Gràcies a aquest exercici, FGC Turisme pot quantificar l’impacte de la petjada de carboni sobre l’atmosfera i establir estratègies per a la reducció de les emissions.

Després de mesurar i verificar les emissions produïdes, FGC Turisme compensa mitjançant crèdits de CO₂ que la Oficina Catalana del Canvi Climàtic posa a disposició, amb l’objectiu de finançar projectes sostenibles del territori.

FGC Turisme treballa activament per reduir la petjada de carboni en el medi ambient. És per aquest motiu que, des del 2018, mesura les emissions directes i indirectes de Gasos amb Efecte Hivernacle (GEH) generades per les seves activitats i, d’aquesta manera, poder proposar accions de millora per tal de reduir-ne el seu efecte.

Aquesta temporada, durant la celebració dels Campionats del Món d’Esquí de Muntanya els dies 27 i 28 de gener a Boí Taüll, s’ha mesurat el resultat d’aquest esdeveniment en termes d’emissions de CO₂, d'acord amb els requisits establerts en el GREENHOUSE GAS PROTOCOL que estableix el marc global per a mesurar i gestionar les emissions de Gasos d'Efecte Hivernacle (GEH).

Un cop monitoritzades les emissions produïdes, i en funció de la seva dada d'activitat per font d'emissió, el resultat total de les emissions de GEH calculades expressades en tones de diòxid de carboni equivalents (t CO₂ eq) ha estat el següent:

ABAST

FONT D’EMISSIÓ

EMISSIONS TOTALS (t CO2 e)

Abast 1

Transport organització

1,520

Cuina

Abast 2

*Electricitat (GDO renovable)

0

Abast 3

Aigua

0,009

Transport de participants

27,687

Transport de proveïdors

1,227

Transport de premsa

1,784

Transport dels assistents

26,920

Pernoctacions

5,741


TOTAL

64,887

(*) Subministrament elèctric contractat amb Garantia d’Origen Renovable, per tant el resultat d’emissions és 0


Dels resultats es desprèn que el 97,7% de les emissions indirectes corresponen majoritàriament a la mobilitat dels assistents, amb una petjada de carboni per assistent de 0,211 tCO₂e.

Aquest control abasta tres categories d’emissions: les directes (Abast 1), que inclouen combustió i fugitives; les indirectes d’electricitat importada (Abast 2) què és la totalment renovable garantida a FGC Turisme des del 2019; i altres emissions indirectes (Abast 3), com ara béns, serveis i transport.

Després de mesurar i verificar les emissions produïdes, FGC Turisme compensa mitjançant crèdits de CO₂ que la Oficina Catalana del Canvi Climàtic posa a disposició, amb l’objectiu de finançar projectes sostenibles del territori, tancant així el cercle i fent realitat l’objectiu de promoure esdeveniments sostenibles. Aquest exercici es va començar a fer a finals de l’any passat, quan es va mesurar l’impacte de l’acte de presentació de la temporada d’hivern. Un cop mesurat, FGC Turisme va comprar 200 crèdits de CO₂ a l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, destinats a una bossa de projectes sostenibles que la OCCC posa a la venda.

Què és la petjada de carboni

La petjada de carboni és la totalitat d'emissions de GEH produïts. Aquests gasos són alliberats a l'atmosfera per efecte directe i/o indirecte de l'activitat que du a terme una organització, la prestació d'un servei o el proveïment d'un producte, expressades en tones de CO₂equivalents.

El càlcul de la petjada de carboni permet quantificar l’impacte sobre l'atmosfera com a primer pas per establir estratègies per a la reducció de les emissions. En aquest cas la realització d’un esdeveniment d’aquestes característiques consumeix energia, productes i serveis, generant a més residus que produeixen un gran volum d'emissions de GEH durant el seu tractament. Estimar aquesta quantitat d'emissions de GEH, proposar accions de millora per a mitigar al mínim aquest impacte, juntament amb mesures de compensació d'emissions de GEH a través de projectes de custòdia, absorció i eficiència energètica, permet posar en valor el compromís ambiental d’FGC Turisme, així com evidencia un comportament responsable, ètic i transparent.

Estacions sostenibles

Actualment, la pàrctica totalitat de les estacions de muntanya de Ferrocarrils compten amb sistemes de gestió i de qualitat mediambiental que van de la mà amb el compliment de l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides. A més, tenen Sistemes de Gestió Ambiental (SGA) fonamentats en la Norma ISO 14001, per realitzar una gestió més transversal, eficient i dinàmica, seguint el Pla d’Acció Climàtica d’FGC Turisme 2030.

FGC Turisme, impulsor econòmic i esportiu a Catalunya

A través d’un l’ampli ventall d’esdeveniments i propostes a l’aire lliure pensades per a tots els públics, les sis estacions de muntanya de Ferrocarrils esdevenen promotors de l’esport com a activitat saludable. De fet, des de fa anys, FGC Turisme manté un compromís ferm amb la divulgació de l'exercici físic i les competicions, com és el cas d’aquesta Copa del Món de Skimo, així com la diversificació de l’oferta a l’aire lliure a les estacions de muntanya que gestiona.

La Molina, Vall de Núria, Espot Esquí, Port Ainé, Vallter i Boí Taüll enriqueixen l’experiència al Pirineu Català i, alhora, dinamitzen el territori, tot generant un gran impacte econòmic sobre les valls de muntanya, gràcies a la seva proposta global els 365 dies l’any.