Universitat del País Basc. García Yeste, que lidera altres projectes educatius amb infants i adolescents tutelats, apunta que complir divuit anys per a les persones del sistema de protecció a la infància “és un moment molt dur per a ells, i han de prendre tantes decisions que els estudis són l’últim que es plantegen. Per això és necessària aquesta transició a la vida adulta”.

El rector de la URV, Josep Pallarès, ha apuntat que “aquesta iniciativa reafirma el compromís de la Universitat amb la igualtat d’oportunitats i la inclusió social i educativa, alhora que ens fa ser una comunitat universitària més diversa i compromesa”.

A Catalunya, quan els infants i adolescents tutelats per l’Administració assoleixen la majoria d’edat poden acollir-se voluntàriament a l'Àrea de Suport a Joves Tutelats i Extutelats (ASJTET). Es tracta d’una unitat de la DGAIA que s'encarrega d’oferir suport tècnic i educatiu, d’habitatge, orientació per a la inserció laboral, suport psicològic i suport econòmic i jurídic per a persones joves tutelades, extutelades i amb dificultats socials. L’equip de professionals de l’ASJTET cerca la solució per cobrir les necessitats de cada jove, valorant a quins programes es poden adscriure o si necessiten un altre tipus de suport addicional perquè es puguin emancipar i es trobin en situació de plena autonomia. Actualment aquest servei atén més de 4.500 joves.

Segons les dades de preinscripció universitària, 36 joves que estan o han estat al sistema de protecció seran estudiants universitaris de nou accés el proper curs, 28 d’ells a través del sistema de reserva de places impulsada per la Generalitat de Catalunya.

2  

Imatges

Foto de grup

Foto de grup 182038

La secretària durant la roda de premsa

La secretària durant la roda de premsa 6100243