Direcció General de Comunicació

Govern

El Govern crea el Comitè Estratègic d'Inversions de la Generalitat de Catalunya

query_builder   10 octubre 2023 13:00

event_note Nota de premsa

El Govern crea el Comitè Estratègic d'Inversions de la Generalitat de Catalunya

· La Generalitat es dota d’un instrument que li permetrà prioritzar les inversions estratègiques per al país i planificar el seu finançament a llarg termini

· També afavorirà la transparència i la coordinació entre departaments, per valorar de manera integral l’impacte de les inversions arreu del territori

El Govern ha aprovat la creació del Comitè Estratègic d’Inversions de la Generalitat de Catalunya. La iniciativa respon a la voluntat de l’Executiu de comptar amb un instrument de planificació integral i a llarg termini de la inversió pública, que aglutinarà tots els projectes d’inversió de la Generalitat i les entitats del seu sector públic. Això permetrà al Govern identificar les propostes que són prioritàries per al país i elaborar una estratègia conjunta per al finançament d’aquestes inversions, que tingui en compte tant el pressupost propi com altres possibles fonts de recursos.

La Generalitat ja disposa d’un seguit de mecanismes de planificació de la inversió, mitjançant plans sectorials específics per als diferents àmbits de les polítiques públiques que gestiona. Al mateix temps, l’Annex d’inversions reals recull tots els projectes d’inversió que la Generalitat i les entitats del sector públic tenen previst dur a terme en un determinat exercici, així com els compromisos pressupostaris que es derivaran de l’execució d’aquests projectes durant els tres exercicis següents.

Tanmateix, el Govern vol anar més enllà i comptar amb un instrument de planificació integral i a llarg termini de la inversió pública que li permeti guanyar eficàcia a l’hora d’executar les polítiques públiques i planificar adequadament les inversions que es consideren estratègiques per al país.

Contribució al creixement econòmic i social de Catalunya

Així, l’objectiu del Comitè Estratègic d’Inversions és facilitar la transparència i fomentar la coordinació per, en definitiva, contribuir al creixement econòmic i social de Catalunya. Sobretot si es té en compte que una part molt important de les infraestructures públiques de Catalunya són titularitat de la Generalitat i que, per tant, és l’administració responsable de mantenir-les en bon estat i, si pot ser, millorar-les i fer-les créixer.

El Comitè Estratègic d’Inversions, que s’integrarà al Departament d’Economia i Hisenda, es configura com un sistema d’informació en el qual es registraran les iniciatives d’inversió de la Generalitat i el seu sector públic. El registre tindrà en compte totes les fases dels projectes: des de la primera idea fins a l’avaluació de les diferents alternatives, el disseny tècnic, els informes d’impacte ambiental o de qualsevol altra naturalesa, l’anàlisi del valor aportat a la societat, els pressupostos, la redacció del projecte, l’execució efectiva i, finalment, l’avaluació ex-post.

A més, serà una eina de coordinació entre els departaments de la Generalitat i les entitats del sector públic, que permetrà al Govern valorar d’una manera més integral l’impacte territorial de les inversions, identificar les oportunitats i augmentar el caràcter estratègic de les seves decisions, prioritzant amb més facilitat les iniciatives adequades per atendre les necessitats concretes de cada demarcació.

El Comitè es reunirà dos cops a l’any, com a mínim, i serà l’encarregat d’establir els criteris de priorització de les inversions i d’informar el Govern de les propostes escollides. El seu àmbit d’actuació abastarà l’Administració de la Generalitat, les entitats en què participa de manera majoritària i els consorcis i fundacions adscrits a aquesta administració.

Estarà presidit per la persona titular del Departament d’Economia i Hisenda i en formaran part les persones titulars dels departaments de Presidència i Territori i per les que ocupen les secretaries generals de cada conselleria. A més, comptarà amb l’assistència d’un grup de treball tècnic, presidit per la persona representant de la direcció general competent en matèria de pressupostos, i estarà format per un membre de les unitats següents: Intervenció General, Infracat, les direccions generals en matèria de fons europeus i de coordinació interdepartamental i les secretaries competents en matèria d’infraestructures i mobilitat i habitatge.

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia