Igualtat i Feminismes

Manifestació a Barcelona

El Departament d'Igualtat i Feminismes ultima l'avantprojecte de la llei trans* catalana

query_builder   19 gener 2024 13:49

event_note Nota de premsa

El Departament d'Igualtat i Feminismes ultima l'avantprojecte de la llei trans* catalana

  1. L’Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i l’expressió de gènere ja es troba en fase d'audiència i d'informació pública. 
  2. El nou marc normatiu consolida els avenços assolits i reconeix explícitament el dret a la identitat de gènere i a la lliure expressió de gènere com un dret humà fonamental.

La tramitació de la llei trans* catalana avança i l’avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere ja es troba en fase d'audiència i d'informació pública. Amb aquest avantprojecte Catalunya fa un pas endavant per tal de protegir jurídicament els drets de les persones trans* en un context en què es veuen amenaçats pels discursos d’odi de l’extrema dreta i dels grups anti-gènere i anti-drets, tant a escala global com al nostre país. 

El text permetrà desplegar polítiques públiques de manera integral per tal de garantir els drets del col·lectiu en tots els àmbits de la societat i en totes les etapes de la vida i alhora consolidar molts dels avenços aconseguits aquests darrers anys a través de la seva inclusió a l’articulat de la llei. 

Una llei integral per protegir i avançar en els drets de les persones trans* al llarg de tot el cicle vital

L’avantprojecte de llei reconeix el dret a la identitat i l’expressió de gènere de manera integral de les persones trans* i intersexuals així com fixa el principi de despatologització de les persones trans*, per tal que cap dret reconegut a la llei estigui condicionat a la presentació prèvia d’informes mèdics o psicològics. 

  1. Inclou mesures contra la transfòbia i la intersexfòbia com ara la prohibició explícita de l’apologia, el foment, la publicitat o la pràctica de mètodes o teràpies d’aversió o conversió, fent punible aquesta pràctica també per la via administrativa en ser considerada una infracció molt greu.  
  2. Aborda el tractament administratiu de la identitat de gènere amb l’obligació de les administracions a anomenar i tractar les persones amb el nom i la identitat de gènere manifestada, així com a incorporar als formularis i documents administratius una tercera casella amb l’opció de gènere no-binari.  
  3. Estableix com ha de ser l’atenció sanitària a les persones trans* i intersexuals. Per exemple, es reconeix l’accés a l’atenció sanitària pública de les persones trans* en situació administrativa irregular i es garanteix el dret d’accés a les tècniques de reproducció humana assistida a totes les persones trans* i amb capacitat gestant o les seves parelles. 
  4. En l’àmbit dels serveis socials, s’estableix que la Generalitat ha d’elaborar un programa per tal d’atendre la situació d’aquelles persones trans* expulsades de les seves llars per la seva identitat de gènere o que es troben en situació de sensellarisme. També reconeix el dret a la prestació de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) a aquelles persones trans* entre 18 i 23 anys víctimes de violència per raó d’identitat de gènere. 
  5. La llei inclou també mesures en l’àmbit educatiu, laboral, de l’habitatge, de la cultura i de l’esport. 

Catalunya pionera en drets LGBTI+

A Catalunya es compta amb una legislació transinclusiva que ha permès desenvolupar polítiques que han suposat una ampliació de drets. Recollida en lleis com la 11/2014 de drets de les persones LGBTI i per erradicar l’LGBTI-fòbia, i la Llei 19/2020 per a la Igualtat de Tracte i la No Discriminació, així com l'actual Pla Interdepartamental LGBTI 2019-2022.El nou marc normatiu consolida els avenços assolits, i reconeix explícitament el dret a la identitat de gènere i a la lliure expressió de gènere com un dret humà fonamental, com un exercici d’autodeterminació al qual totes les persones tenen dret. 

A més, amb la iniciativa legislativa es dona compliment a la Llei 19/2020, que insta el govern a aprovar un avantprojecte de llei específic per a les persones trans*, una mesura també inclosa en el Pla de Govern 2021-2024, i es dona compliment a diverses normatives de caràcter internacional. 

Així ho han establert el Tribunal Europeu de Drets Humans (fonamentant-se en l’article 8 i l’article 14 del Conveni Europeu de Drets Humans, del Consell d’Europa, relatius al dret al respecte de la vida privada i la prohibició de discriminació, respectivament) i els alts tribunals espanyols (TC i TS). Simultàniament, l’any 2018 l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va despatologitzar el fet trans*, excloent la transsexualitat de la classificació internacional de trastorns mentals i reconeixent-la com una condició relativa a la salut sexual.

Amb la fase d’informació i audiència pública s’inicia un període en el qual les entitats poden presentar les seves observacions i al·legacions entre el 19 de gener i el 9 de febrer (ambdós inclosos). Un cop recollides i fet el retorn, es demanaran els informes preceptius als òrgans estatutaris, últim pas abans que el text definitiu de l’avantprojecte passi a Govern per la seva aprovació. Aprovat el text, el projecte de Llei es farà arribar al Parlament de Catalunya per a la seva tramitació final.

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia