1. Banyar-se on hi ha socorristes, nedar en companyia, no entrar a l’aigua amb bandera vermella, supervisar sempre el bany dels infants i ensenyar-los a nedar són algunes de les recomanacions de l'Agència de Salut Pública de Catalunya
  2. Des de començament d’any hi ha hagut 29 ofegaments mortals, dels quals 18, més de la meitat, han tingut lloc durant els mesos de juny i juliol, segons dades de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses
  3. El SEM ha recuperat el 84 % dels ofegaments que s’han produït a Catalunya aquest estiu

El Departament de Salut, a través de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, fa una crida a extremar la precaució i la vigilància en el bany arran del nombre d’ofegaments a platges i piscines d’aquest estiu. Les recomanacions les fa coincidint, aquest 25 de juliol, amb el Dia Mundial per a la Prevenció dels Ofegaments d’acord amb l’Organització de les Nacions Unides.

Sota el lema “Tothom pot ofegar-se, a ningú hauria de passar-li” esrecorda que tothom hi està exposat, especialment quan el cos experimenta canvis sobtats de temperatura al entrar en contacte amb l’aigua freda, al submergir-se bruscament o si es realitza una activitat física excessiva. En aquest sentit, per gaudir d’un bany saludable i prevenir els ofegaments, l’Agència recomana seguir aquests consells:

  1. Quan nedeu, feu-ho sempre en companyia d'altres persones.
  2. Sempre que sigui possible, banyeu-vos en llocs on hi hagi socorristes.
  3. No us banyeu si hi ha bandera vermella i respecteu sempre els advertiments dels socorristes.
  4. Eviteu consumir begudes alcohòliques abans de ficar-vos a l'aigua o mentre hi sou navegant o practicant esports aquàtics.
  5. No entreu de cop a l'aigua la primera vegada que us banyeu, després de menjar, d'haver pres molta estona el sol o d'haver fet un exercici físic intens.
  6. Sortiu immediatament de l’aigua en cas d’indisposició.
  7. Si patiu qualsevol malaltia per la qual feu un seguiment mèdic, i especialment si teniu una malaltia cardíaca o circulatòria, consulteu els professionals sanitaris sobre la idoneïtat de la pràctica del bany, la natació o altres activitats aquàtiques.

En el cas dels infants, la supervisió per part de les persones adultes és un factor fonamental per prevenir els ofegaments. Fins i tot quan els nens i les nenes saben nedar o estan familiaritzats amb l’aigua, cal una supervisió contínua per part d’una persona adulta durant el bany o el joc a la platja o la piscina: en el cas dels lactants i els infants més petits, cal mantenir-se sempre a una distància que permeti agafar-los allargant el braç mentre que, per supervisar el bany dels més grans, pot ser suficient que es mantinguin a l’abast de la vista.

Per això és convenient que totes les persones que han de tenir cura de la seguretat dels infants a la piscina i a la platja segueixin aquestes mesures de prevenció:

Consells de salut i seguretat infantil a la platja i a la piscina

Preneu consciència del risc


Els infants més petits estan exposats al risc d'ofegar-se encara que sàpiguen nedar.


Molts ofegaments infantils es produeixen a piscines, la majoria privades.


Eduqueu


Ensenyeu els infants a nedar.


Eviteu que els infants i els adolescents juguin a donar-se empentes a la vora de la piscina, a saltar l'un per sobre de l'altre, a enfonsar-se, a tirar-se en cadena pels tobogans, etc., i feu que respectin les normes de seguretat de les instal·lacions.


Protegiu


Assegureu-vos que una persona adulta responsable vetlli constantment per la seguretat dels infants mentre es banyin o juguin a prop de l'aigua.


No consumiu begudes alcohòliques i eviteu les distraccions (consultar el mòbil, llegir, etc.) mentre vigileu el bany dels infants.


Dediqueu l’atenció necessària per l’edat i les característiques dels infants: els més petits sempre a l’abast de la mà, els més grans sempre a la vista.


Reduïu el risc


No confieu la seguretat dels infants a les joguines inflables: les joguines no són embarcacions ni elements de seguretat.


Assegureu-vos que els infants que no saben nedar duguin posat un dispositiu (armilla, bombolleta, etc.) adaptat a cada edat, que n'afavoreixi la flotabilitat i que ajudi a mantenir el cap fora de l'aigua en cas que hi caiguin.


Si viviu o passeu les vacances a un lloc amb piscina, assegureu-vos que cap infant hi pugui accedir sense anar acompanyats d’una persona adulta responsable. Si a la vostra llar disposeu d'una piscina, instal·leu-hi una tanca protectora al voltant.


Eviteu deixar joguines o altres objectes atractius dintre o als voltants de la piscina: els més petits podrien intentar agafar-les i caure a l’aigua.El SEM ha recuperat el 84 % dels ofegaments aquest estiu

Des de l’1 de juny fins el 23 de juliol, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atès 119 persones per ofegaments produïts a les platges, piscines, rius i embassaments d’arreu de Catalunya.

En el 84 % dels casos atesos, el SEM ha pogut revertir l’ofegament a través de la posada en pràctica de reanimació cardiopulmonar, cosa que ha permès salvar la vida de la persona.

Del total de les 119 assistències per ofegament, el 34 % (40 assistències) han ocorregut a la Regió Sanitària de Barcelona, seguida de Tarragona amb un 30 % (36 assistències), Girona amb un 28 % (34 assistències), Catalunya Central amb un 3 % (4 assistències), Terres de l’Ebre amb un 2 % (2 assistències), Lleida amb un 2 % (2 assistències) i l’Alt Pirineu amb un 1 % (1 assistència).

El lloc on s’han produït més ofegaments és a la platja, amb 71, seguit de les piscines, on se n’han produït 39.

A data d’avui, el 37 % de les persones ateses per aquesta causa són menors de 18 anys.

A Catalunya, totes les defuncions per ofegaments són investigades per l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC), dependent del Departament de Justícia, Drets i Memòria. Des de fa anys, l’IMLCFC col·labora amb la Secretaria de Salut Pública i altres unitats del Departament de Salut en l’estudi de la mortalitat per causes externes i els seus determinants.

18 persones han mort ofegades entre juny i juliol

Les últimes dades registrades, corresponents als set primers mesos d’aquest 2023, mostren 29 casos de mort per ofegament, dels quals 20 són homes i 9 són dones. L’edat mitjana és de 57 anys, amb un interval entre els 2 i els 88 anys, i són majoritàriament de nacionalitat espanyola (17 casos), francesa (4 casos) i anglesa (2 casos).

Pel que fa a la distribució territorial, la demarcació de Girona és la que més casos ha registrat (10 casos), seguida de Tarragona (8 casos), Barcelona (7 casos) i Lleida (4 casos). D’aquest total de 29 casos, 18 –més de la meitat– han tingut lloc durant els mesos de juny i juliol. Es tracta d’una xifra molt elevada i preocupant, i més tenint en compte que encara queda per endavant molta temporada d’estiu, de platja i piscina.

65 ofegaments mortals cada any, majoritàriament homes majors de 75 anys

Entre els anys 2019 i 2022, l’ IMLCFC ha enregistrat un total de 260 defuncions per ofegaments no intencionals produïts a Catalunya, que representen una mitjana anual de 65 ofegaments mortals.

De manera semblant al que s’observa en altres causes de mort per lesions no intencionades, el nombre d’ofegaments mortals entre els homes gairebé quintuplica el que s’enregistra entre les dones (Taula 1). Així, entre 2019 i 2022 van morir ofegats a Catalunya 211 homes amb una edat mitjana de 55 anys, davant d’un total de 49 dones amb una edat mitjana de 60 anys. Un 10,0 % dels ofegaments mortals es van produir entre infants de 0 a 14 anys, mentre que un 28,5 % dels casos tenien 75 anys o més.

Tot i que, com mostra la Taula 2, el major nombre d’ofegaments mortals es va produir a platges i aigües naturals (176 defuncions, 67,7 %), els ofegaments mortals a piscines van ser particularment freqüents en el cas dels infants de 0 a 14 anys, entre els quals es van comptabilitzar 15 dels 47 ofegaments mortals a piscines enregistrats en el període d’estudi (57,7 % de les defuncions en aquest grup d’edat).

El període que va de maig a setembre i, especialment els mesos de juliol i agost, acumulen un nombre d’ofegaments mortals superiors al de la resta de mesos de l’any en el període d’estudi, amb un total de 111 defuncions entre aquests dos mesos habitualment més calorosos (42,7 % dels casos acumulats).


Dia Mundial de Prevenció dels Ofegaments

D’acord amb una resolució de l’Assemblea General de les Nacions Unides, cada 25 de juliol es commemora el Dia Mundial de Prevenció dels Ofegamentsamb la finalitat de conscienciar sobre la importància d’aquesta prevenció i de la necessitat d’impulsar accions multisectorials coordinades per millorar la seguretat a l’aigua i reduir el nombre de morts prevenibles.

S’estima que cada any moren ofegades a tot el món 236.000 persones, que representen una mitjana de 650 morts diàries o 26 morts cada hora. Els ofegaments mortals es produeixen a tots els països i poden afectar tothom, però cap persona hauria de morir ofegada perquè tots els ofegaments poden prevenir-se.


Taula 1. Nombre d’ofegaments mortals a Catalunya en el període 2019-2022, segons edat i sexe.


Homes

Dones

Total

0-14 anys

22

4

26

15-29 anys

18

0

18

30-44 anys

32

5

37

45-59 anys

34

12

46

60-74 anys

44

15

59

75 anys o més

61

13

74

Total

211

49

260


Taula 2. Nombre d’ofegaments mortals a Catalunya en el període 2019-2022, segons edat i lloc on es va produir l’incident.


Piscines

Platges i aigües naturals

Altres o no especificat

Total

0-14 anys

15

8

3

26

15-29 anys

0

16

2

18

30-44 anys

4

22

11

37

45-59 anys

4

35

7

46

60-74 anys

9

41

9

59

75 anys o més

15

54

5

74

Total

47

176

37

260


Taula 3. Nombre d’ofegaments mortals a Catalunya en el període 2019-2022, segons el mes i el lloc on es va produir l’incident.


Piscines

Platges i aigües naturals

Altres o no especificat

Total

Gener

1

8

2

11

Febrer

1

6

5

12

Març

2

4

1

7

Abril

3

3

2

8

Maig

4

14

2

20

Juny

3

22

3

28

Juliol

17

36

5

58

Agost

8

40

5

53

Setembre

3

25

5

33

Octubre

3

6

4

13

Novembre

1

1

3

5

Desembre

1

11

0

12

Total

47

176

37

260


Webs:

Es poden trobar més consells en relació a la seguretat a les platges iles piscines a Canal Salut i a Vídeo Salut


Contacte

Oficina de Comunicació

Departament de Salut

premsa.salut@gencat.cat

93 227 29 10


Oficina de Comunicació

Departament de Justícia, Drets i Memòria

premsa.justicia@gencat.cat

667 11 67 61


Barcelona, 24 de juliol de 2023