1. El Departament d’Igualtat i Feminismes presenta el Primer Pla nacional de prevenció de les violències masclistes, 222 accions i un pressupost de 43 milions d’euros.
  2. S’impulsaran punts liles arreu del territori, es crearà un botó lila als transports públics i s’estendrà el sistema de parades a demanda dels autobusos, es crearà una xarxa de referents de prevenció arreu del territori i s’acompanyarà les famílies en prevenció de les violències digitals.
  3. El Pla s’acompanya del Llibre Blanc de la Prevenció que fixa els estàndards de qualitat perquè tot el país avanci al mateix pas en aquesta lluita.

El Departament d’Igualtat i Feminismes ha presentat aquest dilluns el primer Pla nacional de prevenció de les violències masclistes, una estratègia de país que suposa un punt d’inflexió en la manera d’abordar aquestes violències i perimplicar tota la societat. Es tracta d’un pla sense precedents que compta amb una inversió total de 43 milions d’euros i es concreta en 222 accions que permetran arribar a tots els col·lectius de la societat i generar canvis en tots els espais: els espais culturals, el món de l’esport, els centres de treball, el transport públic, els centres educatius i l’àmbit digital, entre d’altres.

Roda de premsa de presentació del Pla nacional de prevenció.{"name":"2023/11/20/12/49/2817f0fb-a51f-4883-a76a-aff1062e9fc4.jpg","author":"Igualtat i Feminismes","type":"0","location":"0","weight":51858}


El Pla s’ha elaborat amb tots els departaments del Govern, especialment amb aquells més implicats en l’abordatge de les violències masclistes, i s'ha fet una diagnosi compartida amb les entitats feministes i amb professionals dels serveis especialitzats de la xarxa d’atenció i recuperació de les violències masclistes per copsar la realitat de tot el país i assegurar l’equitat territorial. Part important de les arrels de les violències masclistes coincideixen amb les arrels de la LGBTI-fòbia de manera que aquest Pla també té la capacitat de tenir un efecte transformador en aquesta forma de discriminació i violència per raó d’orientació sexual i identitat de gènere.

La consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge Mestre, ha arrencat la seva intervenció explicant que “per erradicar les violències masclistes cal atacar les seves arrels, ens hem de responsabilitzar totes i especialment tots d’obrir els ulls per saber com actuar i per prendre partit davant qualsevol forma de violència masclista”. Verge ha dit amb contundència que “toca passar a l’acció” i que “això implica una aposta ferma per la prevenció com la que presentem avui”. La consellera ha explicat que fruit de la diagnosi que s’ha fet per elaborar el pla s’ha constatat que en matèria de prevenció hi havia moltes iniciatives, però molt fragmentades, de caràcter puntual, poc dotades de recursos i sense una estratègia de país. Per això “s'havien d’ordenar les actuacions preventives que fan tant els poders públics com la societat civil i el sector privat per anar a la una, i se n’havien d’impulsar de noves i a tot arreu, perquè arribin a tots els col·lectius. Aquesta és la responsabilitat d’un Govern feminista”, ha afirmat.

Una Xarxa Lila de país perquè la prevenció arribi a tot arreu

Una de les novetats principals del pla és la incorporació de la prevenció comunitària per assegurar una resposta de tota la societat davant les violències masclistes. El pla preveu la creació d’una Xarxa Lila de país que estarà integrada per comerços, mercats, centres comercials, transports públics, espais i entitats veïnals, centres culturals, ateneus i espais esportius, entre d’altres. Es realitzarà una extensa campanya de formacions per a totes les persones que treballen en aquests espais perquè tothom sàpiga com actuar, com atendre una dona que pateix violència, a qui dirigir-se i quins passos seguir quan es detecta una situació de violència masclista, amb especial èmfasi en la difusió del telèfon d’atenció a les violències masclistes, el 900 900 120.

També s'activaran punts liles als grans esdeveniments esportius i culturals, com el saló del videojoc SAGA, que se celebrarà pròximament. A més, es crearan figures referents en prevenció de les violències masclistes en diferents àmbits. En són exemples la figura de coordinació d’intimitat en l’àmbit audiovisual i de les arts escèniques, que ha de garantir que no es produeixi cap situació de violència, especialment en les escenes relacionades amb la sexualitat i la intimitat; els delegats i les delegades de protecció en l’esport que vetllaran per la prevenció i detecció precoç de qualsevol situació de violència en els espais esportius o les persones referents de prevenció que tindran tots els casals cívics i comunitaris. La directora general per a l’Erradicació de les Violències Masclistes, Laia Rosich Solé, ha assegurat que “acabar amb les violències masclistes requereix la implicació d’absolutament tothom” i ha volgut deixar clar que “les violències masclistes no són una xacra ni un virus que ens ataca des de fora, formen part de la nostra societat, de la nostra cultura i de la nostra quotidianitat”. Per això, ha afegit “el Pla de prevenció ve per quedar-se, aquest és el primer i suposa un punt d’inflexió en la manera d’afrontar com a Govern i com a país aquesta carrera de fons per erradicar les violències masclistes”. 

La mobilitat, els transports i l’urbanisme també són espais clau per a la prevenció de les violències masclistes i, en aquest sentit, el Pla preveu la creació d’un botó lila que connectarà directament les aplicacions mòbils dels operadors de transport públic amb el telèfon 900 900 120. Així mateix, s’impulsarà el sistema de parades a demanda en les rutes dels autobusos que transiten per espais poc concorreguts, i es crearà una bústia virtual anònima de denúncies de violències sexuals que es pateixin o es detectin al transport públic. A més, es duran a terme marxes exploratòries per pobles i ciutats, per tal que les dones participin en la millora de l’enllumenat o en la percepció de seguretat dels espais i que els ens locals tinguin més capacitat d’incloure la perspectiva de gènere en les seves actuacions d’urbanisme.

El Pla posa en marxa igualment un conjunt d’actuacions dirigides als homes per trencar amb el masclisme i preveu la creació d’eines per a professionals que treballin en aquest àmbit, un programa formatiu i l’establiment de serveis per acompanyar aquesta transformació.

Les institucions, motor de canvi per erradicar les violències masclistes

Un altre dels eixos fonamentals del pla és la transformació de l’administració pública perquè sigui motor de canvi en l’erradicació de les violències masclistes. D’una banda, s’elaboraran nous protocols i s’actualitzaran els existents per tal que les accions de prevenció siguin centrals i que es deixin de concebre únicament com un mecanisme de denúncia quan ocorre una situació de violència. Així doncs, s’actualitzaran en tots els àmbits, des de l’abordatge de les violències masclistes en salut als espais d’oci, passant per l’atenció policial, i incloent els nous àmbits de la violència masclista que va reconèixer la llei catalana el 2020. En l’àmbit de les universitats, fruit de l’aprovació del nou protocol-guia ja s’han iniciat les formacions de tot el personal que intervé en l’aplicació del protocol a cada universitat.

Pel que fa a la violència obstètrica, es preveu també formar als professionals per evitar que ocorri i garantir plenament els drets sexuals i reproductius. D'altra banda, l’Administració també ha de comptar amb personal dedicat específicament a la prevenció. En l’àmbit dels serveis socials, per exemple, es crea una xarxa territorial de referents de gènere, amb més de 119 professionals distribuïdes arreu del país, capacitades per guiar als equips de base en l’abordatge de les violències masclistes. Una altra acció té a veure amb reforçar les eines preventives en els concursos públics, com ara que el coneixement de les violències masclistes puntuï favorablement a l’hora que una entitat o empresa gestioni un recurs o servei públic, per exemple els recursos d’atenció a les persones grans. 

L'educació és fonamental en un pla orientat a la transformació social i cultural del país. L’àmbit educatiu engloba totes les etapes, inclosa l’educació infantil i també l’educació no formal i el lleure, que són cabdals per al desenvolupament integral de les persones. 

En l'àmbit escolar es crearan espais preventius com ara els punts liles irisats, per oferir informació en prevenció de les violències masclistes i LGBTI-fòbiques i es reforçarà la Unitat de Suport a l’Alumnat en Situació de Violència (USAV) amb un servei d’intervenció preventiva davant possibles casos de violències masclistes. Això suposa que un equip especialitzat, es desplaci al centre per dur a terme el pla de treball i donar suport tant a l’alumnat com al professorat en casos d’alt impacte. També es formarà al professorat referent de coeducació, convivència i benestar emocional (COCOBE) dels centres educatius d'educació primària i secundària i es crearan materials específics per a les famílies com ara el dossier "N'hem de parlar", que tracta sobre la prevenció de les violències a l'espai digital. 

En l’àmbit universitari, s’incorporarà una assignatura específica obligatòria sobre perspectiva de gènere, incloent-hi continguts de violències masclistes, en el pla d’estudis dels Grau de Ciències de l'activitat física i l'esport (CAFE) dels centres de Barcelona, Lleida i Pirineus de l’Institut Nacional de l'Educació Física de Catalunya (INEFC), i als dobles graus de l’INEFC.

Llibre Blanc de la Prevenció de les Violències Masclistes, tot el país avançant al mateix pas

El Pla nacional de prevenció de les violències masclistes s’acompanya del Llibre blanc de la prevenció de les violències masclistes. Estàndards per al compliment de la prevenció a Catalunya, un document exhaustiu que fixa els estàndards de qualitat de totes les actuacions de prevenció perquè tot el país avanci al mateix pas en la lluita contra les violències masclistes. El Llibre Blanc té com a objectiu proporcionar pautes comunes que acompanyin i enforteixin el disseny, la implementació i l’avaluació de les polítiques de prevenció de Catalunya, tant nacionals com locals, i que permetin així maximitzar la incidència dels recursos humans i materials que s’hi destinen i que la prevenció sigui realment transformadora.

Aquest Pla suposa un pas més en el desplegament de l’estratègia del Govern en l’abordatge de les violències masclistes i del conjunt d’actors públics i privats que formen part del principal òrgan coordinador del país en aquesta qüestió, la Comissió Nacional per una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista (CNVM), que lidera el Departament d’Igualtat i Feminismes. Una estratègia que ja compta amb fites rellevants com l’aprovació del Protocol marc per una intervenció amb diligència deguda en situacions de violències masclistes o el Model d’abordatge de les violències sexuals que ha suposat un canvi radical en l'abordatge de les violències sexuals a Catalunya. A més, s’estan desplegant més i nous recursos per acompanyar tant els ens locals com les entitats en la seva acció preventiva. És el cas del nou programa de subvencions dotat amb 7,3 milions d’euros per promoure les polítiques de prevenció de les violències masclistes en l’àmbit municipal i comarcal i al qual s’han presentat més de 200 municipis en aquesta primera edició.

3  

Imatges

Intervenció de la consellera Verge en la roda de premsa

Intervenció de la consellera Verge en la roda de premsa 5166118

Intervenció de la directora general

Intervenció de la directora general 9923801

Presentació del Pla Nacional de Prevenció

Presentació del Pla Nacional de Prevenció 51858