1. El virus respiratori sincicial (VRS) és la principal causa de bronquiolitis en nens petits durant els mesos d’hivern
  2. L’any passat, a Catalunya, el VRS va causar 7.523 bronquiolitis en menors d’un any, amb 1.058 hospitalitzacions
Fotografia d'un nadó rebent la immunització contra el VRS.{"name":"2023/10/09/17/12/6aa2c4ad-e31a-4eff-8ad7-db51c9f4b2e6.jpg","author":"Departament de Salut","type":"0","location":"0","weight":232147}

El Departament Salut ha iniciat a les Terres de l’Ebre la campanya d’immunització dels nadons fins a 6 mesos contra el virus respiratori sincicial (VRS) per evitar les bronquiolitis. A la Regió Sanitària Terres de l’Ebre, aquesta campanya suposarà immunitzar vora uns 500 nadons als centres d’atenció primària ebrencs. La immunització contra el VRS tindrà lloc als centres d’atenció primària (CAP) per als nadons nascuts entre l’abril i el setembre de 2023, i al mateix centre hospitalari per als nadons que neixin entre aquest octubre i el mes de març de 2024, abans de rebre l’alta de maternitat.

El VRS, que afecta 9 de cada 10 infants durant els dos primers anys de vida, és un virus altament contagiós, que es dissemina amb les secrecions nasofaríngies infectades o amb la saliva. S’estima que el VRS és el responsable d’un 70% del total dels quadres de bronquiolitis i d’un 25% de les pneumònies en els menors d’un any, i solen ser més greus durant els primers mesos de vida i especialment importants en prematurs.

La dosi que s’administrarà als nadons serà el Nirsevimab, un anticòs monoclonal que ha demostrat un perfil de seguretat alt i una eficàcia del 80% en la prevenció de les infeccions per VRS. Cal tenir present que el Nirsevimab no és una vacuna, sinó que es tracta d’anticossos, és a dir, proteïnes generades pel sistema immunològic que ajuden a combatre malalties, i s’administra en una sola dosi intramuscular.

El Departament de Salut va incloure la incorporació d’aquesta immunització al calendari de vacunacions sistemàtiques al mes de juliol, així com la vacunació antigripal per als infants de 6 a 59 mesos d’edat que es va iniciar fa poques setmanes, sent Catalunya pionera a nivell global i disposant d’un dels calendaris de vacunació més complerts.

Cristina Sanz, directora adjunta de l’Atenció Primària a Terres de l’Ebre, ha explicat que “és important aquesta campanya perquè el VRS causa la majoria de bronquitis i pneumònies”. Sanz ha destacat que “l’augment de la immunització té una prevalença d’uns cinc mesos, per això és important que l’administració de l’anticòs es faci ara, a l’inici de la campanya, que és quan apareix el virus i comença a provocar les bronquiolitis”.

Sonia Ponce, infermera pediàtrica i directora de la Línia Pediàtrica, anima totes les famílies a participar en aquesta campanya. "És molt important que els pares estiguin implicats. Gràcies a la immunització i a la col·laboració de les famílies, podem ajudar a reduir els efectes d'aquesta infecció, que pot tenir repercussions greus." destaca la Dra. Ponce. A més, assenyala que “el Nirsevimab ofereix una protecció durant pràcticament tota la temporada de circulació del VRS. A més a més, es pot administrar simultàniament amb altres vacunes, i els efectes secundaris són lleus i poc freqüents”.

Les famílies poden agafar cita a la seva infermera de referència a través de citasalut.gencat.cat, via telefònica o presencialment al seu centre d’atenció primària. Tanmateix, es faran revisions dels no immunitzats i es contactarà amb les famílies per facilitar l’accés al sistema i poder realitzar la immunització.

1  

Imatges

Fotografia d'un nadó rebent la immunització contra el VRS.

Fotografia d'un nadó rebent la immunització contra el VRS. 11829248