Direcció General de Comunicació

El Govern aprova el Decret per regular la construcció i explotació d'instal·lacions de transport de viatgers per cable

El Govern aprova el Decret per regular la construcció i explotació d'instal·lacions de transport de viatgers per cable

query_builder   2 novembre 2010 14:18

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Decret per regular la construcció i explotació d'instal·lacions de transport de viatgers per cable

 
 
  • La norma concreta els requisits i característiques per construir i explotar instal·lacions de transport per cable, com ara funiculars, telefèrics, telecabines, telecadires i teleesquís
  • Regula la figura de la Comissió Consultiva del Transport per Cable, l’òrgan assessor de la Generalitat en aquesta matèria
Transport per cable
 
 
El Govern ha aprovat avui el Decret per tal de dur a terme el desplegament reglamentari de la Llei del transport per cable, la primera llei autonòmica de tot l’Estat que estableix les bases per a la construcció, posada en servei i explotació de les instal·lacions de transport de persones per cable a Catalunya.
 
D’acord amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que atorga la competència exclusiva en matèria de transport per cable a la Generalitat, el Decret aprovat avui concreta els criteris, les característiques i els procediments a seguir a l’hora de construir i gestionar una instal·lació d’aquest tipus, tant si són considerades de servei públic com no.
 
En aquest sentit, ordena les instal·lacions de transport mitjançant cable, dins l’àmbit territorial de Catalunya. Es tracta de funiculars, telefèrics, telecabines, telecadires i teleesquís, que s’utilitzen fonamentalment per al desplaçament de persones, tant en instal·lacions que formen part del sistema tarifari integrat, com són el Telefèric Olesa-Esparreguera, els funiculars de Vallvidrera i Montjuïc, així com en activitats de lleure o en la pràctica d’esports d’hivern.
 
El transport per cable a Catalunya
Transport cable
 
Actualment, a Catalunya existeixen 147 instal·lacions de transport per cable de naturalesa diversa, entre les quals es troben remuntadors, telefèrics o funiculars. D’aquestes, 3 són telecabines, 55 telecadires i 53 teleesquís, repartits entre la Vall de Núria, Vallter 2000, La Molina, Port del Compte, Masella, Espot Esquí, Port Ainé, Boí Taüll, Tavascan i Baqueira Beret. Pel que fa a funiculars, se n’han instal·lat al Port, Montserrat, Montjuïc, Olesa-Esparreguera, l’Estany Gento, Gelida, Tibidabo, Vallvidrera, la Santa Cova, Sant Joan, el Santuari de Queralt o Cala Giverola. En total, aquest tipus d’instal·lacions van transportar el 2009 més de 30 milions de persones.
 
Tot i que la utilització del cable en el transport es remunta a l’antiguitat, el seu desenvolupament a Europa es va produir a meitat del segle XIX. Des de la seva arribada a principis del segle XX, Catalunya s’ha posicionat com a pionera en el desenvolupament d’aquesta tecnologia dins de la península Ibèrica, en nombre d’instal·lacions. De fet, la primera instal·lació d’aquest tipus de tot l’Estat espanyol va ser el funicular del Tibidabo, l’any 1901.
 
Un decret per completar la Llei
 
El Decret aprovat avui estableix, d’una banda, el procediment a seguir per a la construcció i explotació d’una instal·lació de transport públic per cable considerada de servei públic. Així, concreta les diferents fases d’elaboració i redacció del projecte corresponent, i l’estudi d’impacte ambiental, quan sigui necessari, així com els terminis i particularitats en la tramitació.
 
D’altra banda, inclou també les directrius per a la construcció i explotació d’instal·lacions de transport públic per cable no considerades de servei públic, que requereixen l’aprovació del projecte corresponent i l’atorgament de l’autorització administrativa d’explotació. Per a aquest tipus d’instal·lacions, les dedicades a transportar persones per practicar una activitat esportiva o de lleure, el Decret distingeix tres fases diferenciades; la projecció i l’execució de les obres, que se sotmetran a inspeccions i comprovacions corresponents, i la posada en explotació, que també ha de ser autoritzada per l’Administració.
 
Això implica l’autorització administrativa necessària per a l’inici dels treballs de construcció. Un cop acabades les obres, l’interessat haurà de sol·licitar l’autorització administrativa per a l’explotació de la instal·lació, que haurà de ser resolta en un termini màxim d’un mes des de la presentació de la sol·licitud per part de la direcció general competent en la matèria. Les autoritzacions s’atorgaran sense un termini de durada prefixat, i el control es realitzarà amb periodicitat anual, tot i que la direcció general podrà efectuar inspeccions en qualsevol moment.
 
Pel que fa a l’explotació de les instal·lacions, el Decret inclou la necessitat d’elaborar un reglament d’explotació específic per cada una de les instal·lacions, que ha de contenir les obligacions del personal responsable i les normes de seguretat. També determina els requisits quant a la disposició de títols de transport, l’accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda, la informació a les persones usuàries i el procediment per a les reclamacions.
El text també detalla les normes de seguretat de les instal·lacions, les persones usuàries i el personal, així com els drets i deures i preveu l’existència d’un registre de les instal·lacions de transport per cable, amb el llistat de dades corresponent que hi ha d’incloure.
 
Finalment, el Decret regula la Comissió Consultiva del Transport per Cable, l’òrgan consultiu i assessor de la Generalitat en matèria de transports per cable, i estableix les seves funcions, composició, presidència, secretaria i règim de funcionament i d’adopció d’acords.