1. També s’atorguen les mencions M. Encarna Sanahuja Yll a l’excel·lència en la inclusió de la perspectiva de gènere en la pràctica docent universitària
  2. Els premis estan dotats amb 20.000 euros cadascun, que s’hauran de destinar a projectes d’innovació o de millora docent

El Govern ha concedit les distincions Jaume Vicens Vives d’enguany a tres professors, un grup d’innovació i dos projectes de diferents universitats catalanes, i dues mencions M. Encarna Sanahuja Yll, una a títol individual a una professora i una altra a títol col·lectiu a una assignatura universitària. El lliurament d’aquests guardons tindrà lloc el pròxim 22 de setembre en el marc de la inauguració oficial del curs acadèmic del sistema universitari català 2023-2024, que es farà a la Universitat Rovira i Virgili (URV), de la mà del president de la Generalitat, Pere Aragonès i Garcia, i del conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal i Farreras.

Els premis Jaume Vicens Vives, creats el 1996, tenen com a objectiu reconèixer la qualitat docent universitària, i les mencions M. Encarna Sanahuja Yll, que és el cinquè any que s’atorguen, reconeixen l’excel·lència en la inclusió de la perspectiva de gènere en la pràctica docent universitària.

Els guardonats, que han estat seleccionats a partir de les propostes fetes pels consells socials de les universitats públiques o pels òrgans anàlegs de les universitats privades de Catalunya, reben un premi dotat amb 20.000 euros cadascun. Aquest import l’han de destinar a projectes d’innovació o de millora docent, en el cas de les distincions Jaume Vicens Vives, i a projectes d’innovació o de millora docent en la perspectiva de gènere, pel que fa a les mencions M. Encarna Sanahuja Yll.

Distincions Jaume Vicens Vives

Premis individuals

Maria Dolors Grau Vilalta, professora de l’Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), per la seva trajectòria docent excepcional i de compromís amb el territori amb l'aprofitament sostenible dels recursos de la natura com a fil conductor.

Eva Martín Fuentes, professora de la Facultat de Dret, Economia i Turisme de la Universitat de Lleida (UdL), en reconeixement del lideratge en projectes d’innovació docent i aplicació de noves metodologies docents i la seva adaptació a contextos digitals, com ara sistemes d'avaluació innovadors, aprenentatge basat en projectes.

Josep Holgado Garcia, professor de la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Rovira i Virgili (URV), per la creació i implementació de diferents recursos formatius que combinen processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat; per educar l’alumnat en un món digital i per a un món digital.

Premis col·lectius

Grup d’Innovació Docent Anàlisi de Dades en Economia i Empresa (ANDES) del Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona (UB), per impulsar iniciatives centrades en el desenvolupament d’accions d’innovació docent en l’ensenyament de l'estadística i de l'anàlisi de dades en nombroses assignatures.

Projecte ‘Repte Experimenta a l’aula: Potenciant les habilitats suaus en un entorn STEAM’, de la Facultat de Química i de l’Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química de la Universitat Rovira i Virgili (URV), per desplegar en la seva pràctica docent el desenvolupament i enfortiment de les habilitats suaus més valorades pel sector empresarial per promoure una formació pràctica en les STEAM.

Projecte ‘Present@: la normalització del vídeo’, dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicacions de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), per la creació i implementació de l’eina Present@, que ha normalitzat l’ús del vídeo a la universitat en els processos d’ensenyament i aprenentatge.

Mencions M. Encarna Sanahuja Yll

A títol individual: Nizaiá Cassián Yde, professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), per haver abordat les pràctiques i perspectives de gènere i feministes de manera transversal en tots els continguts acadèmics.

A títol col·lectiu: assignatura de Dones, treballs i societat, de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona (UB), pel seu caràcter pioner en la introducció de la perspectiva de gènere i per l’impacte a un gran nombre d’estudiants a partir de fer visibles les aportacions de les dones en l’economia i l’administració i direcció d’empreses.