Territori

Territori amplia els destinataris dels ajuts urgents per evitar que les famílies més vulnerables perdin l'habitatge

query_builder   23 gener 2024 14:01

event_note Nota de premsa

Territori amplia els destinataris dels ajuts urgents per evitar que les famílies més vulnerables perdin l'habitatge

  1. Ara també els poden sol·licitar les persones que hagin iniciat un procediment d’intermediació, les que provenen d’habitatges gestionats per les entitats del tercer sector o les derivades de casos de sensellarisme
  2. Per optar a aquestes prestacions econòmiques és necessari tenir un informe favorable dels serveis socials

El Departament de Territori ha ampliat els supòsits pels quals les famílies més vulnerables poden accedir a les prestacions econòmiques d’especial urgència, destinades a afrontar situacions d’emergència en l’àmbit de l’habitatge. L’objectiu d’aquest tipus d’ajuts, que s’atorguen a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, és tant evitar la pèrdua de l’habitatge on viuen com per garantir l’accés a un nou pis per a aquelles famílies que ja l’han perdut. Per optar a aquestes prestacions és necessari i vinculant un informe social favorable dels serveis socials municipals o especialitzats.

Fins ara, aquests ajuts s’atorgaven a les famílies que tinguessin un deute de lloguer o del préstec hipotecari, que es trobessin en un procés de desnonament per manca de pagament, dones víctimes de violència masclista i les famílies amb valoració favorable procedents de les meses d'emergència econòmica i social. Amb l’ampliació, es permet que també hi tinguin dret les persones que hagin iniciat un procediment d’intermediació a l’empara de la Llei estatal pel dret a l’habitatge (12/2023), les famílies que provinguin d’habitatges gestionats per les entitats del tercer sector a través de la Xarxa d’habitatges d’inserció social, així com els casos derivats del Marc d'acció per a l'abordatge del sensellarisme a Catalunya 2022-2025 i que disposin d’un pla de treball en fase d’acompliment.

Evitar la pèrdua de la residència habitual i permanent de les famílies és una de les línies d’actuació del Departament de Territori per afrontar el risc d’exclusió social residencial més immediat, és a dir, la d’aquelles famílies que tenen un risc imminent de perdre l'habitatge habitual o aquelles que ja l’han perdut i que necessiten ajuda per pagar el lloguer del nou pis. Segons les darreres dades tancades, de gener a setembre de 2023 s’han atorgat 1.945 ajuts urgents, amb un import de gairebé 5,4 milions d’euros.

Tipus d’ajuts d’urgència

En el cas dels ajuts per evitar la pèrdua de l’habitatge:

  1. Deute de lloguer o deute hipotecari: La quantia es fixa d’acord amb el deute acreditat. L’import màxim és de 4.500 euros i es pot atorgar per a un període màxim del deute de dotze mesos, encara que l’import total concedit no arribi a la quantitat màxima anterior.
  2. Prestació complementària per possibilitar la continuïtat en el pagament del lloguer: L’import de la prestació s’estableix en el 60% de la renda anual de l’habitatge, amb un límit màxim de 2.400 euros anuals. L’ajut dona dret a dotze mensualitats tot i que es pot renovar anualment fins a un màxim de vint-i-quatre mesos més, sempre que se sol·liciti la renovació.

En el cas dels ajuts per accedir a un nou habitatge en règim de lloguer quan l’habitatge habitual ja s’ha perdut, s’inclou:

  1. La prestació per atendre situacions de pèrdua de l’habitatge, que inclou prestació complementària per a les despeses de fiança i d’accés a l’habitatge en règim de lloguer: L’import de la prestació s’estableix en el 60% de la renda anual del nou habitatge, amb un límit màxim de 3.600 euros anuals. L’ajut dona dret a dotze mensualitats tot i que, com en el cas anterior, es pot renovar anualment fins a un màxim de vint-i-quatre mesos més, sempre que se sol·liciti la renovació. La prestació complementària s’estableix sobre la base de la despesa acreditada, amb un import màxim de 800 euros, i només es pot atorgar una vegada.

Pel que fa als topalls que han de tenir les rendes de lloguer o les quotes hipotecàries per poder obtenir aquests ajuts, s’han establert els mateixos límits que hi ha per a la concessió dels ajuts ordinaris per al pagament del lloguer i que són de: 900 euros a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 650 euros a la resta de la demarcació de Barcelona i a la demarcació de Girona, i de 600 euros per a les demarcacions de Lleida, Tarragona i les Terres de l’Ebre.

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia