1. El conseller Nadal subratlla el valor afegit de tenir una sèrie d’enquestes d’inserció laboral
  2. La taxa d’atur en aquests estudis és inferior al 5% i, en el cas dels graus, frega la plena ocupació amb una desocupació del 5,5%
  3. A banda del creixement de l’ocupació, els resultats també recullen una major estabilitat laboral i increment del salaris nominals, tot i que es detecta una pèrdua de poder adquisitiu
El conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal, a la presentació de l¿enquesta d¿inserció laboral de l'AQU{"name":"2023/09/20/11/30/439e2a3f-35fd-4444-8e70-2c23510ed4b3.png","author":"DREU","type":"0","location":"0","weight":2167508}

Els resultats de l’enquesta d’inserció laboral a persones titulades a les universitats catalanes, que des de fa més 20 anys coordina l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), mostren dades de plena ocupació en màsters i doctorats ja que la taxa d’atur és inferior al 5%. Concretament, és de 4,2% en el cas dels màsters i d’un 1,7% en el cas dels doctorats. Els estudis de grau universitari freguen també la plena ocupació amb una taxa de desocupació del 5,5%, només mig punt per sobre del llindar fixat per parlar de plena ocupació.

En l'edició del 2023, presentada avui, hi han participat persones que es van titular fa 3 o 4 anys en més de 1.500 titulacions en alguna de les 12 universitats catalanes, i s’han recollit gairebé 41.000 respostes, les quals representen el 46% de la població de referència.

El conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal i Farreras, ha subratllat el valor afegit que suposa disposar d’una sèrie d’enquestes sobre inserció laboral, ja que aporten coneixement sobre el sistema universitari i de recerca de Catalunya. En aquest sentit, Nadal ha afirmat que els resultats de l’enquesta evidencien que “no és veritat que les universitats siguin fàbriques d’aturats; en graus, màsters i doctorats pràcticament s’assoleix la plena ocupació”, i que no hi ha fuga de talent: “no només disminueix, sinó que hi ha un terç dels estudiants internacionals que es queden a treballar aquí. Per tant, hi ha una certa capacitat de captació de talent, i alhora una major capacitat de retenció de talent de la que el sistema tenia l’any passat”.

En aquesta línia, el conseller ha destacat la qualitat del sistema català de coneixement: “els ensenyaments universitaris que es donen a Catalunya són d’alta qualitat, competitius, i la gent que hi estudia troba feina”. “Les dades demostren que és un sistema que aporta coneixement, molta capacitat de recerca, captació de recursos i feina per la gent que hi estudia”, ha reblat.

El president d’AQU Catalunya, Francesc Xavier Grau, ha posat en context la feina de l’Agència: “La nostra feina principal és avaluar i acreditar el nivell de qualitat però també té com a funcions subministrar als agents del sistema, principalment les universitats, informació rellevant que els permeti la millora de la qualitat, i també informar la societat”.

Per la seva banda, la rectora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Àngels Fitó, ha afirmat que “en un context de canvi del mercat laboral, la nova ocupabilitat es caracteritza per tres coses: una perspectiva competencial, més transversal, que les universitats hem d’integrar; una perspectiva temporal, ja que l’educació superior té una necessitat formativa al llarg de la vida, i una perspectiva sistèmica, que inclogui tots els actors”.

Finalment, la presidenta del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Montserrat Guàrdia, ha explicat que “un informe no només són dades sinó actuacions en funció d’aquestes dades” i “com més inversió en universitat, més capacitat de fluir en llocs de treball en empreses del nostre país”.

A banda del creixement de l’ocupació, amb dades on s’assoleix el mínim històric de la taxa d’atur des del 2011, també s’incrementa l’estabilitat laboral ja que 7 de cada 10 contractes són fixos. També augmenten els salaris nominals, encara que des del 2014 es detecta una pèrdua del poder adquisitiu de les persones titulades com a conseqüència de la inflació.

Altres resultats obtinguts, que varien en funció de cada titulació, són els següents:

  1. Estudiar un màster augmenta les possibilitats de promoció i de millora salarial, alhora que és una font d’atracció i retenció del talent.
  2. Les empreses ja ocupen a més de la meitat dels doctors i doctores recents i el creixement d’aquest titulats i titulades a les empreses ha crescut un 16% des del 2008. Malgrat això, 2 de cada 3 opinen que no fan funcions pròpies del seu nivell formatiu.
  3. Els portals web tenen més pes com a via d’entrada a la primera feina per les persones titulades en grau.
  4. L’anglès segueix sent la principal competència a millorar en els titulacions universitàries, seguida de l’expressió escrita en el cas dels graus, i l’escrita i l’oral, en el cas dels màsters.
  5. 7 de cada 10 persones titulades tornarien a cursar els mateixos estudis, en el cas dels graus i màsters, i 8 de cada 10, en el cas dels doctorats.

L’enquesta d’inserció laboral, que l’AQU Catalunya coordina des de fa més de 20 anys, és fruit de l’interès de les universitats i els centres d’educació superior catalans de disposar d’indicadors laborals per a la reflexió i la millora de la qualitat de les titulacions. Entre altres objectius, l’enquesta s’orienta a ajustar l’oferta i la demanda laboral a nivell universitari i a informar i millorar l’orientació educativa.

AQU Catalunya ha presentat els resultats en una jornada virtual que ha comptat amb la participació del conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal i Farreras; la rectora de la Universitat Oberta de Catalunya, Àngels Fitó i Bertran; la presidenta del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya; Montserrat Guàrdia i Güell; el president d’AQU Catalunya, Francesc Xavier Grau i Vidal ; el director d’AQU Catalunya, Jaume Valls i Pasola; i la coordinadora de l’Estudi, Anna Prades i Nebot.