Direcció General de Comunicació

tributs

El Govern aprova el llibre sisè del Codi tributari de Catalunya

query_builder   12 març 2024 12:41

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el llibre sisè del Codi tributari de Catalunya

  1. A través d’un decret legislatiu, s’integra en un sol text refós tota la normativa vigent en matèria de tributs cedits totalment o parcialment a la Generalitat
  2. L’objectiu és disposar d’un marc normatiu integrat i clar que faciliti a la ciutadania el coneixement de la llei i el compliment de les seves obligacions com a contribuents

El Govern ha donat llum verda al Decret legislatiu pel qual s’aprova el llibre sisè del Codi tributari de Catalunya, que integra i sistematitza en un únic text refós tota la legislació vigent en matèria de tributs cedits, actualment dispersa en més d’una vintena de normes. D’aquesta manera, es compleix la Llei d’acompanyament dels pressupostos de la Generalitat per al 2023 (Llei 3/2023, del 16 de març, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic) que autoritzava l’Executiu català a dur a terme aquesta mesura. L’objectiu és donar compliment al principi de seguretat jurídica i disposar d’un marc normatiu estable, integrat i clar que faciliti a la ciutadania el coneixement de la llei i el seu compliment com a obligats tributaris.

Tal com disposa el text aprovat avui, el Codi Tributari té caràcter obert. Això significa que s’hi podran incorporar progressivament els diferents continguts amb rang de llei relatius als tributs cedits que es vagin aprovant posteriorment.

Els tributs cedits

D’acord amb el Decret aprovat avui, el llibre sisè s’estructura en vuit títols que regulen els impostos cedits i que gestiona l’Agència Tributària de Catalunya (ATC). Els tres primers recullen la regulació en l’àmbit de la tributació directa:

  1. Títol I: l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).
  2. Títol II: l’impost sobre el patrimoni.
  3. Títol III: l’impost sobre successions i donacions.

Pel que fa a la tributació indirecta:

  1. Títol IV: l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
  2. Títol V: tributació sobre el joc.
  3. Títol VI: l’impost especial sobre determinats mitjans de transport.
  4. Títol VII: l’impost sobre el dipòsit de residus en dipòsits controlats, la incineració i la coincineració de residus.

Finalment, el Títol VIII recull les obligacions formals i normes d’aplicació. El Codi es completa amb cinc disposicions transitòries.

El Decret legislatiu, que consta d’un article únic que aprova el llibre sisè del Codi tributari, una disposició derogatòria i una disposició final, entrarà en vigor l’endemàde la seva publicació al DOGC.

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia