Direcció General de Comunicació

CEO

El Govern crea el Consell Assessor Internacional del Centre d'Estudis d'Opinió

query_builder   30 gener 2024 13:15

event_note Nota de premsa

El Govern crea el Consell Assessor Internacional del Centre d'Estudis d'Opinió

  1. La col·laboració amb experts internacionals facilitarà la comparació de dades i resultats amb altres països i regions, que pot ser útil per entendre millor la situació de Catalunya i situar-la en un context més ampli

El Govern ha aprovat crear el Consell Assessor Internacional (CAI) del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) com a òrgan assessor en metodologia d’enquestes. El CAI-CEO elaborarà informes, propostes i suggeriments, sense caràcter vinculant, sobre pràctiques internacionals i els darrers avenços científics en metodologia d’enquestes per tal que les pràctiques metodològiques del CEO s’adeqüin als més alts estàndards internacionals en aquest àmbit.

A través de la incorporació d’experts internacionals, s’aportarà una perspectiva global i una varietat de coneixements i d’experiències en la recerca d’opinió i l’anàlisi de dades que pot enriquir la qualitat de les enquestes i els estudis que duu a terme el CEO. Així mateix, aquestes persones poden aportar tècniques i mètodes d’investigació que han estat efectius en altres contextos i que poden ajudar a millorar les pràctiques metodològiques i la qualitat de les enquestes.

La col·laboració amb experts internacionals pot facilitar la comparació de dades i de resultats amb altres països i regions, que pot ser útil per entendre millor la situació de Catalunya i situar-la en un context més ampli, i, alhora, permet fer xarxa amb altres institucions i experts internacionals i beneficia el creixement i la reputació del CEO. A més, l’assessorament d’aquestes persones pot reforçar la qualitat dels estudis que duu a terme el CEO, ja que implica un segell de rigor i excel·lència en la recerca d’opinió. Finalment, la creació d’un consell assessor internacional del CEO també pot millorar la transparència de les activitats del CEO.

Composició del CAI-CEO

El CAI-CEO, que com a mínim es reunirà una vegada a l’any, s’adscriu al Centre d’Estudis d’Opinió i estarà format pel director del CEO, que en serà el president; el president del Consell Rector del CEO; un mínim de sis i un màxim de dotze membres, que han de ser professionals o investigadors en l’àmbit de la recerca per enquestes que desenvolupin la seva activitat en institucions de fora de Catalunya o internacionals, designats pel director del CEO; i la persona responsable de recerca del CEO que n’exerceix la secretaria, amb veu i sense vot. Cap d’ells percebrà cap retribució per l’exercici de les funcions.

El president del CAI-CEO pot convidar a les reunions altres persones, que actuen amb veu, però sense vot, com ara personal del Centre d’Estudis d’Opinió, persones que presten serveis a la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic o d’altres que decideixi en funció de les qüestions a tractar.

El CEO, l’organisme de referència en l’àmbit de la Generalitat pel que fa als estudis d’opinió, es va crear com un mecanisme per garantir la qualitat, la independència i la transparència en la recollida i la difusió de dades d’opinió pública, tant les que recull el mateix centre com les que recullen els departaments i altres organismes de la Generalitat, que es publiquen a través del Registre d’estudis d’opinió.

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia