Igualtat i Feminismes

Imatge decorativa: Oberta la convocatòria per presentar projectes de recerca en l'àmbit de la igualtat de gènere i feminismes

Oberta la convocatòria per presentar projectes de recerca en l'àmbit de la igualtat de gènere i feminismes

query_builder   12 febrer 2024 15:13

event_note Nota de premsa

Oberta la convocatòria per presentar projectes de recerca en l'àmbit de la igualtat de gènere i feminismes

 1. El seu objectiu és generar noves dades i indicadors per millorar el disseny, la implementació i l'avaluació de les lleis i les polítiques d’igualtat.
 2. Amb un pressupost de 400.000 euros, es recupera i s’amplia aquesta línia de subvencions, que l’Institut Català de les Dones va deixar de finançar el 2010.
 3. La pressió estètica, els drets sexuals i reproductius, les violències digitals o la relació entre gènere i racisme són alguns dels àmbits de recerca prioritaris.

El Departament d’Igualtat i Feminismes ha obert la convocatòria d’ajuts que financen projectes d’investigació en l'àmbit de la igualtat de gènere i feminismes. L’objectiu de la subvenció és fomentar els estudis de gènere a Catalunya, per tal de comptar amb noves dades i indicadors que permetin millorar el disseny, implementació i avaluació de les lleis i polítiques públiques d’igualtat.

La subvenció finança projectes de recerca aplicada originals. Amb les noves dades i indicadors que recullin, i amb la seva anàlisi, les recerques han d'analitzar les desigualtats estructurals i les discriminacions per raó de gènere, així com les violències masclistes en tots els àmbits i tipologies recollides en el marc normatiu vigent a Catalunya. A més, han de proposar línies d'actuació innovadores amb l'objectiu de contribuir a superar les seves causes o els impactes de les diferents formes de desigualtat, discriminació i violència envers les dones, de millorar els sistemes de seguiment i avaluació dels serveis i els programes dirigits a l'erradicació de les desigualtats de gènere, i de definir nous models preventius, d'anàlisi i de tractament.

La manca de dades actual en l’àmbit dels feminismes l’assenyala l’ONU Dones, que denuncia que només es disposa de dades per avaluar el 20% dels indicadors d’igualtat de gènere dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).Així, amb aquesta línia d’ajuts es contribueix a ampliar l'anàlisi sobre les desigualtats de gènere existents, per tal de poder dissenyar respostes més eficients. Comptar amb més dades i indicadors també ajuda a superar els biaixos de gènere que encara arrossega la producció de coneixement.  

Els projectes de recerca subvencionables han d’incloure Catalunya, ja sigui com a únic protagonista de l’estudi o de manera comparativa.

L’import total de la convocatòria és de 400.000 euros. Cada projecte pot rebre un màxim de 50.000 euros i, en cas que no superi aquesta quantitat, es pot finançar fins al 100% del seu cost. En cas que el projecte sigui d’import superior, la resta del cost de l’acció subvencionada anirà a càrrec de l’entitat o universitat beneficiària, amb fons propis o amb càrrec a altres fons de finançament.    

D’aquesta manera, s’amplia el pressupost total i els recursos destinats a cada projecte que en el seu moment hi va destinar l’Institut Català de les Dones, que va tenir en marxa la subvenció fins a l’any 2010, quan es va eliminar a causa de les retallades.

Els projectes s’hauran de desenvolupar en el període màxim de 18 mesos a partir de l'endemà de la publicació de la resolució de la concessió en el Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Àmbits prioritaris de recerca

Els àmbits de recerca prioritaris de la convocatòria estan estretament relacionats amb el desplegament de les lleis d’igualtat i les polítiques impulsades pel Departament d’Igualtat i Feminismes, i es concreten en:

 1. a) Desigualtats de gènere en el treball remunerat, en els treballs no remunerats (domèstic i de cures) i en el dret al temps. 
 2. b) Diferències, desigualtats i biaixos de gènere en salut. 
 3. c) Drets sexuals i reproductius. 
 4. d) Articulació i impacte de les resistències a les polítiques d’igualtat i als feminismes, especialment entre el jovent i per part dels grups antidrets o antigènere. 
 5. e) La pressió estètica i els seus múltiples impactes. 
 6. f) Impactes econòmics o socials de les violències masclistes, incloent-hi l’impacte en la salut mental de les dones. 
 7. g) Anàlisi de les violències sexuals des d’una perspectiva interseccional i estudi de fenòmens concrets, com ara les agressions comeses en grup, l’augment de denúncies i noves estratègies de prevenció i de reparació. 
 8. h) Violències digitals.
 9. i) Violències en l’àmbit de la política i de l’esfera pública de les dones.
 10. j) Desigualtat en l’accés al reconeixement, les oportunitats i la participació social i política de les dones racialitzades, les dones migrades, les dones amb discapacitat o les dones grans. 
 11. k) Antigitanisme de gènere i islamofòbia de gènere, o altres interseccions entre racisme i gènere.

El termini de presentació de projectes finalitza el 13 de març, atès que és de 30 dies naturals des de la data de publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Les bases es poden consultar aquí.

El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible al portal Tràmits.

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia