Direcció General de Comunicació

Presidència

El Govern fa un balanç de la implementació de l'Estratègia de Drets Sexuals i Reproductius, que situa Catalunya com a capdavantera

query_builder   26 setembre 2023 19:18

event_note Nota de premsa

El Govern fa un balanç de la implementació de l'Estratègia de Drets Sexuals i Reproductius, que situa Catalunya com a capdavantera

  1. Destaca l’aprofundiment de drets, com la garantia de la interrupció voluntària de l’embaràs a totes les regions sanitàries, la inclusió de l’educació sexual i afectiva al currículum educatiu i l’ampliació de nous drets, com l’equitat menstrual, amb la distribució gratuïta a les farmàcies d’un producte menstrual reutilitzable a principis de 2024
  2. També fixa les accions prioritàries per als pròxims mesos, com el Pla de Drets Sexuals i Reproductius als centres educatius, que establirà un itinerari per a cada etapa educativa i produirà materials d’acompanyament al professorat i el contingut de la

Dos anys i mig després de l’inici d’aquesta legislatura i que el Govern aprovés l’Estratègia Nacional de Drets Sexuals i Reproductius que prioritza una dotzena de línies de treball per garantir aquests drets a tothom i a tota Catalunya, avui el Consell Executiu ha fet un balanç de la feina feta en aquesta matèria. També ha fixat les accions que cal prioritzar o enfortir en els pròxims mesos. N’és un exemple la Garantia de l’Educació Sexual Integral als centres educatius a través d’un Pla de Drets Sexuals i Reproductius a les escoles i instituts, amb l'objectiu d'establir l'itinerari específic per a cada etapa educativa, produir els materials d’acompanyament al professorat i el contingut de la formació que rebran.

Aquesta legislatura, els drets sexuals i reproductius han passat a la primera pàgina de l’agenda política del Govern i l’Estratègia Nacional de Drets Sexuals i Reproductius ha situat Catalunya capdavantera en la garantia d’aquests drets a escala internacional.

L’octubre de 2021, el Consell Executiu va crear una comissió interdepartamental que havia d’impulsar i fer seguiment de l’Estratègia Nacional de Drets Socials i Reproductius. Alhora, el Govern va establir dotze línies estratègiques al voltant de les quals s'aglutinaven les diverses accions de l’estratègia, que ha tingut fonamentalment dos objectius: d’una banda, l’aprofundiment de drets, i d’una altra, la creació i garantia de nous drets.

Aprofundiment i ampliació de nous drets

Garantir el dret a la interrupció voluntària de l'embaràs amb equitat territorial

Des de maig de 2021, el servei d’Interrupció Voluntària de l’Embaràs (IVE) s’ha habilitat o ampliat a nous punts de Catalunya i actualment a totes les regions sanitàries les dones tenen dret a  escollir-ne  el mètode, tant el quirúrgic com el farmacològic. Catalunya és avui el país de la Unió Europea amb una cobertura més àmplia i equitativa, amb més de 81 centres que practiquen IVEs.

A més d’ampliar el nombre de centres, el setembre de 2022 el Departament de Salut va aprovar un nou Protocol per a la interrupció voluntària de l’embaràs, que marca les pautes per a l’acompanyament informat i de qualitat de les dones o persones gestants durant tot el procés. El Protocol també amplia de la setmana 9 a la 14 la possibilitat de practicar un IVE farmacològic.

Ampliar a l’accés i a l’elecció dels mètodes anticonceptius

El febrer de 2023, el Govern va presentar el Pla de millora de l’accés als mètodes anticonceptius de llarga durada, una iniciativa impulsada pels Departaments de Salut i d’Igualtat i Feminismes.

Amb aquest Pla, que representa un avenç cap a l’accés universal i gratuït a l’anticoncepció i compta amb un pressupost assignat d’1.246.246,53 euros, el Govern proporciona accés gratuït a diferents mitjans anticonceptius a dones que es trobin en situació de vulnerabilitat per causes socioeconòmiques o per situacions de violència masclista i arriba, en conjunt, a més de 600.000 dones. I en un període de quatre anys, l’accés gratuït a aquests dos mètodes serà universal, independentment de l’edat.


Garantia de l’Educació sexual integral als centres educatius

El Govern ha incorporat l'educació sexual i afectiva al currículum educatiu, en el marc de la coeducació, a través dels decrets d'ordenació de l'educació infantil i de l'educació bàsica (primària i secundària) aprovats, respectivament, el febrer i el setembre del 2023. A més, per garantir una implementació efectiva de l'educació sexual i afectiva a tots els centres educatius, els departaments d’Igualtat i Feminismes i el d'Educació estan elaborant un Pla de Drets Sexuals i Reproductius en l'àmbit educatiu, amb l'objectiu d'establir l'itinerari específic per a cada etapa educativa, produir els materials d’acompanyament al professorat i el contingut de la formació que rebran els i les docents.

A més, el Departament d’Educació està fent el desplegament de la figura de coordinació de coeducació, convivència i benestar (COCOBE) a tots els centres de primària i secundària que rebrà una formació durant el primer trimestre del curs 2023-2024 relacionada amb les seves funcions i, dins del bloc de la coeducació, s'inclourà la formació específica en educació sexual integral. A part, es proporcionaran materials i recursos a aquestes figures per tal que puguin treballar a l'aula l'educació sexual integral, entre altres, promoure la inclusió d'aquesta matèria en els documents de centre i treballar-la amb docents i famílies. Aquesta mesura serà d’alt impacte, ja que es dirigeix a tot l’alumnat i arribarà a més d’1.570.000 alumnes i a gairebé 3.500 coordinadors i coordinadores. 

Finalment, sota el lideratge dels departaments d’Igualtat i Feminismes i d’Educació, s’està elaborant de forma participativa el Nou model d'educació sexual integral, en el marc d’una comissió de treball en la qual també participa el Grup d’Educació i Gènere de la UAB, i altres persones expertes, representants de la comunitat educativa (docents – alumnat – famílies) i òrgans vinculats a la mateixa comunitat educativa (CNIAC, CNJC, Consell escolar de Catalunya...), entitats feministes i entitats de defensa dels drets LGBTI. L’objectiu d’aquest treball és la co-construcció de forma consensuada entre totes les parts d’un model d'educació sexual que s'ha d'implementar als centres educatius. 

D’altra banda, el Departament de Salut ha ampliat el Programa Salut i Escola, implantat a tot Catalunya, a través del qual infermeres i llevadores es desplacen als centres educatius de secundària per tractar qüestions sobre salut directament amb l’alumnat.  Es realitzen més de 13.000 consultes anuals de joves.

L'educació sexual integral és clau per prevenir violències sexuals. En aquest sentit, el Govern ha engegat una sèrie de mesures dirigides a diferents col·lectius. Els departaments d’Educació i Igualtat i Feminismes han elaborat la Guia d’acompanyament i bon tracte a l’alumnat, que verbalitza situacions de violències sexuals, un material dirigit al professorat i que aquest curs 2023-24, durant el 1r i el 2n trimestre, rebran físicament els 5.000 centres educatius del país.


Combatre l'assetjament de grups fonamentalistes contra dones i professionals que accedeixen als centres que practiquen avortaments i contra les defensores dels Drets Sexuals i Reproductius (DSiR)

El desembre de 2022, el Departament d’Igualtat i Feminismes va posar en marxa el Pla de Suport per a persones i entitats defensores dels Drets Humans, incloent-hi les defensores dels DSiR, que entre altres objectius, proporciona eines de resposta i protecció davant d’aquests atacs i acompanya les Entitats de Drets Humans que hagin patit un atac, agressió o assetjament per part de grups antidrets. En aquest sentit, s’ha posat en marxa un Servei d’assessorament jurídic gratuït a més de l’atenció que ja proporciona l’Oficina d’Igualtat de Tracte i No Discriminació.

D’altra banda, el Govern ha estat proactiu davant l’actuació dels grups antidrets i antigènere i, en aquest àmbit, cal destacar dues accions: l’octubre de 2022, el Departament d’Igualtat i Feminismes va denunciar davant la Fiscalia una campanya antiavortista impulsada per una plataforma internacional que assetjava tres centres que practiquen IVEs a la ciutat de Barcelona. Un mes després, el novembre de 2022, mitjançant un expedient sancionador d’ofici de l’Oficina d’Igualtat de Tracte i No-Discriminació, es va aturar i immobilitzar un autobús que feia campanya transfòbica i l’Oficina d’Igualtat de Tracte i No Discriminació ha sancionat l’entitat promotora amb 20.000 euros.

Millorar l'accés als serveis de salut per a persones trans (programa Trànsit) i assegurar l'abastiment dels tractaments hormonals.

Al llarg d’aquesta legislatura s’ha ampliat el Programa Trànsit posant en marxa tres noves Unitats Trànsit: a la Catalunya Central (juny 2021); a Girona (novembre de 2021), i a l’Àrea Metropolitana Nord (gener 2022).

Garantir l'equitat territorial en l'accés als instruments de prevenció de les ITS i el VIH

El maig de l’any passat, el Govern va aprovar el nou Pla d’acció enfront del VIH i altres infeccions de transmissió sexual (ITS) 2021-2030, que posa especial èmfasi en les estratègies per a la prevenció i la detecció precoç, així com l’envelliment prematur i la fragilitat, la millora de la qualitat de vida integral de les persones amb VIH i l’eliminació de l’estigma i la discriminació que pateixen.

A més, l’1 de desembre de 2022 es va signar el Pacte Social per erradicar la discriminació contra les persones que viuen amb el VIH. Un acord promogut pel Departament d’Igualtat i Feminismes, juntament amb altres departaments del Govern, grups parlamentaris i agents de la societat civil organitzada, que materialitza “una voluntat de país de canviar la percepció del VIH a la societat catalana, lluitar contra la serofòbia i garantir l’accés igualitari als serveis, prestacions i treball”, segons recull el text del Pacte.


Reconeixement de nous drets sexuals i reproductius

Garantir el dret a l'equitat menstrual en tot el cicle vital (menstruació, climateri i menopausa)

El Govern va aprovar el Pla d’Equitat Menstrual i Climateri 2022-2023 el passat mes de març i al llarg dels darrers mesos, ja s’ha posat en marxa i s’han assolit grans fites. Al llarg del curs 22/23, l’alumnat de 3r d’ESO va participar en tallers conduïts per llevadores i infermeres per combatre els tabús al voltant de la menstruació i es van repartir 42.000 KITS de productes menstruals reutilitzables que constaven d’una copa, unes calces menstruals i una compresa de tela.  Durant el 2022 també es van distribuir a la xarxa de serveis d’atenció a les violències masclistes, productes sostenibles a les dones i adolescents i joves ateses en els serveis coordinats pel departament d’IFE.

A més, durant el primer trimestre del 2024, totes les dones i persones menstruants de Catalunya podran adquirir gratuïtament a les farmàcies  un producte menstrual reutilitzable a elecció. D’aquesta manera, es dona compliment al mandat de l’Estratègia de garantir la distribució universal i gratuïta d’aquests productes a tot el país. A més, el Govern formarà el personal de les farmàcies perquè puguin fer acompanyament i assessorament personalitzat en el moment de recollida del producte.

Implementar accions per a l'acompanyament en el dol gestacional, perinatal i neonatal

El Govern va aprovar l’Acord de la Mesa General de Negociació dels empleats i empleades públics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya en relació amb mesures vinculades als drets sexuals i reproductius, que introdueix un permís de tres dies en cas de pèrdua gestacional, tant per a la persona embarassada com per l’altre progenitor o un familiar. Fins ara, aquest permís només existeix a Nova Zelanda i Catalunya. S'està treballant també per ampliar aquesta mesura al sector privat.

Impulsar mesures en l'àmbit laboral vinculades a la menstruació i al climateri

El Govern ha incorporat per al personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya un règim de flexibilitat horària que consisteix en 8 hores al mes recuperables durant els següents quatre mesos per menstruació o menopausa amb afectació a la salut en benestar. També es treballa per fer extensible aquesta mesura al sector privat.

Erradicar la violència obstètrica

El desembre del 2022 es va constituir el 2022 el Grup de Treball per l'abordatge de la violència obstètrica i la vulneració de drets sexuals i reproductius integrat per representants del Departament de Salut, Departament d'Igualtat i Feminismes, organitzacions professionals de l'àmbit de la salut i persones expertes, amb l’objectiu d’elaborar el Pla d'acció per erradicar la violència obstètrica, el qual inclourà accions adreçades a professionals sanitaris, ciutadania i entitats que treballen en l'àmbit dels drets sexuals i reproductius. Es preveu que s’aprovi abans d’acabar el 2023.


El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia