Empresa i Treball

El Govern resol un 92% dels obstacles burocràtics a les empreses

El Govern resol un 92% dels obstacles burocràtics a les empreses

query_builder   14 desembre 2023 12:39

event_note Nota de premsa

El Govern resol un 92% dels obstacles burocràtics a les empreses

·Se simplifica la tramitació d’instal·lacions d’energies renovables i s’agilitzen procediments d’urbanisme, medi ambient i prevenció d’incendis, entre d’altres

·El Pla d'agilització administrativa ha resolt 125 obstacles burocràtics, dels 136 identificats, que afecten a les empreses i persones autònomes

El Pla d'Agilització dels procediments administratius, impulsat per la Generalitat de Catalunya, a través de l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) del departament d’Empresa i Treball i amb la participació dels departaments de Presidència, Territori, Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Interior i Economia i Hisenda, el món local i els agents econòmics, ha permès reduir els temps de tramitació i simplificar els tràmits burocràtics per a les empreses i persones autònomes.

Els resultats s’han presentat en el marc d’una reunió amb els agents econòmics per retre comptes dels avenços d’aquest Pla, on s’han detallat les mesures que s’han implantat a petició dels agents econòmics.

Pel que fa als serveis generals a les empreses, s'ha millorat l'ergonomia de la tramitació, facilitat la tasca dels intermediaris i implementat el Directori d'empreses, establiments i registres. Així mateix, en l’àmbit sectorial, s'ha implantat al catàleg de la Finestreta Única Empresarial (FUE) els tràmits d'obres més habituals, s'ha creat un nou model de tramitació dels informes previs d'incendis i s’han integrat les autoritzacions ambientals en l’ecosistema de la FUE. A més, s'ha modificat la presentació dels plans de gestió ramadera, s'ha estandarditzat un primer model d'acta d'inspecció i s'ha posat a disposició un tràmit per a les entitats col·laboradores.

Aquestes actuacions tenen com a objectiu reduir les càrregues administratives per a les empreses i facilitar-los la seva activitat.

Pel que fa als serveis generals a les empreses destaquen:

1.La millora de l'ergonomia de la tramitació per evitar errors, que implica la optimització de la informació sobre la documentació necessària, la introducció de controls i la reducció de les dades aportades per les empreses a les diferents administracions (basades en el principi “only once”). Això es tradueix en:

-Posada en marxa d’una solució basada en el preomplert dels formularis a partir de les dades del Directori d'empreses i establiments.

-Activació d’una solució en l'àmbit de l'activitat econòmica que permet convertir els formularis actualment en pdf a format html dinàmic.

-Disponibilitat de la Cerca Guiada autenticada per tal que les empreses puguin tenir una guia a la seva àrea privada de tots els tràmits que han de fer per obrir un negoci.

-Habilitació d’un canal específic dins de l’àrea privada de Canal Empresa per fer comunicacions recurrents.

2. La millora del perfil d’intermediari amb l’opció que permet a les empreses donar permisos a les persones col·laboradores per consultar o gestionar les seves dades.

3. La introducció d’una solució tecnològica que permet la configuració de serveis proactius, personalitzats i basats en les dades de que disposa el Directori, el que permet a les empreses rebre els serveis a partir d’avisos al correu electrònic, a la seva àrea privada o al calendari d’esdeveniments.

Pel que fa als àmbits sectorials, els principals avenços que incorpora el Pla d’Agilització són els següents:

-Incorporació dels tràmits d'obres més habituals al catàleg de la FUE.

-Implantació d’un nou model de tramitació dels Informes Previs d'Incendis que redueix el temps d'espera i les càrregues administratives per les empreses.

-Impuls d’un nou model de tramitació electrònica per a les autoritzacions ambientals, que permet el pagament integrat de les taxes, el seguiment dels expedients i la tramitació unificada.

-En el cas de les activitats ramaderes, s'ha modificat la presentació dels Plans de gestió ramadera, per tal de reduir el temps de tramitació i la documentació a aportar.

-En relació amb el control ex-post de les activitats per part dels ajuntaments, s'ha estandarditzat un primer model d'acta d'inspecció i s'ha incorporat un tràmit per a les entitats col·laboradores.

-En relació amb les autoritzacions dels centres sanitaris, s'ha millorat la informació relativa als requisits documentals i optimització del procés d'autorització del transport sanitari.

-A nivell d’urbanisme, s’ha acordat modificar el text refós de la Llei d’urbanisme per tal de reduir el temps de tramitació dels procediments urbanístics i proporcionar seguretat jurídica. Aquestes mesures tenen l’objectiu d’evitar que s’obstaculitzi un procediment pel retard d’un informe.

-A nivell d’energies renovables, també s’ha pactat modificar la normativa en la mateixa línia que en l’àmbit urbanístic, i a la vegada s'han identificat diverses mesures específiques per simplificar la tramitació, com ara la unificació de la gestió dels tràmits RITSIC i RAC i la transparència en els criteris que han de complir els projectes.

En resum, d'un total de 136 obstacles identificats en la primera i segona fase, 125 han estat resolts amb la incorporació d’aquestes mesures. Les 11 restants s’executaran l’any vinent. Així mateix, gràcies al treball conjunt amb administracions i agents econòmics, s’han identificat 37 actuacions addicionals per a la fase 3.

El pla d’Agilització sorgeix de l'Acord de Govern 147/2020, de 17 de novembre, que va establir la creació d’un Grup de Treball amb l'objectiu de simplificar els procediments administratius relacionats amb les activitats econòmiques.

L’acció del Govern s’ha centrat en reduir els temps d'execució dels procediments administratius de les diferents administracions públiques, especialment aquells relacionats amb la concessió de permisos, llicències i autoritzacions per a l'exercici d'activitats econòmiques, quan aquests terminis són excessivament llargs.

Per prioritzar els obstacles identificats a partir de les reunions amb agents econòmics i sectors afectats, el Grup de Treball ha actuat en funció de la seva urgència, a partir de la informació proporcionada pels agents econòmics.

Amb aquestes mesures, el Govern continua avançant en la seva aposta per una administració més eficient i àgil, que faciliti l'activitat econòmica i contribueixi al desenvolupament sostenible.

2  

Imatges

El conseller Torrent durant la seva intervenció.

El conseller Torrent durant la seva intervenció. 2963459

Reunió plenària del Grup de Treball d'Agilització de Procediments Administratius amb els agents econòmics.

Reunió plenària del Grup de Treball d'Agilització de Procediments Administratius amb els agents econòmics. 3208739

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia