La variació mensual és negativa a 15 comarques

El nombre d’afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta en 54.330 persones, xifra que suposa un augment de l’1,6% al mes de juliol respecte a l’any anterior i se situa en 3.540.230 persones, segons dades provisionals de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Per comarques, ha augmentat a 33 comarques i Aran, on destaquen el Segrià (2,2%), el Baix Penedès (2,9%) i el Solsonès (11,5%). D’altra banda, els afiliats s’han mantingut estables al Pallars Jussà mentre que han disminuït a 7 comarques, amb els decreixements més intensos a Osona (-2,7%), la Ribera d’Ebre (-2,8%) i la Segarra (-5,0%).

Els resultats de les comarques del Solsonès i la Segarra estan afectats pel canvi d’adscripció comarcal de Torà i Biosca[1], de la mateixa manera que els d’Osona i el Bages estan afectats per la creació i modificació del Lluçanès[2].

En relació amb el mes de juny, el nombre d’afiliats ha disminuït al conjunt de Catalunya en 6.235 afiliats, un -0,2%, i es trenca la tendència de creixement continuat del nombre d’afiliats des del febrer del 2023. El nombre d’afiliats augmenta a 27 comarques i Aran i disminueix a 15 comarques respecte al mes anterior. Les comarques amb els augments més elevats són el Solsonès (10,7% afectat pels canvis territorials), seguit de l’Aran (9,6%), el Pallars Sobirà (4,7%) i l’Alta Ribagorça (4,5%). En l’altre extrem, les variacions negatives es mouen entre el 0,2% del Maresme i l’1,0% del Moianès, excepte la Segarra (-5,1%) i el Lluçanès (-9,4%), que també estan afectats pels canvis territorials.

Afiliats, per sexe

Al juliol i respecte del mateix mes de l’any anterior, al conjunt de Catalunya, el nombre de dones afiliades a la Seguretat Social augmenta en 26.615 i el d’homes en 27.715, fet que suposa augments interanuals de l’1,6% i 1,5%, respectivament. Per comarques, el nombre de dones afiliades augmenta a tot arreu, excepte a 6 comarques. L’augment més elevat és al Solsonès (12,6%, afectat pels canvis d’adscripció municipal) i al Baix Penedès (3,2%). En el cas dels homes afiliats, disminueixen a 8 comarques i, com amb les dones, l’augment més elevat és al Solsonès (10,6%) i al Baix Penedès (2,6%).

Afiliats, per grups d’edat

Al conjunt de Catalunya, tots els grups d’edat han augmentat el nombre d’afiliats en relació amb un any enrere, excepte el de 30 a 44 anys, que ha disminuït (-1,3%). Els afiliats menors de 30 anys han augmentat un 2,6%. Per comarques, han augmentat els afiliats a 33 comarques i Aran i han disminuït a 8. Les variacions interanuals van des de del 8,2% del Solsonès i el 6,3% del Segrià al -4,7% de la Segarra o el -3,1% del Pallars Sobirà (cal tenir present l’afectació dels canvis territorials recents).

Els afiliats de 30 a 44 anys han disminuït un 1,3% a Catalunya al mes de juliol, en relació amb el mateix mes de l’any anterior, i ho han fet a la majoria de comarques. Les úniques comarques on han augmentat han estat el Barcelonès (0,5%), el Pallars Sobirà (0,8%) i el Solsonès (12,8%).

Els afiliats de 45 a 54 anys augmenten al conjunt de Catalunya (2,2%) i a totes les comarques, excepte a la Segarra (-4,3%), el Pallars Sobirà (-1,6%), Osona (-1,2%), el Pallars Jussà (-0,7%), el Priorat i la Terra Alta (-0,4%, en els dos últims casos). D’altra banda, els de 55 anys o més augmenten un 4,9% al conjunt de Catalunya i només disminueixen a 3 comarques (la Ribera d’Ebre, Osona i la Segarra).

Afiliats, per nacionalitat

Al juliol, i en relació amb el mateix mes de l’any anterior, els afiliats de nacionalitat estrangera augmenten un 8,8% al conjunt de Catalunya i a totes les comarques i Aran. En canvi, els afiliats de nacionalitat espanyola s’han mantingut pràcticament estables (0,1%), i per comarques els afiliats han crescut a 16 comarques i Aran, mentre que s’han reduït a 25 comarques.

Afiliacions, per sector d’activitat econòmica

El sector dels serveis, que representa el 78,7% de les afiliacions, ha augmentat en 43.050 afiliacions al juliol respecte al mateix mes de l’any anterior, xifra que representa un increment de l’1,5%. L’afiliació al sector serveis ha augmentat a tot el territori, excepte a 9 comarques. En nombres absoluts, on ha augmentat més és a les comarques del Barcelonès (15.295), el Vallès Occidental (3.270) i el Baix Llobregat (2.980); en canvi, en nombres relatius, les taxes de variació més elevades són les del Solsonès (10,8%, afectat pels canvis territorials), la Terra Alta (4,4%) i el Baix Penedès (3,0%).

La indústria és el sector on l’augment de les afiliacions ha estat menor, un 0,8% al juliol en relació amb un any enrere (3.985 afiliacions). En nombres absoluts, han augmentat les afiliacions a 27 comarques, encapçalades pel Lluçanès (670), el Bages (405) i el Gironès (400).

Les afiliacions a la construcció han augmentat un 2,1% interanual, cosa que representa 4.665 afiliacions més a Catalunya. En l’àmbit comarcal, el nombre d’afiliacions ha augmentat a 29 comarques i Aran. En nombres absoluts, l’augment més elevat és el del Barcelonès (1.680), mentre que en nombres relatius ho és el del Solsonès (11,6%), seguit de l’Alt Camp (6,3%) i el Pallars Jussà (6,1%).

Les afiliacions a l’agricultura han augmentat un 3,9%, la xifra més elevada de tots els sectors en nombres relatius, que representa 2.305 afiliacions més que un any enrere. La variació més elevada en nombres absoluts ha estat al Segrià, amb 595 afiliacions més que al juliol del 2022.

Afiliacions per compte d’altri, grau de parcialitat i de temporalitat

Al mes de juliol, el 19,4% de les afiliacions per compte d’altri són a jornada parcial. En el cas de les dones, la proporció és del 26,9%, més del doble que la dels homes (12,2%). El Solsonès, la Cerdanya, l’Alt Urgell, el Barcelonès i el Priorat són les comarques on la proporció d’afiliacions per compte d’altri a jornada parcial és més elevada (entre el 22,9% i el 21,9%). Per contra, Aran té el grau de parcialitat més baix (11,6%), seguida de la Selva (14,8%). Cal tenir en compte que les afiliacions estan sotmeses a l’efecte estacional.

Pel que fa al grau de temporalitat, la proporció d’afiliacions a la Seguretat Social per compte d’altri amb caràcter temporal se situa en el 12,8%, 4,9 punts percentuals menys que un any abans. La comarca amb un grau de temporalitat més elevat és l’Alta Ribagorça (20,7%) i dobla el grau de temporalitat del Baix Empordà (9,8%) i de l’Alt Empordà (10,4%), que tenen els graus més baixos.

2  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 183930

Taules

Taules
XLSX | 66077