1. Es tracta d’un registre administratiu públic i d’inscripció voluntària que reconeix les iniciatives que han ajudat a conservar el patrimoni natural
  2. Es vol facilitar l’accés a subvencions, ajuts i beneficis fiscals de la Generalitat a les entitats que formin part del registre


El Govern ha aprovat avui el Decret de creació i regulació del Registre de Finques amb Iniciatives de Conservació del Patrimoni Natural i la Biodiversitat. Es tracta d’un registre administratiu de caràcter públic i d’inscripció voluntària, adscrit a l’Agència de la Natura de Catalunya, i que té com a finalitats:

a) Recollir la informació relativa a les finques, situades en l’àmbit territorial de Catalunya, on es desenvolupen iniciatives de conservació del patrimoni natural i la biodiversitat.

b) Reconèixer els compromisos de conservació del patrimoni natural i la biodiversitat adquirits per a les persones i entitats que formalitzen iniciatives de conservació a l’efecte de facilitar que aquestes puguin optar a les mesures de foment que promogui la Generalitat de Catalunya tals com subvencions, ajuts o beneficis fiscals, entre altres.

Poden ser objecte d’inscripció en el Registre les finques que disposen d’iniciatives de conservació formalitzades en un contracte de custòdia del territori, en un conveni de gestió o en un pla de gestió.

El procediment d’inscripció en el Registre s’inicia a sol·licitud d’una de les persones o entitats signatàries d’un contracte de custòdia del territori o d’un conveni de gestió. En el cas de finques amb un pla de gestió el procediment d’inscripció s’inicia a sol·licitud de la persona propietària de la finca.

El Registre inclourà la informació cadastral de la finca, la seva localització, el tipus d’iniciativa de conservació que s’hi duu a terme i la temporalitat de les mesures proposades, entre altres, elements que permetran identificar amb més precisió l’estat de conservació present i futura de la biodiversitat a Catalunya.

796 iniciatives de conservació del patrimoni natural

La implicació de la societat en la conservació de la natura a través d’estratègies i instruments promoguts per a la custòdia del territori per a implicar en aquest compromís a persones propietàries de finques rurals i usuaris del territori ha tingut un creixement considerable els darrers anys. Es calcula que Catalunya hi ha 796 iniciatives de custòdia gestionades per 74 entitats, segons el darrer inventari elaborat el 2021 per la Xarxa de Conservació de la Natura, l’entitat que agrupa les entitats de custòdia i conservació de la natura al territori català. Això suposa la gestió a través d’aquesta fórmula d’unes 40.000 hectàrees.

Totes aquestes iniciatives són susceptibles d’adherir-se al Registre, així com altres finques en què les iniciatives de conservació del patrimoni natural i la biodiversitat són impulsades pels seus titulars i sense la intervenció d’una entitat de custòdia del territori.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural preveu destinar 1 milió d’euros l’any 2024 a la promoció i consolidació de la custòdia del territori a través de diversos ajuts i línies de subvencions, i la posada en marxa del Registre millorarà l’accés a totes aquestes ajudes.

La creació del Registre forma part dels compromisos de l'Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya 2030 i ha estat fruit d’un ampli procés de consulta pública.