· El Govern ha aprovat la memòria d’activitat de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya corresponent a l’any 2022

· La xifra de ciberatacs detectats és 20 cops superior a la del 2021

L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya va detectar i va fer seguiment de més de 4.424 milions de ciberatacs l’any passat, dels quals 2.175 van esdevenir un incident efectiu de seguretat. Així es recull en la memòria d’activitat d’aquest organisme adscrit a la Secretaria de Telecomunicacions i Transformació Digital corresponent a l’any 2022. El Govern ha aprovat avui el text i, després d’aquest tràmit, s’enviarà al Parlament de Catalunya, on es presentarà davant la Comissió d’Afers Institucionals en les pròximes setmanes.

La xifra de ciberatacs detectats és 20 cops superior respecte de l’any 2021, mentre que els incidents s’han reduït un 22%. L’augment del nombre de ciberatacs es deu, d’una banda, a l’ampliació del perímetre d’acció de l’entitat, i de l’altra, a un canvi de criteri a l’hora de tipificar les accions malintencionades. Tot i que aquests factors impedeixen fer-ne una comparativa exacta, les dades evidencien, igualment, un increment de l’efectivitat dels sistemes de prevenció, els quals permeten que els ciberatacs no provoquin un incident de ciberseguretat.

D’altra banda, la memòria recull que han crescut els indicadors de protecció i prevenció que desplega i gestiona l’Agència, com per exemple que quasi el 70% dels alts càrrecs estan enrolats al servei de protecció davant ciberamenaces. En l’àmbit que analitza el nivell de prevenció de la Generalitat de Catalunya, es constata que els departaments i organismes compten amb programes de ciberseguretat específics.

Com a fet rellevant, també s’identifica l’increment exponencial de la quantitat de correus maliciosos rebuts en els entorns digitals del Govern, una tònica que internacionalment també es registra, fet que converteix els governs en un objectiu clar per als ciberatacants. En el cas català, l’Agència va gestionar 400.000 correus maliciosos el 2021 i el 2022 en va gestionar 594,5 milions.

L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya també exerceix les funcions d’acompanyament i impuls de la protecció dels sistemes digitals a les administracions locals. L’any passat, es va assolir la xifra de més de 150 ens municipals dins el projecte de ciberprotecció CATALONIA-SOC.

Finalment, en el marc del projecte propi de formació i conscienciació en ciberseguretat dirigit a la ciutadania, 10.000 persones han rebut formació específica en aquest àmbit, impartida directament per l’entitat.

Tots aquests indicadors d’activitat realitzada se sumen als destacats en una vessant més operativa durant l’exercici 2022:

-Model de seguiment de compliment normatiu.

  1. -Erradicació d’incidents de ciberseguretat molt greus.
  2. -Desenvolupament del projecte CIC4Ciber.
  3. -Presentació del pla de captura de fons de finançament en ciberseguretat.
  4. -Actuacions i anàlisi del risc com a mètode de prevenció.

Desplegament de l’activitat operativa del programa Internet Segura.