Drets Socials

Reunió del Consorci de la Mina

El Consorci de la Mina aprova definitivament el pla d'expropiacions de Venus i concreta el pla de transformació del barri 'La Mina amb futur'

query_builder   18 abril 2024 16:11

event_note Nota de premsa

El Consorci de la Mina aprova definitivament el pla d'expropiacions de Venus i concreta el pla de transformació del barri 'La Mina amb futur'

  1. El pla definitiu confirma les millores quant a la valoració dels immobles i les indemnitzacions, i continua garantint un habitatge a totes les famílies vulnerables
  2. El Consorci està en disposició de començar a pagar les indemnitzacions que han sol·licitat formalment 31 veïns i de reallotjar-ne 30 més
  3. També s’ha presentat un conjunt de vuit actuacions que reafirmen el compromís de les institucions amb la revitalització del barri

El pla d’expropiacions de l’edifici Venus ja és definitiu, després d’haver estat aprovat avui en el Consell de Govern del Consorci de la Mina. El Pla de Gestió del Edifici Venus millora substancialment l’aprovat el 2009 per poder fer efectiu l’enderrocament de l’edifici Venus amb garanties de reallotjament per a les famílies que l’habiten. L’import total inicial del Pla de Gestió aprovat en febrer de 2021 és de 30,8 milions d’euros.

El Projecte d’Expropiació es va aprovar inicialment en Consell de Govern el 4 d’abril de 2023, afecta 244 habitatges de protecció oficial i 15 locals distribuïts en 6 escales. 179 habitatges són de propietat privada, 33 del Consorci i 32 de l’Ajuntament de Sant Adrià del Besòs. Després d’un any de diàleg i explicació als veïns, avui s’ha aprovat definitivament. L’import total de la valoració dels béns i drets del Projecte d’Expropiació és de 19.090.234,29 euros i 105 veïns tenen dret urbanístic al reallojament.

Consell de Govern del Consorci de la Mina{"name":"2024/04/18/15/46/11228615-07df-4b8f-acdf-2bb7671fa6d1.jpeg","author":"DSO","type":"0","location":"0","weight":288529}

Les millores a destacar:

1. S’ha augmentat la valoració dels habitatges per calcular indemnitzacions. Concretament, la valoració dels habitatges passa de 79.340€ (3 habitacions) i 98.851€ (4 habitacions) a 97.450€ i 121.514€, respectivament. S’arriba a aquesta xifra perquè es decideix que el pis afectat per l’expropiació es valora al mateix preu de mercat que l’entorn, sense tenir en compte l’estat de conservació.

2. Decret Haus. Tot i que l’administració no hi està obligada, s’ofereix la possibilitat d’aplicar el criteri metre quadrat per metre quadrat en cas de reallotjament, és a dir, si el pis expropiat i el pis nou tenen els mateixos metres quadrats, no caldrà pagar cap diferència de preu. No importa l’estat de conservació del pis de Venus, s’equipara.

3. Propietat compartida. Pel que fa als impostos de la compravenda, que poden oscil·lar entre els 10.000 i els 16.000 euros, si les famílies no poden assumir-ne el cost, l’administració se’n farà càrrec a canvi d’una petita part proporcional de la propietat del nou immoble. Aquesta situació es podrà revertir, oferint als veïns comprar la part de la Generalitat en diferents pagaments adaptats a les possibilitats de les famílies.

4. També s’augmenta la indemnització per despeses de trasllat: d’entre 600€ i 800 € passa a 1.500€ per a tots els habitatges.

5. Novetat respecte del 2009: per a aquells que no són propietaris, s’estableix una indemnització per pèrdua de la possessió de 6.846 € (habitatges de 3 habitacions) o 8.529 € (4 habitacions), a descomptar de la indemnització al propietari del pis.

6. Reallotjament social. Per evitar situacions d’exclusió i a l’empara del desplegament normatiu que s’ha aprovat des de 2009 fins ara, es garanteix un habitatge a totes les famílies vulnerables del bloc Venus, independentment de la situació contractual de la seva llar.

Tots els veïns de Venus tenen dret a reallotjament, a indemnització o al reallotjament social per a famílies vulnerables.

Si no s'apliqués el Decret Haus que implica el mutu acord entre administració i veí, a dia d'avui, en el cas general d'un habitatge de nova construcció de 3 habitacions i els mateixos metres quadrats que els habitatges de Venus, el veí hauria de fer l'esforç econòmic de 90.000€, que és la diferència entre el valor de l'habitatge nou de substitució i la indemnització referent a l'habitatge de Venus. Aquests 90.000€, es desglossen en 73.000€ que corresponen a la diferència de preu i 17.000€ a l'IVA.

Pel que fa a la reclamació patrimonial que han presentat 38 dels veïns de l’edifici Venus, respectem el dret que tenen a defensar els seus interessos com millor consideren. Cal subratllar que el Consorci de la Mina segueix el criteri de la comissió jurídica assessora, que reconeix el dany moral causat als reclamants, però estableix així mateix que la responsabilitat del manteniment i conservació de qualsevol edifici correspon també als seus veïns. La comissió jurídica ha fixat la quantitat de la indemnització en una quantitat de 5.000 euros per cada reclamant.

Tot i la responsabilitat del veïnat en el manteniment d’un edifici que és privat, l’administració (via Consorci) fa tasques de conservació i manteniment regularment i també fa treball de suport social a les famílies mitjançant el Programa Integral de Venus, de caire social, detectant situacions de vulnerabilitat i implementat plans individuals i familiars de forma personalitzada, elaborant i executant els plans de treball amb intervencions especifiques.

L’import total actual de les actuacions de millora i conservació en l’Edifici Venus és de 266 mil euros (151.000€ el 2023 i 115.000€ en el que porten d’any)

Com a veïns de la Mina, a més, també es beneficien d’altres programes d’atenció a la infància, orientació i atenció a les famílies, suport social i educatiu, millora de la convivència i el civisme, formació i inserció sociolaboral, desenvolupament econòmic local o participació i desenvolupament comunitari, que el Consorci desplega al barri. Aquests programes tenen un pressupost anual d’1,8 milions d’euros i 40 professionals al darrere.

A dia d’avui, hi ha 31 veïns que ja han notificat la seva voluntat d’acollir-se a la indemnització prevista en el pla d’expropiacions de l’edifici Venus. El Consorci està en disposició de començar a pagar aquestes indemnitzacions de manera immediata i també de fer els primers 30 reallotjaments.


“La Mina amb futur”, vuit actuacions en profunditat per transformar el barri

Projecte La Mina amb futur{"name":"2024/04/18/15/52/a5fbe80f-fd30-4373-abde-b87f87a11eb3.jpg","author":"Consorci de la Mina","type":"0","location":"0","weight":371779}

L’any 2000 la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments de Sant Adrià de Besòs i Barcelona i la Diputació de Barcelona van consensuar el Pla de Transformació del barri de la Mina per donar resposta a aquest repte. Actualment aquest pla gaudeix de continuïtat i noves actuacions que es detallen a continuació.

Cal recordar que els estatuts del consorci fixen l’objectiu de "la transformació del barri de la Mina articulant una proposta d'intervenció integrada i global en la millora de les condicions d'habitabilitat, vida comunitària i convivència, amb la finalitat d'enfortir la comunitat a mig i llarg termini i la seva plena normalitat com a barri de Sant Adrià de Besòs i de Catalunya".

Es proposen un conjunt d’actuacions que el Consell de Govern ha anomenat “La Mina amb futur” i que reafirmen el compromís de la Generalitat i totes les institucions consorciades amb la revitalització del barri:


1. Seu administrativa de la Generalitat i un servei social especialitzat per definir

La proposta donarà centralitat a la Mina, integrant-la dins la xarxa de centres de treball, diversificarà el seu teixit urbà introduint-hi activitat laboral. El projecte s’insereix en la política de compra de la Direcció General de Patrimoni i situaria un complex administratiu de la Generalitat fora del municipi de Barcelona, per primera vegada, i al barri de la Mina. Aquesta estructura portaria més llocs de treball, generant dinamisme i fomentant l'economia local.

Recreació de l'edifici d'habitatge social{"name":"2024/04/18/15/55/365e90db-0722-4bee-b1ad-56f58af022e4.jpg","author":"Consrci de la Mina","type":"0","location":"0","weight":314155}


2. Habitatges per reallotjament

Es preveu la construcció de 70 pisos de protecció oficial per reallotjar famílies dins del projecte d'expropiació de l'edifici Venus. Aquest projecte ja s’ha endegat per part de l’INCASOL.

3. Actuacions per polítiques públiques d’habitatge

Promoció de250 pisos nous en tres parcel·les de la Generalitat al voltant de la Rambla de la Mina. Tres promocions d'habitatges assequibles de compra amb l’objectiu de diversificar, renovar i rejovenir la composició social del barri, donant oportunitats a la gent jove de diferents nivells de renta.

La tipologia constructiva i la ubicació tindrien un fort impacte regenerador i dinamitzador de l’eix central del barri, la seva Rambla, reforçant el comerç local, l’activitat econòmica, els espais de socialització i la vida comunitària. Aquest projecte serà promogut pel Consorci de la Mina.

4. Remodelació Integral Interior Casal Cívic la Mina

Revitalitzem aquest espai de la Generalitat destinat a l’enfortiment de les dinàmiques comunitàries, espai de trobada i reforç de la convivència. Amb les obres, fomentem la convivència en un espai remodelat i estructurat per donar vida al teixit social. Aquesta obra comptarà amb recursos del Fons Next Generation de la Generalitat i està essent promogut pel Departament de Drets Socials.


5. Enderroc de l’edifici Venus i construcció d’un centre educatiu d’ensenyament:

La quantitat d’habitatges que hi ha actualment a la Mina, més els nous habitatges a construir, tenen volum suficient per a dues escoles. Com que hi ha moltes famílies que porten, actualment, els fills a escoles fora del barri, no se’n percep la necessitat. L’objectiu és regenerar el barri, recuperar la confiança i que les dues escoles acabin essent necessàries. Aquest projecte necessita canvi de planejament i es preveu a mig termini. L’enderroc de l’edifici Venus té el pla d’expropiació aprovat amb data d’avui, 18 d’abril de 2024.

Edifici amb serveis per a la gent gran{"name":"2024/04/18/16/05/8e56be5f-c328-46c6-8db0-9e0a9b7ce2b8.jpg","author":"Consorci de la Mina","type":"0","location":"0","weight":2826905}

6. Escola bressol

Per donar resposta a la demanda de les famílies d’una escola bressol, es preveu la necessitat de construir aquest espai destinat als més petits del barri. Aquest projecte necessita canvi de planejament i es preveu a mig termini.

7. Plataforma de serveis per la gent gran:

Dins del projecte de nou model d'habitatges amb serveis per a la gent gran del Departament de Drets Socials, es vol aprofitar la iniciativa “La Mina amb futur” per implementar aquest model al barri en format plataforma de serveis: pisos amb serveis, centre dia, espais per a l’envelliment actiu i comunitari, serveis de cures per a persones grans i actuacions integrades socials i sanitàries. Inicialment, es pensa en projectar entre 50 i 70 pisos amb serveis, dues unitats de convivència de cures de llarga durada amb un total de 16 places, un centre de dia i els altres serveis esmentats.

8. Centre internacional de Lluites Olímpiques:

En el marc d’un projecte liderat per la Federació Catalana de Lluita i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), situarem la Mina com a centre de referència de les Lluites Olímpiques a nivell internacional.Segueix l’actualitat del Departament a les xarxes:

X @dsocialscat|Instagram @dsocialscat

Facebook @dsocialscat|Youtube Drets Socials

3  

Imatges

Consell de Govern del Consorci de la Mina

Consell de Govern del Consorci de la Mina 288529

Atenció als mitjans posterior al Consell de Govern del Consorci de la Mina

Atenció als mitjans posterior al Consell de Govern del Consorci de la Mina 195609

Atenció als mitjans posterior al Consell de Govern del Consorci de la Mina

Atenció als mitjans posterior al Consell de Govern del Consorci de la Mina 246245

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia