1. Els municipis pertanyen a entorns amb una protecció ambiental específica del medi natural nocturn: l’Observatori del Montsec, el Parc Natural de la Serra de Montsant, el Parc Natural de l’Alt Pirineu i les Muntanyes de Prades
  2. Els ajuts provenen del Fons Climàtic, que destinarà més de 9 milions d’euros fins al 2028 per a projectes de protecció envers la contaminació lumínica


Refugi Comes de Rubió
Refugi Comes de Rubió.
{"name":"2023/10/30/13/54/9aba5e17-0574-442b-8ba2-41fc2894ad61.jpg","author":"DACC","type":"0","location":"0","weight":223453}

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha atorgat ajuts per un import de 475.479,95 euros a 13 ajuntaments per a actuacions de millora de l’enllumenat exterior dutes a terme l’any 2023. Els municipis beneficiaris han estat Àger (Noguera), l’Albiol (Baix Camp), Alins (Pallars Sobirà), l’Alt Àneu (Pallars Sobirà), la Baronia de Rialb (Noguera), Bellmunt del Priorat (Priorat), Camarasa (Noguera), Falset (Priorat), Llavorsí (Pallars Sobirà), el Masroig (Priorat), Sort (Pallars Sobirà), Talarn (Pallars Jussà) i Vallclara (Conca de Barberà). Aquestes subvencions s’han atorgat d’entre 35 sol·licituds, d’acord amb el procediment de concurrència competitiva.

Els ajuts provenen del Fons Climàtic, un fons que es nodreix amb el 50% dels ingressos obtinguts amb l’impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica i el 20% de la recaptació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.

Menys contaminació, més estalvi energètic

Tots els ens locals que han rebut la subvenció estan situats en zones d’especial protecció, atès que formen part dels entorns del Parc Natural de la Serra de Montsant, de l’Observatori Astronòmic del Montsec o del Parc Natural de l’Alt Pirineu. Amb les actuacions d’adequació, es preveu una reducció de la potència mitjana del 50% a les instal·lacions on s’actua; un estalvi en el consum d’energia i cost associat del 67% –ja que s’estima que es passarà d’un consum actual de 448.000 kWh/any a un consum futur de 148.000 kWh/any–, i una reducció anual en l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) de 82 tones de CO2eq.

La millora ambiental de l’enllumenat no ve donada només per la disminució del consum energètic associat a la introducció de noves tecnologies, sinó també per l’adequació dels nivells lumínics a les necessitats de cada cas i per l’elecció del tipus de llum de menys impacte sobre l’entorn, la llum ataronjada. Així doncs, en tractar-se d’actuacions d’adequació de l’enllumenat exterior que tenen impacte en zones protegides, s’han subvencionat únicament les actuacions que compleixen uns criteris establerts i que garanteixen una òptima il·luminació segons la normativa.

Augmenta un 4% l’àrea protegida

La contaminació lumínica és una amenaça ambiental planetària creixent que afecta els éssers vius i altera els seus hàbitats. Les zones d’especial valor natural o astronòmic s’han de protegir envers la contaminació lumínica de manera específica, per garantir la preservació de la biodiversitat i assegurar que es mantinguin unes condicions de foscor natural que permetin l’observació del firmament en les millors condicions.

El Departament d’Acció Climàtica prioritza les actuacions de millora de l’enllumenat a les zones classificades de màxima protecció segons el Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya. El 43% de la superfície de Catalunya està declarada de màxima protecció envers la contaminació lumínica amb caràcter general i, dintre d’aquesta, hi ha tres zones de protecció especial: l’Observatori Astronòmic del Montsec, el Parc Natural de la Serra de Montsant i els municipis de Saldes, Rupit i Pruit i Sant Mateu de Bages. El percentatge de zona protegida ha augmentat en quasi un 4% els últims cinc anys, gràcies a polítiques de protecció promogudes per la Generalitat en el territori.

A l’entorn d’aquestes zones d’especial protecció es crea una àrea, l’àrea d’influència, on l’enllumenat que s’hi instal·la és el de menor impacte sobre el medi. Donat que la contaminació lumínica és un fenomen que pot tenir efectes a llarga distància, cal que aquesta àrea sigui al més àmplia possible.

Propera convocatòria, ben aviat

Seguint amb les polítiques de reducció de la contaminació lumínica i de conservació del medi natural per fer front a la pèrdua de biodiversitat, el Departament d’Acció Climàtica va aprovar el passat mes de juliol el projecte per a la reducció de l’impacte ambiental de l’enllumenat exterior en zones d’especial protecció envers la contaminació lumínica. El projecte té un termini d’execució previst fins el 2028 i preveu una inversió de més de 9 milions d’euros, provinent del Fons Climàtic. Entre d’altres, contempla en primera fase la protecció específica envers la contaminació lumínica del Parc Natural de l’Alt Pirineu, i del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, i la consolidació i augment de les zones de protecció de l’Observatori del Montsec i del Parc Natural de la Serra de Montsant i les Muntanyes de Prades.

Actualment s’està treballant en una nova convocatòria d’ajuts per a actuacions de millora de l’enllumenat municipal que caldrà dur a terme durant els anys 2024 i 2025, i que es preveu que surti amb caràcter anticipat a finals d’aquest 2023.