Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Imatge d'una instal·lació elèctrica

El Govern insta les comercialitzadores del grup Endesa a compensar els usuaris afectats per la facturació incorrecta de rebuts endarrerits del 2023

query_builder   9 abril 2024 11:05

event_note Nota de premsa

El Govern insta les comercialitzadores del grup Endesa a compensar els usuaris afectats per la facturació incorrecta de rebuts endarrerits del 2023

  1. La Direcció General d’Energia ha detectat que Endesa Energía i Energía XXI Comercializadora de referencia han aplicat la fiscalitat de l’any 2024, molt més elevada, per facturar consums corresponents al 2023
  2. La mesura farà que les dues comercialitzadores hagin de compensar entre 30 i 75 € per factura mensual emesa amb retard
  3. S’obrirà un expedient sancionador a les dues companyies després de constatar una manca d’emissió de factures que ha afectat 82.000 subministraments

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, a través de la Direcció General d’Energia, ha instat les comercialitzadores elèctriques Endesa Energía i Energía XXI Comercializadora de referencia, ambdues integrades en el grup Endesa, a no aplicar als seus clients la fiscalitat corresponent a l’any 2024 per aquelles factures de l’any 2023 que ha emès amb endarreriment o que encara no ha emès. Aquesta mesura farà que, tenint com a referència la facturació mitjana anual a un habitatge domèstic, les dues comercialitzadores hagin de compensar entre 30 i 75 € per cada factura mensual que s’hagi emès amb retard.

La Direcció General d’Energia ha detectat que les companyies han emès factures endarrerides (és a dir, amb consums corresponents al 2023) en què han aplicat la fiscalitat (IVA i impost elèctric) corresponent al 2024. Cal tenir en compte que l’any 2023 l’impost elèctric a aplicar era del 0,5% i l’IVA, del 5%, mentre que al 2024 l’impost elèctric a aplicar és del 2,5% i l’IVA serà del 10% o del 21%, en funció del preu de l’energia al mercat majorista.

Per això, la Direcció General d’Energia ha recordat a les dues comercialitzadores del grup Endesa que, d’acord amb la normativa vigent i atès que el retard en l’emissió de factures és atribuïble a les empreses, les factures que es poden reclamar als usuaris afectats no poden ser d’import superior al que s’hauria d’haver facturat si s’haguessin emès en el termini i forma reglamentaris. Les empreses comercialitzadores del grup ENDESA ja han acceptat compensar l’import addicional de les factures amb consums realitzats al 2023 que s’emetin al 2024.

Obertura d’un expedient sancionador

La manca d’emissió de factures per part de les comercialitzadores Endesa Energía, que opera al mercat lliure, i Energía XXI Comercializadora de referencia, que actua en el mercat regulat, ha estat objecte de l’obertura de dos expedients informatius per part de la Direcció General d’Energia. Per als usuaris, la manca d’emissió de factures es tradueix en l’acumulació de rebuts que, si no es gestionen adequadament, poden esdevenir impagaments i fins i tot talls de subministrament.

Els expedients informatius constaten que aquesta situació s’ha produït per motius interns només imputables a cada companyia i que ha afectat 82.000 subministraments (62.000 de la comercialitzadora de mercat lliure i 20.000 de la comercialitzadora de mercat regulat). En conseqüència, s’estableix que les empreses portaran a termes les actuacions necessàries per a la normalització de la situació, i que un cop resoltes les incidències es prorratejarà la facturació acumulada dels usuaris afectats en tantes factures mensuals com mesos hagi perdurat l’error. També s’haurà d’informar els usuaris adequadament sobre aquest punt, i s’haurà de donar la possibilitat de no fraccionar el pagament si així ho prefereixen.

Igualment, i en la mesura que es considera que es pot haver produït un incompliment de la normativa aplicable, es proposa l’obertura d’un expedient sancionador a cada una de les dues comercialitzadores, que s’incoarà en les properes setmanes.

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia