La majoria de les víctimes que hi contacten són dones

Augmenta la necessitat de suport emocional

Una de cada tres consultes que rep el Servei Telemàtic d’Atenció a la Víctima del Delicte està relacionada amb la comissió de delictes de violència de gènere, fet que suposa un 30 % de totes les consultes rebudes. En segon lloc, amb un 18 %, se situen les consultes per delictes contra la propietat, seguides per les agressions sexuals (8,32 %), la violència domèstica (7,74 %), les agressions físiques (5,59 %), les estafes (5,53 %) i les amenaces (2,62 %).

D’acord amb el balanç publicat per aquest Servei, l’any 2022 es van rebre un total de 4.279 consultes (3.738 trucades i 541 consultes per correu). El perfil majoritari dibuixa una dona (tres de cada quatre víctimes van ser dones), de nacionalitat espanyola en un 68 % dels casos i d’entre 18 i 50 anys en el 55 % dels casos.

Segons evidencien les dades, la majoria de les consultes són per saber a quins serveis d’assistència o de suport es poden adreçar les víctimes. Així, un 54,20 % (2.026) de les persones que truquen o hi contacten volen conèixer, per exemple, a quin centre sanitari han d’anar, quina és la comissaria de policia més propera o quins són els serveis socials de la xarxa comunitària que tenen a l’abast.

La segona consulta més formulada, amb un 26 %, és on interposar una denúncia, seguida de la informació relativa als serveis d’orientació jurídica(5 %), les dades de contacte dels òrgans judicials (5,3 %) i les que estan relacionades amb l’assessorament i la defensa jurídica dels procediments judicials que tenen en curs (4,7 %).


Incrementa la necessitat de suport emocional

El nombre de persones que han necessitat suport emocional i acompanyament psicològic (569) s’ha incrementat un 4 % respecte del balanç publicat l’any anterior i representa un 15 % de totes les consultes rebudes; en un 82 % dels casos són dones.

El suport emocional que ofereixen els professionals del Servei Telemàtic d’Atenció a la Víctima del Delicte està enfocat a reduir l’excés d’ansietat, rebaixar la intensitat de la situació emocional que està vivint la víctima i oferir escolta i comprensió. L’objectiu és que la persona es pugui sentir novament tranquil·la, amb seguretat i confiança. Es tracta d’una eina d’intervenció que s’utilitza quan la víctima experimenta una situació de crisi i no pot sostenir la seves emocions ni pensaments.

Un equip altament especialitzat

El Servei, integrat per un equip de professionals format per psicòlegs, criminòlegs i tècnics especialitzats, atén de dilluns a divendres, de 8 a 22 h, en sis llengües.

Aquest Servei s’ha adjudicat a la Creu Roja des del centre de coordinació de Barcelona, i complementa la tasca que fan les sis oficines d’atenció a la víctima del delicte del Departament de Justícia, Drets i Memòria, que estan distribuïdes arreu de Catalunya, a les quals el Servei deriva totes les víctimes que requereixen d’informació, acompanyament, orientació i suport emocional més amplis.

Les víctimes s’hi poden posar en contacte per telèfon, al 900 12 18 84, o a través del correu electrònic, a l’adreça infovictimesdelicte@gencat.cat.


4  

Imatges

Servei Telemàtic d'Atenció a la Víctima del Delicte 1

Servei Telemàtic d'Atenció a la Víctima del Delicte 1 3282361

Servei Telemàtic d'Atenció a la Víctima del Delicte 2

Servei Telemàtic d'Atenció a la Víctima del Delicte 2 3543294

Servei Telemàtic d'Atenció a la Víctima del Delicte 3

Servei Telemàtic d'Atenció a la Víctima del Delicte 3 2538879

Servei Telemàtic d'Atenció a la Víctima del Delicte 4

Servei Telemàtic d'Atenció a la Víctima del Delicte 4 2117097