Educació

El Consell Escolar de Catalunya lliura a Educació l'informe sobre l'ús dels mòbils

query_builder   21 desembre 2023 13:02

event_note Nota de premsa

El Consell Escolar de Catalunya lliura a Educació l'informe sobre l'ús dels mòbils

  1. El debat va concloure que el Departament ha de regular l’ús del mòbil amb un marc general ajustable a cada centre
  2. Els centres rebran al gener les directrius per part del Departament sobre com regular els smartphones


El Consell Escolar de Catalunya (CEC) ha lliurat al Departament d’Educació l’informe sobre la regulació de l’ús dels telèfons mòbils que ha elaborat després del procés participatiu que va engegar per indicació de la consellera d’Educació, Anna Simó Castelló. L’informe recull la principal conclusió del procés participatiu: que Educació hauria d’establir un marc general de regulació de l’ús dels mòbils que es pugui adaptar a la realitat de cada centre. El marc hauria de ser “únic, clar i com més concret millor”, i de caràcter restrictiu. Ara bé, s’ha de poder concretar en funció de la realitat de cada centre i de les decisions que prengui per aplicar la regulació en coherència amb el seu PEC.


En el document es proposa que el marc hauria d’afectar tots els membres de la comunitat educativa (alumnes, docents, personal d’atenció educativa, monitoratge i famílies) per garantir-ne la coherència i la corresponsabilitat. Alhora, s’ha de facilitar que les famílies siguin coherents en l’ús a casa. No obstant, hi ha variacions segons l’etapa: es demana una regulació més restrictiva a l’ESO que als ensenyaments postobligatoris, i la majoria dels sectors proposen que la primària sigui una etapa lliure de mòbils. La regulació ha de definir clarament l’ús del mòbil en els diferents espais del centre i també en les activitat educatives no lectives.


L’informe també conclou que cal promoure l’ús de les TIC en l’aprenentatge de l’alumnat i garantir una educació en cultura digital i bon ús del mòbil, per no negligir l’objectiu d’assolir les competències digitals que estableix l’actual currículum educatiu, i el Departament ha d’acompanyar els centres donant-los suport en la regulació i aportant seguretat jurídica.


Properes passes


Amb la recepció d’aquest informe, es redactaran unes instruccions i uns criteris marc que es faran arribar a tots els centres educatius durant el mes de gener. Durant els mesos següents, els centres educatius podran impulsar aquest debat amb les famílies i regular l’ús del mòbil, d’acord amb el marc establert pel Departament d’Educació, que respectarà els criteris marcats pel Consell Escolar de Catalunya. En el cas que siguin centres que ja en tinguin regulat l’ús, s’adequaran al nou marc general, si ho consideren necessari.


Educació, a través de la Inspecció d’Educació, acompanyarà els centres en aquest procés per tal que en el curs 2024-2025 tots hagin regulat l’ús d’aquests aparells d’acord amb la seva comunitat educativa.


Aquest marc regulador haurà de comptar amb la participació de tota la comunitat educativa, perquè així se’n reforci la corresponsabilitat de l’ús. En línies generals, la regulació hauria de definir clarament quin és l’ús del mòbil en els diferents espais educatius i les activitats no lectives, l’espai de menjador, les extraescolars i les sortides i viatges.21 de desembre de 2023


1  

Fitxers adjunts

Informe del CEC sobre la regulació de l'ús dels mòbils als centres

Informe del CEC sobre la regulació de l'ús dels mòbils als centres
PDF | 1002480

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia