IDESCAT

Imatge decorativa

Enquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarial. Segon trimestre del 2023

1 de cada 3 establiments empresarials de Catalunya col·laboren amb centres on s'imparteix formació professional

query_builder   28 juliol 2023 10:55

event_note Nota de premsa

Enquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarial. Segon trimestre del 2023

1 de cada 3 establiments empresarials de Catalunya col·laboren amb centres on s'imparteix formació professional

Al segon trimestre del 2023, 1 de cada 3 establiments empresarials de Catalunya declaren que fan algun tipus de col·laboració amb centres on s’imparteix formació professional (33,6%), segons l’Institut d’Estadística de Catalunya. Per sectors d’activitat, destaquen la indústria i l’hostaleria, amb percentatges del 42,0% i 40,0%, respectivament. A l’altra banda, hi ha la construcció, on el percentatge d’establiments que hi col·laboren és menor, del 26,9%.

Gràfic. Col·laboració empresarial amb centres que imparteixen FP. Catalunya. T2/2023{"name":"2023/07/28/10/45/421d86f3-54b0-49ff-bcb3-05e9b478b02e.png","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":7887}

Els establiments que col·laboren amb centres que imparteixen formació professional ho fan, principalment, en l’oferta de pràctiques a estudiants (89,5%), la contractació de personal titulat a través de les borses de treball dels centres (52,1%) i l’estada d'estudiants a l'empresa en formació professional dual (48,8%). Cal destacar que el 60% o més dels establiments de la indústria, la construcció i el comerç declaren com a segon tipus de col·laboració més freqüent l’estada d’estudiants en formació professional dual (63,0%, 60,0 i 60,1%, respectivament).

Per grandària de l’establiment, destaquen els establiments de 50 ocupats o més, amb un percentatge de col·laboració del 44,9%, 11,3 punts superior a la mitjana de Catalunya. En aquests establiments, la contractació a través de les borses de treball dels centres arriba al 58,0%.

Dificultats per contractar persones titulades en formació professional

Al segon trimestre del 2023, el 39,7% dels establiments empresarials de Catalunya declaren que no han tingut dificultats per contractar persones titulades en formació professional adequades a un lloc de treball en els darrers 3 anys, enfront del 33,0% dels establiments que declaren que sí que n’han tingut. El 27,2% restant dels establiments no ha tingut la necessitat de fer contractacions en aquest període. Per sectors d’activitat, destaca el sector de l’hostaleria, amb la proporció més elevada d’establiments que declaren dificultats, un 44,1%.

Els principals aspectes amb què s’han trobat els establiments per contractar persones titulades en formació professional adequades són: la manca de professionals amb formació adequada al perfil requerit (92,0%), la falta d'iniciativa i compromís (65,2%) i la no acceptació de les condicions de treball, com ara l’horari, el salari, etc. (50,8%). Aquest patró es repeteix a tots els sectors d’activitat i a totes les grandàries, excepte a la construcció, on la manca de capacitat i lideratge (45,7%) és una mica més freqüent que la no acceptació de les condicions de treball (42,0%).

Els sectors de la construcció i l’hostaleria comptabilitzen els percentatges més alts d’establiments amb dificultats per trobar professionals amb el perfil requerit, del 98,8% i el 94,2%, respectivament. A més, en el cas de l’hostaleria, la proporció d’establiments que declaren dificultats per trobar personal amb iniciativa i compromís s’eleva fins al 90,6%, i els percentatges en la resta d’aspectes que s’han valorat són els més elevats.

Gràfic. Aspectes que han dificultat la contractació de noves persones titulades en FP. Catalunya. T2/2023{"name":"2023/07/28/10/49/5fdeecfa-cc19-4b54-a536-222177fbba0b.png","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":12470}

Entre els establiments que han contractat persones titulades en formació professional en els darrers 3 anys, el 29,1% ho ha fet amb persones que havien obtingut la titulació recentment. Aquest percentatge és molt diferent entre els sectors i es mou des del 18,5% de l’hostaleria fins el 38,1% en el cas de la indústria. També hi ha força diferència segons la grandària de l’establiment, on el percentatge és més baix en el cas dels establiments de menys de 10 ocupats (un 18,1%), mentre que és un 38,4% en el cas dels establiments de 50 ocupats o més.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 148265

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia