IDESCAT

Imatge decorativa PENS2022

Estadística de pensions contributives. Pensions i pensionistes de la Seguretat Social. 2022

El nombre de pensionistes ha augmentat a la majoria de comarques el 2022, encapçalades per la Selva (2,7%) i l'Aran (4,4%)

query_builder   31 gener 2024 10:47

event_note Nota de premsa

Estadística de pensions contributives. Pensions i pensionistes de la Seguretat Social. 2022

El nombre de pensionistes ha augmentat a la majoria de comarques el 2022, encapçalades per la Selva (2,7%) i l'Aran (4,4%)

  1. Salou, Sant Quirze del Vallès i Lloret de Mar, els municipis amb els augments percentuals més elevats

El 2022, a Catalunya resideixen 1.537.562 pensionistes perceptors de pensions contributives de la Seguretat Social, xifra un 1,3% superior a la de l'any anterior, que equivalen al 19,5% de la població. En la majoria de les comarques, el nombre de pensionistes ha augmentat en relació amb l’any anterior, amb l’augment més elevat a l’Aran (4,4%) i a les comarques de la Selva (2,7%) i el Vallès Oriental (2,5%). Hi ha 2 comarques, però, on el nombre de pensionistes s’ha reduït: la Terra Alta (-0,6%) i la Ribera d’Ebre (-0,1%).

Entre els municipis de més de 20.000 habitants, el nombre de pensionistes en relació amb el 2021 ha augmentat en tots menys a Barcelona, que presenta una disminució que no arriba al 0,1%. Els municipis de Salou, Sant Quirze del Vallès i Lloret de Mar (4,9%, 4,4% i 4,4%, respectivament) són els que presenten un augment percentual més gran de nombre de pensionistes.

Les comarques amb una proporció més alta de pensionistes sobre el total de la població són el Berguedà (27,9%), el Ripollès (27,3%) i la Terra Alta (27,4%), mentre que les que tenen una proporció més baixa són la Cerdanya (14,3%), l’Alt Empordà (15,7%) i l’Aran (14,8%).

Mapa. Pensionistes. Comarques i Aran. 2022{"name":"2024/01/31/10/23/c1069bb6-145d-448c-9941-0d9235b36c8e.jpg","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":51000}

En nombres absoluts, les comarques amb més pensionistes són el Barcelonès (475.976), el Vallès Occidental (180.747) i el Baix Llobregat (160.653). A l’altre extrem, se situen l’Alta Ribagorça (755), el Pallars Sobirà (1.316) i l’Aran (1.552).

En l’àmbit dels municipis de 20.000 habitants o més, Barcelona és el municipi amb més pensionistes (343.846), seguit per l’Hospitalet de Llobregat (54.368) i Sabadell (46.559). En els tres municipis, el nombre de pensionistes equival aproximadament al 20% de la seva població. També tenen percentatges elevats de pensionistes Esplugues de Llobregat (23,5%), Manresa (22,3%) i Igualada (22,1%), mentre que els municipis que presenten els percentatges més baixos són Salou, Sant Cugat del Vallès i Salt (12,7%, 13,3% i 13,4%, respectivament).

L’import percebut en termes mitjans pels pensionistes ha augmentat un 14,4% anual

L’import percebut en termes mitjans pels pensionistes ha augmentat un 14,4% en relació amb el 2021, com a efecte de la revalorització de les pensions i la incorporació de nous pensionistes amb un dret de pensió de major quantia. A totes les comarques augmenta l’import mitjà de les pensions en relació amb el 2021, i destaca el Pallars Sobirà, on ha augmentat un 16,1%, mentre que a l’Alta Ribagorça l’increment ha estat menor, d’un 13,7%.

El Barcelonès continua sent la comarca on l’import brut mitjà percebut pels pensionistes de pensions contributives de la Seguretat Social a 31 de desembre del 2022 és el més elevat de Catalunya, amb 1.530 euros, un 8% superior a la mitjana catalana (1.419 euros), seguida del Tarragonès (1.463 euros) i del Baix Llobregat (1.456 euros), totes dues amb un 3% superior. En canvi, els residents a la Terra Alta perceben l’import més baix (1.024 euros), un 28% inferior al conjunt de Catalunya, i els segueixen els de les Garrigues, la Noguera, el Priorat i el Montsià.

Mapa. Import mitjà percebut. Comarques i Aran. 2022{"name":"2024/01/31/10/24/0039c0c0-b691-44aa-8c99-7d65e9d29ee6.jpg","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":46244}

Entre els municipis de més de 20.000 habitants, l’import brut mitjà percebut pels pensionistes de pensions contributives varia fins a 582 euros mensuals, atenent al municipi de residència del pensionista. Sant Cugat del Vallès és el municipi on els pensionistes de pensions contributives perceben un import mitjà més alt, amb 1.727 euros mensuals, seguit de Sant Quirze del Vallès (1.695 euros) i Barcelona (1.586 euros), mentre que Lloret de Mar (1.145 euros), Amposta (1.163 euros) i Palafrugell (1.196 euros) són els municipis on aquest import mensual és més baix.

L’import mitjà de la pensió d’un home és de 406 euros superior al d’una dona

Per sexe, l’any 2022 un 51,7% dels pensionistes són dones i un 48,3% són homes. En el cas dels homes, la mitjana percebuda en concepte de pensions és de 1.629 euros, i en el de les dones és de 1.223 euros, fet que suposa una diferència de 406 euros. La diferència més gran en l’import percebut entre homes i dones es produeix a la Ribera d’Ebre, on les dones perceben 546 euros menys que els homes. A l’altre extrem hi ha les Garrigues, on aquesta diferència és la més petita: les dones perceben 200 euros menys.

Les pensions procedents del Règim general són les més habituals, excepte a la Terra Alta

Un dels factors que explica les diferències en l’import mitjà de les pensions contributives entre comarques és la major o menor presència de pensions provinents del Règim especial de treballadors autònoms (RETA), ja que generalment són més baixes que les del Règim general. La pensió mitjana provinent del Règim general per a Catalunya és de 1.336 euros, mentre que la pensió mitjana del RETA se situa en 857 euros. En el cas de la Terra Alta i les Garrigues, amb les pensions mitjanes més baixes considerant tots els règims (883 i 941 euros, respectivament), les pensions que provenen del RETA tenen una representació destacada (57,7% i 48,5%), molt superior a la del conjunt de Catalunya (18,5%); a la Terra Alta, a més, les pensions del RETA són les més habituals. En canvi, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat i el Barcelonès són les comarques que tenen una proporció de pensions provinents del Règim general més alta (al voltant del 83%, cadascuna d’elles), i alhora se situen entre les comarques on els pensionistes reben imports de pensions més elevats.

Es consolida la tendència a igualar-se l’import mitjà per jubilació entre homes i dones dins la franja d’edat dels 65 als 74 anys a Catalunya

El tipus de pensió és un altre factor determinant, ja que les pensions de jubilació (que representen el 65,9% del total de pensions contributives) són les que tenen un import mitjà més elevat (1.410 euros). A totes les comarques les pensions de jubilació són les predominants, però amb diferències en la seva representació, que varia des del 57,9% a l'Alta Ribagorça al 69,9% de la Garrotxa.

A Catalunya si es diferencia l’import brut de les pensions de jubilació per sexes dins la franja d’edat de 65 a 74 anys, que és la més nombrosa, s’observen canvis significatius en els darrers cinc anys. L’any 2018 la pensió bruta de jubilació dels homes era de 1.487,78 euros i la de les dones de 960,92 euros, cosa que representa una diferència del 54,8% entre homes i dones. L’any 2022 la dels homes era de 1.790,55 euros i la de les dones de 1.284,5 euros, que representa una diferència del 39,4% (el 2021 era del 42,3%). Aquestes xifres ens mostren que la diferència entre tots dos sexes en l’import de les pensions de jubilació en aquesta franja d’edat es va reduint any rere any, 15,4 punts percentuals respecte del 2018 i 2,9 punts respecte del 2021.

El 40,0% dels pensionistes de pensions contributives no supera els 1.000 euros de pensió

Pel que fa a l’import brut percebut pels pensionistes a Catalunya al mes de desembre del 2022, un 40,0% dels pensionistes no supera els 1.000 euros, el 38,2% percep entre 1.001 i 2.000 euros i el 21,8% supera els 2.000 euros d’import mitjà mensual.

Hi ha 3 comarques (la Terra Alta, les Garrigues i el Priorat) on més del 60% dels pensionistes perceben 1.000 euros o menys de mitjana (més de 20 punts per sobre del conjunt de Catalunya). D’altra banda, les comarques amb un percentatge més elevat de pensionistes que reben una pensió mitjana per sobre dels 2.000 euros, són el Barcelonès (27,2%), el Tarragonès (24,7%), el Garraf (23,3%) i el Gironès (23,2%).

Podeu consultar també la infografia de PENS2022

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 344942

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia