Direcció General de Comunicació

El Govern ha aprovat el Programa anual d¿actuació estadística 2024

El Govern aprova el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2024

query_builder   19 desembre 2023 15:27

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2024

  1. S’hi incorporen els censos anuals de població i habitatge per als anys 2022 i 2023, els Indicadors de sostenibilitat del turisme, la Classificació catalana d’activitats econòmiques 2025 i les Projeccions de llars 2021-2046
  2. També destaca la publicació dels resultats de les enquestes d’usos lingüístics de la població 2023, de salut de la població 2023 i sobre equipament i ús de TIC a les llars 2023

El Govern ha aprovat el Programa anual d’actuació estadística 2024 (PAAE 2024), que inclou un total de 300 actuacions estadístiques d’interès de la Generalitat que s’han de dur a terme al llarg de l’any i en el marc del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 (actualment prorrogat).

Com a novetats, s’incorporen les dades censals de població i habitatge corresponents als anys 2022 i 2023; els Indicadors de sostenibilitat del turisme (d’acord amb les recomanacions metodològiques de les principals organitzacions internacionals sobre el sector turístic); els treballs per oficialitzar la Classificació catalana d’activitats econòmiques (CCAE) 2025, que actualitzarà la vigent CCAE-2009 per harmonitzar-la amb la nomenclatura estadística de la CE (NACE Rev.2.1); i les Projeccions de llars 2021-2046, que proporcionaran dades desagregades segons el nombre de persones, sexe i edat, i any per any.

Durant el 2024, entre altres actuacions estadístiques, es portarà a terme l’estudi de viabilitat per a una nova edició del Compte satèl·lit de la producció domèstica, que permetrà estimar el valor econòmic de la producció de béns i serveis generada per les llars catalanes. Pel que fa als resultats estadístics, es difondran les dades de la cinquena edició de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població 2023, per conèixer la identificació lingüística i els usos del català i altres llengües en els espais de relació personal, inclòs l’aranès; de l’Enquesta territorial sobre equipament i ús de TIC a les llars 2023, que en aquesta edició incorpora preguntes sobre el teletreball per conèixer-ne el grau d’implantació i la seva evolució respecte al període anterior a la pandèmia; de l’Enquesta de salut de la població 2023, que per primera vegada inclou les persones institucionalitzades en residències per a gent gran; i de l’Enquesta de condicions de vida, que permet conèixer la distribució anual de la renda i les característiques de les llars en situació de risc de pobresa.

També es portarà a terme la validació i explotació dels treballs de camp de l'Enquesta de consums intermedis, en desenvolupament del Marc input-output de Catalunya 2021 i d’acord amb la Revisió estadística 2024 prevista per Eurostat, que ha de generar uns primers resultats conciliats d'usos i recursos per a l'economia catalana. Igualment, es preveu la realització de la fase pilot de l’Enquesta sobre els orígens i les trajectòries de la població resident a Catalunya, a fi de millorar el coneixement sobre la diversitat i les condicions de vida de la població resident en funció dels seus orígens i en una perspectiva interseccional.

D’altra banda, es destaquen els treballs de camp d’una nova edició de l’Enquesta de qualitat i condicions de treball 2024, així com la continuïtat del treball de camp de l’Enquesta de l’ús del temps 2023-2024, d’acord amb la metodologia harmonitzada d’Eurostat, que permetrà conèixer el temps dedicat a les activitats diàries o la distribució entre el treball remunerat i el treball no remunerat. També es portaran a terme els treballs de camp següents: els Mòduls sobre qüestions d’actualitat empresarial que trimestralment inclou l’Enquesta de clima empresarial; els de l’Enquesta de mobilitat quotidiana a l’Alt Pirineu i Aran i els de l’Enquesta de mobilitat en dia feiner. Finalment, s’abordaran els treballs previs per a una nova edició de l’Enquesta econòmica dels serveis socials, que s’executarà durant l’any 2025.

En l’àmbit dels indicadors i l’estadística de síntesi, cal ressaltar la construcció i difusió dels Indicadors de l’economia circular, la publicació de nous resultats dels Indicadors de l’economia blava i dels Indicadors dels objectius per al desenvolupament sostenible (ODS), d’acord amb les bateries de la UE i NU, de l’Índex d’igualtat de gènere i de l’Índex socioeconòmic territorial.

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia