Ho fa a la forest propietat de la Generalitat de Can França a Camprodon i de Monars a Montagut i Oix on hi ha instal·lat una cabana temporal perquè hi visqui el pastor

Imatge dels ramats a la zona del Ripollès i l'Alta Garrotxa{"name":"2023/09/12/13/10/8d73a591-be41-478a-9a0b-30fc498bc23b.jpeg","author":"DACC","type":"0","location":"0","weight":185821}

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha instal·lat de manera temporal una cabana de fusta a la zona de les Basses de Monars per proporcionar un lloc d’estada al pastor que durant la temporada d’estiu hi manté un ramat de 600 ovelles i cabres. Aquests ramats han pasturat tot l’estiu per mantenir espais més oberts i reduir el risc d’incendi forestal.

Les forests de Can França i Monars, situades a cavall de les comarques de la Garrotxa i el Ripollès, en l’Espai d’Interès Natural de l’Alta Garrotxa, són propietat de la Generalitat de Catalunya i tenen una vocació clarament pastoral des de fa més de 100 anys.

Pèrdua de 2 hectàrees de pastures a l’any

A l’estiu, els ramats de vaques s’instal·len a la zona i contribueixen a mantenir espais oberts com ara els prats de jonça de muntanya mitjana, propis de l’Alta Garrotxa. Tot i així, l’activitat ramadera no és suficient per mantenir aquests hàbitats, que any rere any disminueixen en veure’s colonitzats per ginebres, argelagues, falgueres i d’altres espècies arbustives i arbòries que van guanyant terreny. Segons els mapes d’usos i cobertes del sòl de Catalunya, l’any 1993els prats i herbassars recobrien, a les dues forests de Can França i Monars, una superfície de 180 ha, però l’any 2017 aquesta superfície era de 128 ha.En 24 anys, les pastures herbàcies han disminuït 52 ha, a ritme de 2 ha per any.

Aquesta disminució d’espais oberts té efectes directes negatius en la prevenció d’incendis forestals. La reducció de prats i herbassars suposa l’augment de matollars i de bosc, i en conseqüència una major continuïtat de combustible vegetal que, en cas de foc, pot derivar en episodis de grans incendis forestals. Així mateix, la uniformització del paisatge i dels hàbitats repercuteix en una menor biodiversitat, amb menys espècies de fauna i flora presents al territori.


Aposta per ramats actius i dirigits

Amb la voluntat de capgirar aquesta dinàmica, a l’hora d’adjudicar l’aprofitament de pastures de les forests, es van definir 4 lots de pastura per un període de 4 anys, i com a novetat se’n va reservar un per a bestiar oví i cabrum. Amb aquesta aposta pel bestiar de pota petita, amb un maneig actiu, diari i dirigit per un pastor expert, el Departament pretén afavorir el manteniment de les pastures existents i el manteniment dels espais oberts recuperats de manera mecànica o bé amb cremes controlades que s’han dut a terme a les forests els darrers 5 anys.

Una cabana de fusta amb certificat de gestió forestal sostenible

La cabana temporal per allotjar el pastor durant l'estiu
La cabana temporal per allotjar el pastor durant l'estiu
{"name":"2023/09/13/11/49/b230e871-0669-4f95-8b82-45f8358506dc.jpeg","author":"DACC","type":"0","location":"0","weight":144631}

El Departament d’Acció Climàtica ha instal·lat una cabana de fusta d’ús temporal per garantir unes condicions dignes d’estada i pernoctació a la persona encarregada del maneig del ramat, que ha d’estar al seu costat les 24 hores durant mesos.

La cabana, l’han construïda a la Garrotxa un equip de fusters que han elaborat tres mòduls que s’han transportat en camió i s’han unit un cop sobre el terreny. La seva construcció ha prioritzat els materials naturals i minimitzat les unions amb claus, mitjançant la metodologia d’encaixos. Tota la fusta té certificat de gestió forestal sostenible FSC que garanteix que el bosc es gestiona de manera respectuosa envers la biodiversitat, beneficia les poblacions i els treballadors locals i assegura al mateix temps la seva viabilitat econòmica.

L’estructura s’ha elaborat amb fusta de pi roig procedent de Catalunya i en la resta de fusta (mobiliari interior, acabats exteriors...) s’han prioritzat proveïdors catalans, del sud de França i de la resta de la península.

Així, aquest projecte suposa un exemple d’integració entre l’activitat humana i la preservació de la natura, i garanteix aspectes com la prevenció d’incendis, la conservació de la biodiversitat, la millora d’hàbitats, la gestió forestal sostenible, el foment de la ramaderia extensiva, la dinamització del sector primari i el desenvolupament rural.

4  

Imatges

Imatge dels ramats a la zona del Ripollès i l'Alta Garrotxa

Imatge dels ramats a la zona del Ripollès i l'Alta Garrotxa 185821

Una altra imatge de la cabana que disposa de plaques solars

Una altra imatge de la cabana que disposa de plaques solars 518323

Fotografia de la cabana temporal

Fotografia de la cabana temporal 469456

Una altra imatge dels ramats pasturant

Una altra imatge dels ramats pasturant 314445