Interior

Conseller Elena

El Servei Català de Trànsit i l'Autoritat Portuària de Barcelona signen un conveni per col·laborar en matèria de seguretat viària

query_builder   18 gener 2024 17:59

event_note Nota de premsa

El Servei Català de Trànsit i l'Autoritat Portuària de Barcelona signen un conveni per col·laborar en matèria de seguretat viària

 1. El conseller d’interior, Joan Ignasi Elena i Garcia, i Josep Lluís Salvadó i Tenesa, president de l’Autoritat Portuària de Barcelona, han formalitzat un acord de col·laboració per a la millora de la seguretat viària al Port de Barcelona.
 2. L’objecte d’aquest Conveni és establir els termes de la col·laboració en l’àmbit de la seguretat viària del recinte del Port de Barcelona amb l'objectiu de millorar la mobilitat i la seguretat viària, de forma conjunta i coordinada, a fi de vigilar i controlar els nivells d'alcoholèmia i consum de drogues a les vies de circulació del Port de Barcelona.

Un dels objectius del Pacte Nacional per a la Mobilitat Segura i Sostenible 2021-2030 és reduir al 50% les víctimes mortals l’any 2030, que permeti al seu torn l’any 2050 garantir la transició cap a una mobilitat segura, sostenible, compromesa amb la lluita d’un escenari de Visió Zero, sense víctimes mortals i sense ferits greus amb seqüeles per a tota la vida.

Per aconseguir-ho, l’eix estratègic 2 del Pacte Nacional -“adaptar les polítiques de seguretat viària a les noves característiques de l’accidentalitat”- estableix tot un seguit d’accions per incidir en les conductes de risc en la conducció com ara les polítiques de control policial, millorar la coordinació dels agents de trànsit i les tasques de vigilància i control de seguretat viària.

És per això que el Servei Català de Trànsit i l’Autoritat Portuària de Barcelona volen subscriure aquest conveni per col·laborar en l’àmbit de la seguretat viària del recinte del Port de Barcelona. L'objectiu és millorar la mobilitat i la seguretat viària dins del recinte.

L’objecte d’aquest Conveni és establir els termes de col·laboració i acció conjunta entre ambdós organismes, amb la finalitat de controlar els nivells d'alcoholèmia i consum de drogues en les vies de circulació del Port de Barcelona, entre d’altres línies d'actuació.

El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha subratllat la importància que té "una col·laboració permanent i regular entre el Port de Barcelona i el Servei Català de Trànsit" i ha destacat la "importància d'haver renovat el conveni de col·laboració". "Un dels objectius centrals d'aquest Govern és reduir la sinistralitat tant en l'àmbit urbà com interurbà amb l'objectiu d'assolir les víctimes zero l'any 2050. El Port és un àmbit essencial en aquesta feina", ha assegurat.

Per la seva part, el president de l'Autoritat Portuària de Barcelona, Josep Lluís Salvadó i Tenesa ha destacat que el nou conveni no es limita a donar continuïtat a “l’excel·lent col·laboració” entre la Policia Portuària i els Mossos d’Esquadra en matèria de trànsit, sinó que suposa un pas endavant doncs “garanteix als agents portuaris l’accés als recursos i la informació essencial per a treure el màxim profit d’aquesta col·laboració”.

Compromisos del Conveni

Per part del Servei Català de Trànsit:

En matèria de procediment sancionador: tramitar les infraccions de normes de circulació pel que fa a l'assumpció de les competències sancionadores per part del director o directora del Servei Català de Trànsit, d'acord amb l'article 11 de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei Català de Trànsit.

En la vigilància i control del consum d’alcohol i drogues:

 1. Cedir temporalment l'ús d’un etilòmetre per a la seva utilització per part dels agents de la Policia Portuària del Port de Barcelona.
 2. Facilitar el material fungible necessari per fer els controls d’alcoholèmia.
 3. Trametre el document de lliurament de material on s’ha de concretar l’aparell i/o material que es cedeix.
 4. Assignar la quantitat d’1 kit anual de detecció de substàncies estupefaents per a la seva utilització per part dels agents la Policia Portuària del Port de Barcelona, d’acord amb les disponibilitats existents.
 5. Facilitar el material de suport necessari per fer els controls d’estupefaents: el tub per a la recollida de la mostra de saliva, els formularis i els sobres de custòdia. I, si escau, fer-se càrrec de la confirmació de droga d’abús en saliva al laboratori de referència establert pel Servei Català de Trànsit.
 6. Realitzar en el laboratori autoritzat les proves analítiques de confirmació de presència de drogues en les mostres de saliva de persones conductores de vehicles realitzades per la Policia Portuària.
 7. Respecte la informació sobre els accidents de trànsit al SIDAT: donar d’alta l’Autoritat Portuària de Barcelona, i la seva Policia Portuària, al SIDAT.

Per part de l’Autoritat Portuària de Barcelona:

 1. Participar en totes aquelles campanyes de vigilància i control del trànsit que estableixi el Servei Català de Trànsit, i que la Policia Portuària de Barcelona pugui realitzar atenent els recursos materials i personals de cada moment.
 2. Destinar l'etilòmetre per a ús exclusiu de les finalitats que persegueix aquest Conveni i fer-ne un ús correcte.
 3. Fer controls d'alcoholèmia utilitzant l'etilòmetre i remetent puntualment, al Servei Català de Trànsit, els qüestionaris estadístics d'alcoholèmia amb el model que s’adjunta com annex 1, degudament formalitzats, tant pel que fa als controls que resultin positius com per als negatius.
 4. Informar el Servei Territorial de Trànsit de Barcelona de les avaries que puguin sorgir en l’etilòmetre.
 5. Col·laborar en els diversos aspectes de la seguretat viària per als quals sigui requerit pel Servei Català de Trànsit en aquest àmbit.
 6. Destinar els kits de detecció de substàncies estupefaents per a ús exclusiu de les finalitats que persegueix aquest Conveni i fer-ne un ús correcte
 7. Fer controls d'estupefaents utilitzant els kits de detecció de substàncies estupefaents i remetent puntualment, al Servei Català de Trànsit, els qüestionaris estadístics de substàncies estupefaents amb el model que s’adjunta com annex 2, degudament formalitzats, tant pel que fa als controls que resultin positius com per als negatius.
 8. Col·laborar en els diversos aspectes de la seguretat viària per als quals sigui requerit pel Servei Català de Trànsit en aquest àmbit.
 9. Donar compliment als procediments establerts pel Servei Català de Trànsit en relació amb la realització en el laboratori autoritzat de les proves analítiques de confirmació de presència de drogues en les mostres de saliva.
 10. Quan conegui d’un accident de trànsit amb víctimes greus o mortals, l’Autoritat Portuària de Barcelona ha d’introduir les dades de forma telemàtica al SIDAT amb les condicions que es determinen en el present Conveni.
 11. A finançar les despeses de connexió i d’adquisició del maquinari i del sistema operatiu mínim de l’equipament informàtic.


Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia