1. Per al 2023 es preveu una dotació pressupostària de 7,3 MEUR
  2. L’any 2022 es van destinar 5,5 MEUR a donar suport a 233 entitats d’aquesta xarxa, que gestionaven 3.329 habitatges
  3. Les sol·licituds es poden presentar fins el 29 de setembre


L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, dependent del Departament de Territori, ha obert una convocatòria per subvencionar les entitats que conformen la Xarxa d’habitatges d’inserció. La Xarxa està formada per les entitats sense ànim de lucre que gestionen els habitatges d’inserció i han de tenir com a finalitat social l’atenció a persones amb risc d’exclusió.

Les sol·licituds es poden presentar a partir de demà i fins al 29 de setembre al web de tràmits de la Generalitat (http://tramits.gencat.cat). Poden demanar aquesta subvenció les entitats sense ànim de lucre que gestionen habitatges d’inserció amb la finalitat social d’atendre persones que requereixen una atenció especial, les que adquireixin o siguin cessionàries d’habitatges mitjançant l’exercici del dret de tanteig i les que gestionen habitatges del parc públic amb la finalitat d’atendre persones en situació de sensellarisme. També les administracions locals o les entitats sense ànim de lucre que arrenden habitatges en el mercat privat amb la finalitat de reallotjar persones amb valoració favorable de la Mesa d’emergències, en el marc del Programa 60/40.

Aquesta convocatòria preveu la concessió de 1.800 euros per habitatge. No obstant, la xifra es pot ampliar per subvencionar el diferencial de rendes en els casos en que els habitatges s’hagin comprat per dret de tanteig i retracte, amb un crèdit de l’Institut Català de Finances, o per als habitatges públics que donen resposta al Marc d’Acció per a l’abordatge del sensellarisme.

La subvenció es concedirà a les entitats per un període de 4 anys

La dotació pressupostària per al 2023 és de 7,3 milions d’euros, amb la voluntat que les entitats puguin ampliar el parc d’habitatge que destinen a col·lectius vulnerables i poder atendre també situacions de sensellarisme.

La convocatòria d’aquest any preveu la concessió de la subvenció per un període de 4 anys (fins el 2026), sempre que les entitats continuïn reunint les condicions. Aquesta mesura afavorirà l’estabilitat de les entitats a l’hora de mantenir un parc d’habitatges per a situacions de vulnerabilitat habitacional.

L’any 2022 es van destinar 5,5 milions d’euros per donar suport a 233 entitats que formen part d’aquesta xarxa, que gestionaven un total de 3.329 habitatges.

Taula 1{"name":"2023/08/01/09/20/4b271000-a896-42db-992b-2756b5222ba6.jpg","author":"Agència Habitatge","type":"0","location":"0","weight":56834}
Taula 2{"name":"2023/08/01/09/21/70366c24-0418-42e9-8a74-7493e1f1cde3.jpg","author":"Agència Habitatge","type":"0","location":"0","weight":118766}


1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 259638