IDESCAT

Imatge decorativa AFI

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Gener 2024

Els afiliats a la Seguretat Social augmenten a tot el territori al gener en relació amb l'any anterior, excepte a 4 comarques

query_builder   13 febrer 2024 10:01

event_note Nota de premsa

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Gener 2024

Els afiliats a la Seguretat Social augmenten a tot el territori al gener en relació amb l'any anterior, excepte a 4 comarques

La variació mensual és negativa a 32 comarques i a Aran

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya se situa en 3.496.005 persones al mes de gener, xifra que suposa un augment de 82.625 persones (2,4%) respecte al mateix mes de l'any anterior, segons dades provisionals de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). Els afiliats han augmentat a 37 comarques i Aran, entre les quals destaquen el Solsonès, que augmenta un 11,7% (afectada per la nova divisió comarcal), l’Alt Empordà (4,1%) i el Gironès (3,1%). A l’altre extrem, la Segarra i Osona (també afectades per la nova divisió comarcal) disminueixen el nombre d’afiliats el 4,0% i l’1,8%, respectivament, com també ho fan la Ribera d’Ebre (‑1,1%) i la Terra Alta (‑0,5%).

Mapa. Afiliats segons residència padronal. % de variació anual. Gener. 2024{"name":"2024/02/13/09/21/1491127b-7143-4522-8505-b74340a168e1.jpg","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":55766}


En relació amb el desembre del 2023, el nombre d’afiliats ha disminuït al conjunt de Catalunya en 21.300 persones (‑0,6%) i també a 32 comarques i a Aran, mentre que ha augmentat a 9 comarques i en una s’ha mantingut estable. Les principals disminucions són les del Baix Ebre (‑2,1%), el Pallars Sobirà (‑2,0%), i l’Alt Empordà i Aran (totes dues, ‑1,8%). Pel que fa a les comarques amb variacions positives, la més elevada és la Conca de Barberà (0,8%).

Afiliats, per sexe

Al gener i respecte del mateix mes de l’any anterior, al conjunt de Catalunya, el nombre de dones afiliades a la Seguretat Social augmenta en 44.330 i el d’homes en 38.295, fet que suposa augments interanuals del 2,8% i 2,1%, respectivament.

Per comarques, el nombre de dones afiliades augmenta a tot el territori, excepte a 4 comarques, on disminueix, i a 1 comarca es manté. Els principals augments, a més del Solsonès (12,7%), són els de l’Alt Empordà (4,6%) i el Montsià (4,0%). Les comarques amb disminucions de dones afiliades són la Segarra (‑3,5%), Osona (‑1,3%) —totes dues afectades per la nova divisió comarcal—, la Ribera d’Ebre (‑0,7%) i la Conca de Barberà (‑0,1%). En el cas dels homes afiliats, disminueixen a 8 comarques i destaquen la Segarra (‑4,5%), Osona (‑2,3%) i el Priorat (‑1,8%). Pel que fa als augments, com en el cas de les dones, destaca el del Solsonès (11,0%) i el de l’Alt Empordà (3,6%).

Afiliats, per grups d’edat

Al conjunt de Catalunya, tots els grups d’edat han augmentat el nombre d’afiliats en relació amb un any enrere, excepte el de 30 a 44 anys, que ha disminuït un 0,4%. El principal augment és el d’afiliats de 55 anys o més, que augmenten un 5,4% al conjunt de Catalunya i ho fan a tot el territori, excepte a la Segarra (‑2,0%) i a Osona (‑1,2%), totes dues afectades per la nova divisió comarcal.

Els afiliats menors de 30 anys augmenten un 4,6% al conjunt de Catalunya i només han disminuït a 6 comarques. Destaquen els augments de l’Alt Empordà (8,0%), el Pla d’Urgell (6,8%) i el Garraf (6,6%), a més del Solsonès, que està afectat pels canvis territorials.

Els afiliats de 30 a 44 anys són els únics que han disminuït al conjunt de Catalunya (‑0,4%) al mes de gener, en relació amb el mateix mes de l’any anterior, i han disminuït a la majoria de comarques (34 i Aran). Finalment, els afiliats de 45 a 54 anys augmenten al conjunt de Catalunya (2,6%) i disminueixen a 6 comarques.

Afiliats, per nacionalitat

Al gener, i en relació amb el mateix mes de l’any anterior, els afiliats de nacionalitat estrangera augmenten al conjunt de Catalunya (7,7%) i ho fan pràcticament a totes les comarques (36 i Aran), entre les quals destaquen la Cerdanya (12,0%), el Berguedà (11,0%) i l’Alt Empordà (9,9%), a més del Solsonès, que està afectat pels canvis territorials.

L’augment dels afiliats de nacionalitat espanyola és més discret (1,4%, al conjunt de Catalunya) i el Gironès te l’augment més elevat (2,6%), entre les 35 comarques i Aran que registren variacions positives.

Afiliacions, per sector d’activitat econòmica

El sector dels serveis, que representa el 78,9% de les afiliacions, ha augmentat en 77.600 afiliacions al gener respecte al mateix mes de l’any anterior, xifra que representa un increment del 2,8%, el més elevat de tots els sectors. L’afiliació al sector serveis ha augmentat a tot el territori, excepte a 2 comarques. En nombres absoluts, on ha augmentat més és a les comarques del Barcelonès (23.960), el Vallès Occidental (7.985) i el Baix Llobregat (6.545); en canvi, en nombres relatius, les taxes de variació més elevades són les de l’Alt Empordà (5,2%) i el Montsià (3,6%), a més del Solsonès, que està afectat pels canvis territorials.

Al gener, l’augment de les afiliacions a la indústria ha estat de l’1,3% en relació amb un any enrere (6.480 afiliacions). En nombres absoluts, han augmentat les afiliacions a 31 comarques, encapçalades pel Vallès Occidental (1.265).

Les afiliacions a la construcció han augmentat un 1,4% interanual, fet que representa 3.065 afiliacions més a Catalunya. En l’àmbit comarcal, les afiliacions han augmentat a 25 comarques i Aran. En nombres absoluts, l’augment més elevat és el del Barcelonès (1.760), mentre que en nombres relatius ho són els de la Cerdanya (8,4%) i l’Alt Camp (5,7%), a més del Solsonès (també un 5,7%, afectat pels canvis territorials recents).

L’agricultura és l’únic sector on les afiliacions han disminuït, un 0,4%, xifra que representa 210 afiliacions menys que un any enrere. Els afiliats a l’agricultura han augmentat a 14 comarques, han disminuït a 25 i s’han mantingut igual a l’Alta Ribagorça, a Aran i al Baix Llobregat.

Afiliacions per compte d’altri, grau de parcialitat i de temporalitat

Al mes de gener, el 19,5% de les afiliacions per compte d’altri són a jornada parcial. En el cas de les dones, la proporció és del 26,6%, més del doble que la dels homes (12,4%). El Priorat (22,3%), el Solsonès (22,0%) i la Cerdanya (21,9%) són les comarques on la proporció d’afiliacions per compte d’altri a jornada parcial és més elevada. Per contra, Aran té el grau de parcialitat més baix (10,3%), seguida del Pallars Sobirà (15,7%). Cal tenir en compte que les afiliacions estan sotmeses a l’efecte estacional.

Pel que fa al grau de temporalitat, la proporció d’afiliacions a la Seguretat Social per compte d’altri amb caràcter temporal se situa en l’11,2%, 1,7 punts percentuals menys que un any abans. La comarca amb un grau de temporalitat més elevat és l’Alta Ribagorça (17,2%) i gairebé dobla el grau de temporalitat del Baix Empordà (8,7%) i de l’Alt Empordà (8,9%), que tenen els graus més baixos.
2  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 319404

Taules

Taules
XLSX | 65587

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia