Direcció General de Comunicació

Govern i sindicats aproven el Pla d¿igualtat de gènere de la Generalitat

Govern i sindicats aproven el Pla d'igualtat de gènere de la Generalitat

query_builder   11 octubre 2023 13:23

event_note Nota de premsa

Govern i sindicats aproven el Pla d'igualtat de gènere de la Generalitat

  1. Les conselleres Vilagrà i Verge han presentat el pla, amb l’objectiu d’impulsar de forma efectiva i transformadora les polítiques d’igualtat de gènere en l’àmbit de l’Administració
  2. El Pla incorpora la perspectiva de gènere en el sentit més ampli i transversal per garantir la igualtat efectiva en tots els nivells de l’organització
Govern i sindicats aproven el Pla d'Igualtat de la Generalitat de Catalunya
Moment de la signatura de l'acord entre el Govern i els sindicats (Autor: Rubén Moreno).
{"name":"2023/10/11/13/21/0f8851fa-0903-4c50-bc8c-c6c97acfc49e.jpeg","author":"Rubén Moreno","type":"0","location":"0","weight":165263}

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà Pons, i la consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge Mestre, han presentat el Pla d’igualtat de gènere de la Generalitat. El Pla té l’objectiu d’impulsar de forma eficaç i transformadora les polítiques d’igualtat de gènere en l’àmbit de l’Administració per continuar avançant i aprofundint en la igualtat efectiva i integral de les persones empleades de la Generalitat. El Pla també pretén aconseguir un canvi en l’organització des d’un enfocament feminista i integrar la igualtat de gènere en el sentit ampli, incorporant la perspectiva LGBTI+.

El Pla d’igualtat de gènere de la Generalitat és fruit del treball conjunt de l’Administració i la part social. L’han aprovat el Govern i els sindicats a la Mesa General dels Empleats i Empleades Públics (MEPAGC), que s’ha reunit avui presidida per les conselleres Vilagrà i Verge.

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà Pons, ha assegurat que “la transformació feminista és una de les prioritats d’aquest Govern” i que el compromís “és ferm” perquè “el que s’ha aconseguit fins ara no és suficient, hem de ser exigents i ambicioses amb relació a diferents mesures a prendre en el camp de la igualtat entre homes i dones. “La igualtat és de dret, però encara no és de fet” ha subratllat Vilagrà qui ha assegurat que els documents signats avui plantegen avançar en aquest àmbit i fer-ho el màxim de ràpid possible.

En aquest sentit, la consellera Vilagrà ha destacat que el Pla aborda mesures que fan referència a bretxa salarial, al sostre de vidre, a la igualtat d’oportunitats, a aspectes vinculats al tractament de la imatge de les dones als mitjans de comunicació o a les violències sexuals. Vilagrà ha insistit que “si volem una societat madura des del punt de vista democràtic i de drets, necessitem seguir avançant en aquesta línia”.

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà Pons, i la d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge Mestre, durant la presentació de l'acord (Autor: Rubén Moreno).
La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà Pons, i la d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge Mestre, durant la presentació de l'acord (Autor: Rubén Moreno).
{"name":"2023/10/11/13/22/c8f62569-508d-42b1-94c3-eb80225143f9.jpeg","author":"Rubén Moreno","type":"0","location":"0","weight":167495}

La consellera Vilagrà s’ha felicitat pel treball compartit amb les organitzacions sindicals i ha emfatitzat que és “la primera vegada que tenim aquest marc de referència per a tot el sector públic. Tot el sector públic de la Generalitat, però també el món municipal, podrà tenir uns referents amb relació a com fer aquests plans de gènere”. La consellera ha plantejat que s’havien fixat tres objectius: reforçar les estructures i les eines transversals de la Generalitat per fer “una administració pública més equitativa, més igualitària i més feminista”; garantir la igualtat efectiva en tots els nivells, de presa de decisions, de representativitat, de governança; i tolerància zero contra qualsevol discriminació de gènere o violència masclista i LGTBI-fòbica. “Volem tenir garanties per totes les servidores i servidors públics d’assolir efectivament aquesta igualtat de dret”, ha clos.

La consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge Mestre, ha destacat la importància dels plans d’igualtat per avançar en l’impuls de les polítiques feministes i aconseguir una societat i un entorn laboral més just, equitatiu i igualitari. Per això, ha dit, “és cabdal fer-los de manera participada, que continguin actuacions concretes amb calendari i agents responsables de la seva implementació i seguiment.” I en aquest sentit ha destacat que el nou Pla d’Igualtat inclou la creació de la figura d’Agent d’Igualtat de l’Administració de la Generalitat i la inclusió de persones referents en matèria d’igualtat de gènere als diferents departaments del Govern que podran crear també àrees o unitats d’igualtat pròpies.

Verge també ha emfatitzat que “aquest pla entén el gènere en tota la seva magnitud, incloent-hi la perspectiva LGBTI+” i ha afegit que “va més enllà de complir la llei, volem provocar canvis estructurals en l’administració”.

Perquè aquesta transformació arribi a tot el país, Verge ha explicat que “el Departament d’Igualtat i Feminismes crearà una Xarxa de Professionals d’Equitat en els Treballs que, entre altres funcions, acompanyaran als ens locals, empreses i entitats del territori en l’elaboració i implementació dels seus plans i mesures d’igualtat”. Aquests professionals també ajudaran a desenvolupar auditories salarials, registres salarials i valoracions de llocs de treball amb perspectiva de gènere. Es preveu que aquesta xarxa integri més de 100 professionals i s’hi destinaran prop de 10 milions d’euros fins al 2025. “Tot el país ha d’anar al mateix pas, empenyem juntes la transformació feminista”, ha conclòs.

Igualtat de gènere en sentit ampli

El Pla d’igualtat de gènere renova el Pla d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones aprovat el 2016. En aquest sentit, el nou document va més enllà, ja que és un pla d’igualtat de gènere en el sentit més ampli, que no només inclou mesures adreçades a les dones, sinó també mesures en relació amb el gènere, amb una visió interseccional.

És un document viu, innovador i dinàmic que possibilita una anàlisi i revisió continua per adaptar-lo als objectius i les actuacions que es considerin necessàries.

Com a objectius generals, el pla té la voluntat de reforçar les estructures i les eines de la transversalitat de gènere per a una Administració equitativa, igualitària i feminista. També pretén garantir la igualtat efectiva en tots els nivells de presa de decisió, de representativitat i de governança, i garantir la tolerància zero a qualsevol classe de discriminació i violència masclista i violència LGBTI-fòbica a la Generalitat.

Inclou un total de 177 actuacions i mesures per al període 2023-2027, que es distribueixen en set àmbits d’intervenció: cultura i gestió organitzativa; accés, promoció i desenvolupament professional equitatiu; condicions laborals, i salut per a l’equitat; reorganització del temps i foment de la corresponsabilitat amb perspectiva de gènere; retribucions i valor del treball amb perspectiva de gènere; formació per a la transformació de gènere, i erradicació de l’assetjament i de les violències masclistes i LGBTI-fòbiques.

El pla té una vigència de quatre anys, prorrogables per períodes anuals per acord de la MEPAGC. Per vetllar per l’execució i avaluació del pla, es farà un seguiment periòdic de diversos indicadors inclosos en el document, així com un seguiment anual i una avaluació final.

El Pla d’igualtat de gènere de la Generalitat és aplicable al personal funcionari i interí d’administració i tècnic i el personal laboral de la Generalitat. Inclou una part comuna i una d’específica per als col·lectius de bombers, agents rurals i personal tècnic penitenciari. Altres col·lectius disposen del seu propi pla: el Pla d’igualtat de gènere en el sistema educatiu, el Pla d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones dels Mossos d’Esquadra, i el Pla d’igualtat de l’Institut Català de la Salut (ICS).

Acord Marc en relació amb els plans d’igualtat de gènere

En aquest sentit, a la reunió d’avui de la MEPAGC també s’ha aprovat l’Acord Marc en relació amb els plans d’igualtat de gènere a l’Administració de la Generalitat. Aquest acord estableix per primera vegada un marc comú i fixa les directrius generals, els objectius estratègics i les línies bàsiques que han d’orientar l’elaboració dels nous plans d’igualtat a l’Administració de la Generalitat. Alhora, defineix un missatge comú i unitari pel que fa a la igualtat de gènere i determina les característiques dels plans d’igualtat, que han de ser vius, dinàmics i oberts; preventius i avaluables, i han d’incorporar la igualtat de gènere en un sentit ampli, amb un enfocament feminista i de drets humans.

Tota la informació sobre els diferents instruments relacionats amb la igualtat de gènere a la Generalitat està disponible al nou apartat d’Igualtat de gènere del web d’Administració pública.https://administraciopublica.gencat.cat/ca/funcio-publica/igualtat-de-genere/

3  

Imatges

Foto de la signatura de l'acord (Rubén Moreno)

Foto de la signatura de l'acord (Rubén Moreno) 165263

Foto dels signants de l'acord (Rubén Moreno)

Foto dels signants de l'acord (Rubén Moreno) 199103

Foto de la compareixença de les conselleres Vilagrà i Verge (Autor: Rubén Moreno)

Foto de la compareixença de les conselleres Vilagrà i Verge (Autor: Rubén Moreno) 167495

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia