Direcció General de Comunicació

Tràmits

L'Executiu aprova un decret que simplificarà les disposicions reglamentàries en matèria de plans, programes, ajuts i subvencions

query_builder   12 setembre 2023 15:49

event_note Nota de premsa

L'Executiu aprova un decret que simplificarà les disposicions reglamentàries en matèria de plans, programes, ajuts i subvencions

  1. La mesura depurarà el marc normatiu de decrets i ordres obsolets, en total 759 disposicions reglamentàries que ja no són d’aplicació encara que siguin formalment vigents

El Govern ha aprovat el decret de simplificació de disposicions reglamentàries en matèria de plans, programes, ajuts i subvencions, una iniciativa que pretén depurar el marc normatiu de decrets i ordres obsolets. En total són 759 disposicions reglamentàries que ja no són d’aplicació encara que siguin formalment vigents, en matèria de plans, programes, ajuts i subvencions, que a partir d’ara es podran identificar al Portal Jurídic de Catalunya com a normes no vigents.

El criteri de selecció d’aquestes disposicions es fonamenta en dues circumstàncies: d’una banda, la relativa facilitat per determinar la seva naturalesa jurídica i si són o no d’aplicació; i de l’altra, que engloben un volum significatiu de disposicions a l’efecte de facilitar una depuració rellevant de l’estoc de normes vigents, de forma que les properes revisions sistemàtiques que es facin siguin més senzilles.

Concretament, des d’un punt de vista tècnic, es farà la derogació expressa de 3 normes que havien estat tàcitament derogades per altres normes posteriors i es farà la declaració formal de la pèrdua de vigència de 756 normes temporals.

Es tracta, doncs, d’una operació exclusivament de simplificació de l’ordenament jurídic, a través de la qual es clarifica, però sense que en cap cas s’eliminin decrets o ordres que són d’aplicació en l’actualitat.

Necessitat i objectius de la intervenció

La complexitat del marc normatiu és un problema que deriva en el fet que s’adoptin moltes normes i se’n deroguin poques. L’ordenament jurídic de competència de la Generalitat de Catalunya consta d’un total de 18.594 disposicions formalment vigents, aprovades entre els anys 1977 i 2023. D’aquestes disposicions, 603 tenen rang legal, 4.402 són decrets i 13.589 són ordres. Per contra, en aquest mateix període només 7.782 han estat derogades expressament.

Una quantitat significativa d’aquestes normes ja no s’apliquen, però no és possible determinar-ne el nombre a priori. Les normes que han estat tàcitament derogades per altres de posteriors no es poden indexar al Portal Jurídic de Catalunya a diferència de les derogacions expresses i les normes temporals que ja han esgotat la vigència sense que es pugui determinar de forma clara tampoc no es poden indexar. A més, un nombre ingent d’aquestes disposicions són en realitat actes administratius que han estat adoptats mitjançant l’instrument de decret i ordre, els quals consten incorporats en aquest Portal.

El fet que no es disposi d’un inventari de normes de la Generalitat dificulta el coneixement del dret vigent, incrementa els costos de compliment que han de suportar les empreses i els ciutadans per determinar quina és la normativa aplicable, provoca inseguretat jurídica i repercuteix de forma negativa en la percepció que ciutadans i els agents econòmics tenen en les institucions. En aquest sentit, els objectius d’aquesta iniciativa són incrementar la seguretat jurídica i millorar la qualitat institucional i credibilitat del sector públic. A més, també pretén reduir la dimensió de l’ordenament jurídic i facilitar l’accés i el coneixement de les normes vigents.

Altres iniciatives de simplificació normativa

La mesura aprovada avui dona continuïtat al procés de revisió sistemàtica de la vigència del dret de Catalunya que es va iniciar amb el Pla de simplificació normativa 2016-2017. Aquest pla va revisar la vigència de totes les normes amb rang de llei i va derogar de forma expressa 202 normes amb rang de llei obsoletes. També va preveure, entre altres mesures, la identificació i programació de les actuacions necessàries per depurar l’ordenament jurídic dels decrets i les ordres que han perdut la seva vigència o que ja no són d'aplicació i la definició d’una estratègia conjunta en l’Administració de la Generalitat.

En execució d’aquestes mesures es va aprovar el Decret 6/2021 de simplificació de disposicions reglamentàries adoptades entre 1977 i 1985, una norma que va suposar la depuració d’un total de 1.246 disposicions reglamentàries (249 normes tàcitament derogades i 997 normes temporals que havien perdut vigència). Simultàniament, la instrucció de la Secretaria del Govern va permetre la desindexació del Portal Jurídic de 3.400 actes administratius aprovats com a decret i ordre entre 1977 i 1985.


El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia