Salut

S¿estabilitza el nombre d¿infeccions per VIH a Catalunya

L'1 de desembre es commemora el Dia Mundial de la Sida

S'estabilitza el nombre d'infeccions per VIH a Catalunya

query_builder   1 desembre 2023 00:00

event_note Nota de premsa

L'1 de desembre es commemora el Dia Mundial de la Sida

S'estabilitza el nombre d'infeccions per VIH a Catalunya

  1. L’any 2022 a Catalunya se n‘han registrat 460 nous diagnòstics
  2. 32.579 persones viuen amb la infecció a Catalunya i un 5,8% d’elles ho desconeix
  3. Catalunya ha assolit, i fins i tot superat, els objectius 90-90-90 d’ONUSIDA: actualment el 94% de les persones infectades pel VIH ho saben, de les quals el 90% estan en tractament i el 98% d’aquestes últimes tenen la càrrega viral indetectable
  4. Coincidint amb el Dia Mundial de la Sida, 130 entitats se sumen al manifest de Salut per treballar amb l’objectiu d’eliminar el VIH com a amenaça per a la salut pública l’any 2030
S’estabilitza el nombre d’infeccions per VIH a Catalunya{"name":"2023/11/30/13/51/3e078277-8f63-415c-9494-c14b8433b5b8.jpg","author":"Departament de Salut","type":"0","location":"0","weight":444725}

Catalunya experimenta una situació d’estabilització del nombre de noves infeccions declarades per VIH, segons les dades del Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les ITS i SIDA de Catalunya (CEEISCAT), coordinat des de la Subdirecció General d’Addicions, VIH, ITS i Hepatitis Víriques (SGAVIHV) de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

Quant a l’any 2022, a Catalunya s’estima que 32.579 persones viuen amb el VIH i el nombre de nous diagnòstics notificats ha estat de 460, que representa una taxa de 5,9 casos per 100.000 habitants. D’aquests nous casos, el 83,5% corresponen a homes, amb una taxa de 10 casos per 100.000 habitants, mentre que les dones presenten una taxa d’1,9 casos per 100.000 habitants. La mitjana d’edat de les persones que viuen amb el VIH és de 37 anys.

Pel que fa al període 2011-2021, s’observa que el nombre de nous diagnòstics de VIH ha presentat una gradual disminució, passant d’11,8 casos per 100.000 habitants l’any 2011 fins als 5,6 casos per 100.000 habitants l’any 2021, estabilitzant-se al 2022. Aquest descens gradual en el nombre de casos d’aquest període és atribuïble a l’expansió del tractament –que des del 2015 és universal, és a dir, que tota persona diagnosticada el rep independentment de la seva condició clínica–, així com a l’augment de l'ús de la profilaxi pre-exposició al VIH (PrEP), a la pandèmia COVID i a l’ampli ventall d’intervencions desplegades en tots els àmbits durant aquests anys.

La principal via de transmissió ha estat la sexual: un 57,7% dels nous diagnòstics s’han produït en homes que tenen sexe amb altres homes i un 35,7% van ser en homes i dones heterosexuals.


La resposta al VIH a Catalunya

Catalunya disposa d’un potent pla estratègic, el Pla d’acció enfront del VIH i altres ITS 2021-2030 impulsat i coordinat per la SGAVIHV del Departament de Salut, aprovat per la Comissió Interdepartamental de la Sida a Catalunya i per Acord de Govern. Aquest document inclou els objectius, estratègies i actuacions a desplegar en resposta a aquests problemes de salut a Catalunya i recull les propostes de les entitats comunitàries, els professionals, la ciutadania i les administracions catalanes.

Les mesures incloses en aquest pla esdevenen fonamentals per reduir la incidència de la infecció pel VIH i altres ITS, facilitar l’accés precoç al tractament i millorar la qualitat de vida de les persones infectades, així com reduir l’estigmatització associada a aquestes infeccions, mitjançant l’acció comunitària per a la inclusió social.

Una de les estratègies considerades més eficients en la prevenció del VIH és la profilaxi preexposició (PrEP), que es dispensa a 21 dispositius sanitaris de tot Catalunya i que ja ha beneficiat a prop de 9.000 persones (el 50% de tot l’Estat). Aquest tractament suposa una estratègia de salut pública molt efectiva per a prevenir el VIH en persones amb elevat risc d’infecció.

Entre les actuacions desplegades també destaca el pla per a l’accessibilitat al preservatiu (més de 2 milions de preservatius interns, externs i lubrificants distribuïts gratuïtament); la provisió de material divulgatiu adaptat a les noves tecnologies; els programes de distribució de xeringues (741.646 xeringues distribuïdes a través de més de 600 agents); el suport tècnic i econòmic a projectes de prevenció desplegats per entitats comunitàries (1.632.923,82 euros a 58 projectes de 30 entitats); la diversificació de l’oferta per a la realització de la prova de detecció del VIH (14.605 proves realitzades a 14 ONG, 918 proves a 122 farmàcies i prop de 400.000 proves fetes a la xarxa sanitària) i l’actualització del model de seguiment en l’atenció a les persones VIH per adequar-lo als seus perfils i necessitats.


Compromís ‘95-95-95’ amb la societat

Catalunya ha progressat de manera important en el coneixement de la infecció per VIH, n’ha incorporat noves eines per a la prevenció, i ha aconseguit millorar la supervivència i la qualitat de vida de les persones infectades gràcies als avenços en els tractaments. I sobretot, la infecció pel VIH ha esdevingut una patologia crònica. Tot això ha permès assolir els objectius 90-90-90 d’ONUSIDA –el Programa de les Nacions Unides per al VIH– per a l’any 2020, que fixaven que el 90% de les persones infectades pel VIH ho sàpiguen, que el 90% d’aquestes estiguin en tractament i que el 90% d’aquestes últimes tinguin la càrrega viral indetectable.

Actualment, Catalunya ja ha superat aquelles xifres i ha arribat a aconseguir les 94-90-98:

  1. el 94% de les persones infectades pel VIH ho saben;
  2. el 90% d’aquestes estan en tractament;
  3. i el 98% d’aquestes últimes tenen la càrrega viral indetectable.

I s’està en camí d’aconseguir l’objectiu ‘95-95-95’ marcat per al 2025, el nou repte ONUSIDA que concentra bona part dels esforços de la societat mundial. A més, també es treballa per aconseguir un quart ‘95’, relacionat amb que les persones amb VIH tinguin una bona qualitat de vida. En aquest sentit, i per tal d’eliminar l’estigma i la discriminació associada amb el VIH encara present en la nostra societat i mitjançant l’acció coordinada del Govern de la Generalitat, el Departament de Salut treballa amb el Departament d’Igualtat i Feminismes i el Comitè Primer de Desembre en l’impuls del Pacte Social contra la discriminació de les persones amb VIH, que fixa les bases de l’estratègia per a la resolució de les possibles vulneracions de drets. La finalitat d’aquest Pacte és canviar la percepció del VIH a la societat, lluitar contra la serofòbia i garantir l’accés igualitari a serveis, prestacions i treball.

Quant a la situació del VIH arreu, el darrer informe d’ONUSIDA estima que hi ha uns 39 milions de persones amb VIH al món i que s’han produït 1,3 milions de nous diagnòstics el 2022. A l’Estat espanyol, durant l’any 2022 es van declarar 2.956 nous casos i s'estima que viuen amb el VIH més de 150.000 persones.


Manifest per eliminar el VIH com a amenaça de salut pública l’any 2030

Coincidint amb el Dia Mundial de la Sida que se celebra cada 1 de desembre, aquest any 130 entitats públiques i privades s’han sumat al manifest promogut per la SGAVIHV. Amb el títol “Reforcem el compromís”, el document pretén sensibilitzar a la població i reforçar la importància del treball conjunt en la resposta al VIH, amb l’objectiu d’eliminar el VIH com a amenaça per a la salut pública en el 2030.


  1. Accediu al Manifest del Dia Mundial de la Sida 2023, ‘Reforcem el compromís’: https://scientiasalut.gencat.cat/handle/11351/10653

1  

Fitxers adjunts

Manifest del Dia Mundial de la Sida 2023 de Salut: 'Reforcem el compromís', al qual s'han sumat 130 entitats.

Manifest del Dia Mundial de la Sida 2023 de Salut: 'Reforcem el compromís', al qual s'han sumat 130 entitats.
PDF | 429415

Salut pública
Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia