1. La convocatòria de les subvencions per al 2023 inclou dues línies noves per a projectes innovadors d’atenció social adreçats a persones amb discapacitat, i per a persones amb conducta addictiva, trastorns de la conducta alimentària o VIH-sida
Una activitat per a gent gran.{"name":"2023/07/24/18/54/496375e3-8edc-4f19-8bee-09c4c71ad454.jpg","author":"DSO","type":"0","location":"0","weight":701849}

El Departament de Drets Socials ha resolt la convocatòria ordinària de subvencions a projectes i entitats (COSPE) de 2023, adreçada a programes d’atenció a la infància, de voluntariat, de suport a les famílies, per a gent gran, persones amb discapacitat o sensellarisme.

La dotació dels ajuts atorgats en aquesta convocatòria és de 38.107.129 euros, un 20% superior a la de l’any passat per a un total de 1.901 accions.

Es beneficien d’aquest increment les següents accions:

  1. Atenció social i educativa adreçats a infants i adolescents en situació de risc social: 90 programes amb una dotació global de 971.645 euros (un 17,2% més)
  2. Programes de caràcter comunitari, voluntariat, enfortiment i promoció i reconeixement del poble gitano: 367 accions amb una dotació de 6.244.999 euros (un 38,9% més)
  3. Serveis socials: 398 programes amb una dotació de 9.379.448 euros (un 18,9% més)
  4. Suport a les famílies: 193 programes amb una dotació de 2.080.959 euros (un 50,9% més)
  5. Actuacions d’accessibilitat i millora de la igualtat d’oportunitats per a persones amb discapacitat: 72 programes amb una dotació de 540.282 euros (un 74,4% més)
  6. Atenció a persones sense llar en el procés de recuperació, autonomia personal i vincles socials: 69 programes amb una dotació de 1.661.444 euros (un 62,7% més)
  7. Programes innovadors de caire preventiu adreçat a evitar l’exclusió social de les persones en situació de pobresa: 88 projectes amb una dotació d’1.274.519 euros (un 34,9% més)
  8. Prevenció, suport i lluita contra el maltractament de persones grans i promoció de la gent gran activa: 68 projectes amb una dotació de 183.242 euros (un 19,3% més)

A més a més, s’impulsen dues línies de subvencions noves:

  1. Projectes d'atenció social de caire experimental per a la inserció comunitària de persones amb problemàtica social derivada de conducta addictiva, trastorns de la conducta alimentària o VIH-sida. S’han atorgat 572.792 euros per a 23 accions.
  2. Projectes d'atenció social de caire experimental per a persones amb discapacitat física, intel·lectual o situacions de pluridiscapacitat. S’han atorgat 994.225 euros per a 10 accions.

També s’han atorgat subvencions a programes de suport a joves tutelats i extutelats, a l’associacionisme juvenil, a famílies vulnerables, i a l’educació en el lleure.

Han optat a aquesta convocatòria dels ajuts COSPE un total de 1.393 entitats, que han presentat 2.505 projectes socials a les diferents línies.