Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

ODS

Catalunya amplia la llista d'indicadors oficials disponibles dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides

query_builder   21 març 2024 14:24

event_note Nota de premsa

Catalunya amplia la llista d'indicadors oficials disponibles dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides

Avui es fan públics 14 indicadors nous i 5 subindicadors (noves desagregacions d’un indicador ja existent) que inclouen, entre d’altres, el nombre de productes amb etiqueta ecològica, l’accés a internet d’alta velocitat, el valor afegit de la mitjana i alta tecnologia i la incidència del VIH i de la tuberculosi o la proporció de la població ocupada en el sector cultural sobre el total de persones ocupades. 

El nombre de productes amb etiqueta ecològica ha experimentat un creixement constant a Catalunya des de 2010, com també ho ha fet l'accés a internet d'alta velocitat i el nombre de joves d’entre 20 i 22 anys que han completat la segona etapa de l’educació secundària. Aquestes dades, entre altres, es desprenen dels indicadors publicats avui per l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) i el Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible (CADS).

Entre les dades publicades també s’hi inclou l’evolució de l’IPC del pa i els cereals, o indicadors vinculats a la salut com la incidència del VIH i de la tuberculosi i la cobertura de vacunació per a diverses malalties.

Pel que fa a l’àmbit de l’educació, inclou variables educatives com les competències en matemàtiques i lectura o l'assoliment de l’educació secundària per a diferents grups d'edat.

En el context del tractament de l’aigua, mostren el percentatge de municipis que han introduït procediments de gestió i sanejament de l'aigua en l'àmbit local.

També s’han inclòs diversos indicadors relatius al sector cultural, com la proporció de la població ocupada en aquest sector, la proporció de la despesa en viatges culturals i la despesa per càpita de les administracions públiques catalanes en la preservació, protecció i conservació del patrimoni cultural.

Entre els indicadors publicats hi ha el nombre de productes amb etiqueta ecològica d’acord amb la normativa europea, associat amb l’ODS 12, que advoca pel consum i la producció responsables. Des de la data d’entrada en vigor de l’Agenda 2030, els productes amb aquest tipus d’etiquetatge s’han incrementat en un 86,6% a Catalunya, i han passat de 1.960 el 2016 a 3.658 el 2021.

Les noves dades també permeten conèixer l’evolució de l’accés a internet d’alta velocitat. En aquest sentit, entre 2010 i 2021 les línies de banda ampla van passar de les 26,2 a les 39,3 per cada 100 habitants, fet que suposa un increment del 50%.

També relacionat amb la tecnologia, entre els indicadors publicats hi ha el valor afegit de les activitats de mitjana i alta tecnologia dins del sector manufacturer en l’últim any disponible, la qual aporta informació sobre l’ODS 9 (“Indústria, innovació i infraestructures”). En aquest cas, les dades mostren que el valor afegit de la mitjana i alta tecnologia ha passat del 43% l’any 2010 al 46,4% l’any 2021.

Els indicadors es poden consultar a la web de l'Idescat. Les dades s’ofereixen en sèries temporals per mostrar l’evolució, tant en format gràfic com de taula, dels indicadors. Per a cadascun, la plataforma incorpora una fitxa metodològica que permet obtenir el detall sobre la construcció de l’indicador, ja que conté informació relativa a la seva definició, l’origen de les dades, la periodicitat de càlcul o les unitats de mesurament.

Amb la publicació d’aquests 14 indicadors i 5 subindicadors, l’estadística oficial de Catalunya disposa ja de 89 indicadors calculats d’acord amb els criteris metodològics de les Nacions Unides, que cobreixen parcialment 16 dels 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030. Aquests indicadors també s’afegeixen als 73 indicadors dels ODS calculats d’acord amb els criteris metodològics de l’Eurostat, l’oficina estadística de la Unió Europea.

Aquestes bateries d’indicadors són dues de les eines de les quals s’ha dotat la Generalitat per assolir els reptes de l’Agenda 2030 i se sumen al Pla nacional per a la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya i a l’Aliança Catalunya 2030, una coalició de país per a l’assoliment dels ODS. 

Indicadors comparables amb territoris d’arreu del món

El 25 de setembre de 2015, l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la resolució “Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible”, on es va establir que el seguiment i l’avaluació dels ODS i les fites es durien a terme utilitzant un conjunt d’indicadors mundials que es complementarien amb indicadors regionals i nacionals.

El 6 de juliol de 2017 va aprovar un marc d’indicadors dels ODS constituït per 231 indicadors únics. D’aquests, 12 es fan servir per mesurar més d’una de les fites de l’Agenda 2030, amb la qual cosa el recompte final d’indicadors és de 247. Tal com estableix aquesta Resolució, el marc d’indicadors s’ha de refinar anualment. Així mateix, es van fixar dues revisions en tota la seva extensió els anys 2020 i 2025.

Llista dels indicadors i subindicadors publicats

ODS 2

2.c.1 Indicador d'anomalies en els preus dels aliments

Índex de preus dels aliments. Per grups d’aliments (3 subindicadors)

ODS3

3.3.1 Nombre de noves infeccions pel VIH per cada 1.000 habitants no infectats, desglossat per sexe, edat i poblacions clau

Incidència dels nous diagnòstics de VIH. Per sexe (3 subindicadors)

3.3.2 Incidència de la tuberculosi per cada 100.000 habitants

Incidència de la tuberculosi. Per sexe (3 subindicadors)

3.b.1 Proporció de la població immunitzada amb totes les vacunes incloses en cada programa nacional

Cobertura de vacunació de la població infantil. Per malaltia (3 subindicadors)

Cobertura de vacunació pel papil·loma humà en les adolescents (1 subindicador)

ODS4

4.1.1 Proporció de nens, nenes i adolescents que, a) en els cursos segon i tercer, b) al final de l'ensenyament primari i c) al final de l'ensenyament secundari inferior, han aconseguit almenys un nivell mínim de competència en i) lectura i ii) matemàtiques, desglossada per sexe

Proporció de persones de 15 anys que han superat almenys el nivell 2 de coneixements. Per competència i sexe (6 subindicadors)

4.1.2 Índex de finalització (ensenyament primari, primer cicle d'ensenyament secundari i segon cicle d'ensenyament secundari)

Taxa de població que completa una etapa d’educació secundària. Per sexe (6 subindicadors)


ODS6

6.b.1 Proporció de dependències administratives locals que han establert polítiques i procediments operacionals per a la participació de les comunitats locals en la gestió de l'aigua i el sanejament

Proporció de dependències administratives locals que han establert polítiques i procediments operacionals per a la participació de les comunitats locals. Per tipus de gestió (2 subindicadors)

ODS8

8.9.1 PIB generat directament pel turisme en proporció al PIB total i a la taxa de creixement

Proporció de la despesa en viatges culturals. Per tipus de despesa (2 subindicadors)

Proporció de persones ocupades en el sector cultural sobre el total de persones ocupades. Per sexe (3 subindicadors)

ODS9

9.b.1 Proporció del valor afegit per la indústria de tecnologia mitjana i alta en el valor afegit total

Proporció del valor afegit total del sector manufacturer corresponent a les activitats de mitjana alta i alta tecnologia (1 subindicador)


ODS11

11.3.2 Proporció de ciutats que compten amb una estructura de participació directa de la societat civil en la planificació i la gestió urbanes i funcionen amb regularitat i democràticament

Proporció de ciutats que tenen una estructura de participació directa de la societat civil en la planificació i la gestió urbana, i funcionen amb regularitat i democràticament (1 subindicador)

11.4.1 Total de despeses per càpita destinades a la preservació, protecció i conservació de tot el patrimoni cultural i natural, desglossat per font de finançament (pública i privada), tipus de patrimoni (cultural i natural) i nivell de govern (nacional, regional i local/municipal)

Despesa per càpita de les administracions públiques en la preservació, protecció i conservació del patrimoni cultural. Per tipus d’administració (3 subindicadors)

ODS12

12.1.1 Nombre de països que elaboren, adopten o apliquen instruments de política destinats a donar suport a la transició cap a modalitats de consum i producció sostenibles

S’elaboren, s’adopten o s’apliquen instruments de política destinats a donar suport a la transició cap a modalitats de consum i producció sostenibles (1 subindicador)

12.6.1 Nombre d'empreses que publiquen informes sobre sostenibilitat

Nombre de llicències i productes d’Etiqueta Ecològica Europea, i organitzacions amb Sistema comunitari de gestió i auditoria mediambiental (3 subindicadors)

ODS15

15.8.1 Proporció de països que han aprovat la legislació nacional pertinent i han destinat recursos suficients per a la prevenció o el control de les espècies exòtiques invasores

Es disposa de legislació pertinent i es destinen recursos per prevenir o controlar les espècies exòtiques invasores (1 subindicador)


ODS17

17.6.1 Nombre d'abonats a Internet de banda ampla fixa per cada 100 habitants, desglossat per velocitat

Nombre de línies de banda ampla fixa per cada 100 habitants. Per tipus de tecnologia d’accés (5 subindicadors)El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia