Direcció General de Comunicació

Agricultura col·laborarà amb el govern de Xile en la lluita contra plagues

Agricultura col·laborarà amb el govern de Xile en la lluita contra plagues

query_builder   16 novembre 2010 14:06

event_note Nota de premsa

Agricultura col·laborarà amb el govern de Xile en la lluita contra plagues

 • El Govern assessorarà els agricultors xilens per al control del cuc del raïm de vinya
 • El Govern ha aprovat avui col·laborar amb el Servei Agrícola i Ramader del Govern de Xile en l’assessorament en el control del cuc del raïm de la vinya (Lobesia botrana) i en altres matèries de sanitat vegetal.
   
  Durant l’any 2008, els cultius de vinya a Xile van patir pèrdues importants degut als atacs produïts per la plaga del cuc del raïm de vinya. El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) té una àmplia experiència en el control d’aquesta plaga mitjançant tècniques alternatives de lluita, com ara el mètode de la confusió amb feromones sexuals.
   
  D’altra banda, el Servei Agrícola i Ramader xilè té interès en aprofundir en altres plagues que afecten els seus cultius silvoagrícoles o que són potencialment importants per a la seva agricultura.
   
  Per aquest motiu, a través d’aquest acord, s’estableix en una primera etapa, l’assessorament, per part del DAR al Servei Agrícola i Ramader xilè, en la implantació del mètode de confusió sexual en diverses finques del territori de Xile, amb la finalitat de controlar la plaga de la vinya coneguda com el cuc del raïm (Lobesia botrana).
   
  En una segona etapa, totes dues parts realitzaran accions conjuntes de col·laboració tecnològica i científica a fi d’establir i operar programes a l’àrea de sanitat vegetal, principalment pel que fa al control d’organismes nocius per a l’agricultura, silvicultura i el medi ambient i, en particular, pel que fa als mecanismes del seu maneig fitosanitari. La col·laboració en transferència tecnològica es realitzarà primordialment en las següents àrees:
   
  1. Programes d’investigació i transferència tecnològica en el camp de la sanitat vegetal.
  2. Traspàs de tecnologia en el camp del control biològic de plagues.
  3. Col·laboració en activitats científiques, seminaris i tallers.
  4. Intercanvi de publicacions i altres materials.
  5. Capacitacions en temes específics que sol·liciti el SAG.
  6. Col·laboració en programes de camp.
   
  La durada d’aquest acord s’estableix en un any, prorrogable per períodes d’un any si no hi ha renuncia expressa d’alguna de les parts. Cal dir que el DAR també manté acords de col·laboració en la mateixa matèria amb el govern de Cuba.
  `