Direcció General de Comunicació

Govern

El Govern se situa gairebé al 60% en el compliment del Pla de Govern

query_builder   19 setembre 2023 13:00

event_note Nota de premsa

El Govern se situa gairebé al 60% en el compliment del Pla de Govern

· És una xifra que suposa nou punts més des de l’últim balanç de comptes, ara fa sis mesos

· La transformació verda i la feminista són les que més han avançat des de l’inici del mandat, amb un compliment del 62% i 60% respectivament

El Consell Executiu ha analitzat el grau d’assoliment del Pla de Govern, que se situa en el 58,51% sis mesos després de superar l’equador de la legislatura. Es tracta d’una xifra que suposa nou punts des del darrer balanç fet el 21 de març, ara fa sis mesos. Des de l’inici de la legislatura i a l’any i mig de vigència del Pla de Govern, el 95% de les mesures i de les submesures que preveu el Pla de Govern s’estan executant i el 16% ja estan finalitzades.

Aquestes dades, que es presenten una setmana abans del Debat d’Orientació de Política General, són una eina per fer una fiscalització justificada i objectiva de la tasca que el Govern ha fet durant l’últim semestre i responen a la voluntat de transparència i retiment de comptes de l’Executiu, tant davant la ciutadania en general com, particularment, davant els agents implicats més directament en les polítiques públiques i socials.

Com és habitual, l’anàlisi de l’avenç de les mesures del Pla de Govern s’acompanya de 53 indicadors vinculats a les mesures del pla i de 23 indicadors de context que mostren l’impacte real que han tingut les polítiques del Govern. Els indicadors, que donen informació complementària al seguiment del Pla, es presenten amb l’evolució dels últims anys i, de vegades, amb dades desagregades per sexe. Totes les dades es poden consultar en aquest enllaç.

Àmbits del Pla de Govern

El Pla de Govern es divideix en 19 àmbits, la majoria dels quals superen el 55% de grau d’assoliment. Els àmbits que tenen un compliment més alt són l’Acció exterior i l’Agenda rural i polítiques agroalimentàries, tots dos amb més del 70%, seguits de Seguretat i emergències, Cultura i llengua, Justícia i Feminismes, amb més del 60% assolit.

Govern{"name":"2023/09/19/11/49/33343f28-b5de-4d1a-af53-7a8ba3a1b42c.png","author":"Govern","type":"0","location":"0","weight":107384}


Transformacions del Govern

En relació amb les transformacions en què es divideix l’acció de Govern, el grau d’avenç més gran l’assoleix la transformació verda, amb més d’un 62,4% (que és la transformació que ha fet un salt més important, amb 15 punts per sobre de l’anterior balanç), seguit de la feminista, amb un 60,6%; la democràtica, amb un 57,2%; i la social, amb un 56,3%.

Govern{"name":"2023/09/19/11/51/4b09e44b-c788-49ff-81b3-7c60edeedfca.png","author":"Govern","type":"0","location":"0","weight":31393}

En relació amb la darrera avaluació, i per donar resposta al context climàtic i a les demandes socials d’igualtat de gènere, el Govern ha posat el focus aquests darrers mesos en l’impuls de les polítiques públiques que es troben a la Transformació Verda i a la Transformació Feminista, que són les que més han incrementat en aquest període de març de 2023 a setembre de 2023.

Les dades de les gairebé 1.500 mesures i submesures que conté el Pla es publiquen, també, en format de dades obertes, al Portal de Govern Obert de la Generalitat de Catalunya.

Resultats per eixos

Les quatre transformacions es desglossen en 5 eixos per assolir i distribuir el conjunt de mesures i submesures. L’impacte principal rau en la Transformació social, que es desdobla en dos eixos, el d’atenció social i l’econòmic.

Amb aquesta estructura, i al cap de dos anys de l’aprovació del Pla de Govern, l’avenç segons els eixos és el següent:

1. Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món: 57,2%.

2. Per un país de drets, d’igualtat d’oportunitats i de benestar: 57,7%.

3. Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora: 53,4%.

4. Per un país verd, equilibrat i connectat: 62,2%.

5. Per un país feminista fonamentat en la garantia dels drets humans: 60,6%.

Govern{"name":"2023/09/19/11/52/342c235c-d8e7-4009-bfa3-150f20e9530b.png","author":"Govern","type":"0","location":"0","weight":68814}

Dades destacades d’algunes polítiques prioritàries per al Govern

Habitatge

Amb l’objectiu de garantir l’accés i la permanència a l’habitatge a les persones i famílies més vulnerables, el Govern destina aquest 2023 104,15 milions a ajuts generals per a famílies que no es troben en risc imminent d'exclusió, però que necessiten una ajuda per poder seguir residint en l'habitatge on viuen, i 13,16 milions a ajuts urgents per evitar desnonaments. A més, va obrir una convocatòria extraordinària de 6,7 milions per atendre el 100% dels joves que van demanar l'ajut el 2022. Amb aquests imports, el Govern espera poder atendre prop de 70.000 llars.

Per altra banda, i per tal d’augmentar el parc públic d’habitatge i fomentar la promoció d’habitatge assequible i social, s'ha obert una línia de finançament per abaratir el cost de la construcció d'habitatges de lloguer social, dotada amb 115 milions, de la qual se'n podran beneficiar tant promotors públics com privats que ja tinguin atorgada alguna subvenció pública. També s’ha publicat la convocatòria d'ajuts amb finançament europeu per a la construcció de més de 3.100 habitatges amb protecció oficial a diferents municipis catalans.

I per tal de millorar la qualitat i les condicions dels habitatges, s’han destinat 23 milions a la rehabilitació de 13 promocions, que abasten 919 habitatges situats en 53 edificis, tots propietat de la Generalitat. Es financen també actuacions d’urbanització, reurbanització o millora de l’entorn físic, com per exemple la instal·lació d’ascensors, instal·lacions de sanejament o zones verdes i zones comunitàries.

Millores educatives

Amb els objectius d’enfortir el model d’escola catalana, potenciar l’educació inclusiva i la igualtat d’oportunitats de tot l’alumnat, i impulsar i consolidar el model de formació i qualificació professional, durant aquest últim semestre destaquen les actuacions següents: s’han creat 1.920 noves places d'I0-I2 en el segon curs de gratuïtat infantil; s’han incorporat 13 centres nous a la xarxa pública de centres educatius per al curs 23-24; s’han incorporat 1.200 professionals, que se sumen als gairebé 3.500 que es van incorporar el curs passat i que han permès reduir la ràtio d’alumnes/docents (el 86% dels grups d’I3 de l’escola pública i el 66% de l’escola concertada tenen menys de 20 alumnes per classe). Així, aquest nou curs escolar tindrà més docents i menys alumnes per aula.

A més, s’ha dissenyat el Pla "Activem-nos pel català", un programa de formació i acompanyament als centres per augmentar els usos lingüístics en català. D’altra banda, s’han destinat 80 milions a l’escolarització de l’alumnat vulnerable d’I3, d’I4, i de 1r i 2n d’ESO, com a mesura contra la segregació escolar.


Defensa de la llengua

Les polítiques per assegurar el futur de la llengua catalana han estat, des de l’inici de legislatura, una de les màximes prioritats d’aquest Govern. I així ho va materialitzar el Consell Executiu en una reunió extraordinària, el novembre de 2022, amb les 100 mesures per la llengua com a projecte transversal.

Durant aquest últim semestre, el Govern ha aprovat el nou Pla nacional del llibre i la lectura per fomentar l’hàbit lector i la lectura en català, amb més de 70 mesures; ha impulsat l’Aliança per la presència digital del català i ha col·laborat activament amb el cercador Google per recuperar la visibilitat dels webs en llengua catalana en els resultats de cerca; i, juntament amb la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, ha acordat incorporar centenars de títols en català a les plataformes audiovisuals.

A més, la setmana passada va finalitzar el tràmit d’informació pública del Projecte de decret del règim lingüístic del sistema educatiu, que desenvolupa la Llei d’educació. Aquesta proposta normativa regularà l’ús i l’ensenyament de les llengües, el desenvolupament del projecte lingüístic i la regulació del coneixement i la utilització de les llengües per part del personal docent i no docent.

Nou model energètic

Amb l’objectiu d’alinear les polítiques energètiques amb les de preservació del medi natural, Catalunya ha assolit 1.500 MW de projectes d'energies renovables autoritzats, dels 3.000 MW que té l’actual legislatura com a objectiu final. Actualment, s’ha iniciat la tramitació de 363 projectes d'energies renovables, amb una potència de 5.400 MW; s’ha emès autorització administrativa per a 91 parcs solars i 5 parcs eòlics, que sumen 1.500 MW, i hi ha 21 projectes que ja disposen del vistiplau ambiental, que sumen 250 MW. Per altra banda, l’Energètica pública ha iniciat la seva activitat de generació d'energia d'origen renovable arreu del territori amb l’entrada a dos parcs eòlics i l’assumpció de les instal·lacions fotovoltaiques en les cobertes dels edificis de la Generalitat.

A més, i amb l’objectiu de reduir un 16,43% el consum d’energia i les emissions de gasos d’efecte hivernacle, i disminuir un 13,3% la factura energètica de la Generalitat, el Govern ha aprovat el Pla d'estalvi i eficiència energètica als edificis públics 2023-2027. L’Energètica pública iniciarà la seva activitat assumint les instal·lacions fotovoltaiques en les cobertes dels edificis de la Generalitat. Així mateix, també comença a generar energia d’origen renovable arreu de Catalunya, amb l’entrada a dos parcs eòlics.

Drets de les dones

El Govern, des de l’inici d’aquesta legislatura, ha apostat amb contundència per posar en marxa un conjunt de polítiques feministes que permetin garantir la igualtat efectiva de dones i homes, el dret de les dones a l’erradicació de les violències masclistes i la promoció d’una economia basada en la justícia de gènere.

En aquesta línia, el Govern, durant aquest últim semestre, ha presentat el Pla d'Acció pioner per Combatre la Pressió Estètica, que inclou una seixantena d’accions en àmbits com la moda, l'audiovisual, l'esport, el món laboral, l'educació o la salut; ha obert un nou programa de subvencions per a la prevenció de les violències masclistes d'ajuntaments i consells comarcals, de 7,3 milions, i ha iniciat una mesura pionera a tot el territori de l’Estat per garantir la gratuïtat dels estudis universitaris a les víctimes de violència masclista fora de la parella (víctimes de violències sexuals, matrimoni forçat, tràfic i explotació, o mutilació genital femenina).

Metodologia per analitzar el Pla de Govern

L’avaluació de cadascun dels 1.484 ítems del Pla de Govern s’ha fet a través d’uns estats d’execució, als quals se’ls ha assignat un percentatge de desplegament de l’acció. Concretament, les etapes en què s’ha classificat l’avenç de les mesures són les següents: No iniciada (0%); Planificada (10%); Inici d’execució (25%); Execució en ple desenvolupament (40-60%); Execució avançada (80%) i Finalitzada (100%).

Les avaluacions tenen en compte l’horitzó global de la legislatura i la complexitat de la mesura. I el resultat presentat, el 58,51%, surt de la mitjana d’avenç de totes les mesures i submesures que consten en el Pla de Govern.

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia