Direcció General de Comunicació

El Govern aprova el nou Pla de Seguretat Viària 2024-2026, que planteja una reducció del 20% de les víctimes mortals en aquest trienni

El Govern aprova el nou Pla de Seguretat Viària 2024-2026, que planteja una reducció del 20% de les víctimes mortals en aquest trienni

query_builder   30 abril 2024 13:16

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el nou Pla de Seguretat Viària 2024-2026, que planteja una reducció del 20% de les víctimes mortals en aquest trienni

  1. El PSV 2024-2026 és la concreció en accions del Pacte Nacional per a la Mobilitat Segura i Sostenible i es desplega en 210 accions i 600 activitats programades per a enguany


El Govern ha aprovat el nou Pla de Seguretat Viària (PSV) 2024-2026, un instrument tècnic triennal que té com a objectiu ordenar el conjunt de mesures, recursos i accions necessàries per reduir la sinistralitat en línia amb els objectius marcats per Unió Europea. L’objectiu actual per al decenni 2020-2030 és la reducció del 50% de víctimes mortals.

El Pla de Seguretat Viària 2024-2026 és la concreció en accions per als pròxims tres anys del Pacte Nacional per a la Mobilitat Segura i Sostenible 2021-2030, un document estratègic que aborda de manera transversal la mobilitat segura, sostenible, saludable i intel·ligent, a més de la seguretat viària.

El pla té com a objectiu general arribar a la Visió Zero, és a dir, a zero víctimes mortals l’any 2050 i, per arribar-hi, es planteja una reducció del 20% de les víctimes mortals per sinistres viaris en zona interurbana i del 5% en zona urbana l’any 2026 en relació amb l’any 2019. Així mateix, també té com a objectius protegir els usuaris més vulnerables de la mobilitat, com vianants, ciclistes i motoristes, i també persones grans i menors d’edat; reduir els principals factors de risc concurrents en els sinistres; millorar la qualitat ambiental i mitigar l’impacte de l’emergència climàtica en la mobilitat.

El Pla de Seguretat Viària 2024-2026 recull totes les accions dels diferents Departaments de la Generalitat i les dutes a terme per altres administracions públiques així com membres de la CCTSV que pertanyen a la societat civil. S’estructura en 5 eixos estratègics, que es despleguen en 210 accions i, per a aquest any 2024, hi ha programades 600 activitats per promoure la mobilitat segura i sostenible i reduir els sinistres viaris amb víctimes.

El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que, fins al 30 d’abril, han perdut la vida 35 persones en 33 accidents mortals en 31 carreteres diferents de la xarxa viària interurbana de Catalunya.

Durant el primer quadrimestre de l’any passat, van morir 49 persones en 41 sinistres mortals, xifra que suposa una reducció del 29%. Si ho comparem amb el 2019, any de referència amb 54 morts en 52 sinistres, la reducció és del 35%. Al llarg d’aquests primers quatre mesos del 2024, també s’ha registrat una reducció dels ferits greus, un 5,3% menys que en el mateix període del 2023.

El mes d’abril, set persones han perdut la vida a la xarxa viària interurbana, xifra que suposa una important reducció respecte al mateix mes dels anys anteriors (15 víctimes el 2019 i 17 víctimes mortals el 2023).

Accions previstes

En l’eix sobre la necessitat d’impulsar una mobilitat més segura i sostenible per a la reducció de la sinistralitat i la millora de la qualitat ambiental, hi ha diferents accions previstes per facilitar el canvi modal cap a mitjans de transports més sostenibles i fomentar la intermodalitat entre diferents modes de transport. Hi ha iniciatives per reduir la contaminació atmosfèrica, les emissions i l’impacte ambiental. A més, també hi ha accions que busquen ordenar les noves tendències en la mobilitat urbana, els vehicles de mobilitat personal i els vehicles compartits, i d’altres que pretenen planificar les infraestructures urbanes a favor de la pacificació del trànsit.

En l’eix de realitzar un control més dinàmic de la seguretat viària en el marc d’una sinistralitat més dispersa i diversa a la xarxa viària catalana, hi ha estratègies per combatre la dispersió dels sinistres amb una estratègia més dinàmica de la informació i del control de la seguretat viària, i mesures per reduir els atropellaments de vianants i el risc i la sinistralitat dels ciclistes i dels motoristes.

Quant a l’eix de promoure la formació i l’educació contínua per a la millora de la seguretat viària del conjunt de la població al llarg del cicle vital, es busca establir una estratègia formativa per als infants i joves en l’actual i futur model de mobilitat; fomentar un aprenentatge al llarg del cicle vital davant els riscos i necessitats de la mobilitat segura, sostenible i saludable; formar els conductors i conductores tenint en compte els nous reptes de la mobilitat; establir mesures preventives i de control davant de conductes infractores i reincidents; i incrementar les accions per a la millora de la seguretat laboral viària.

En relació amb l’eix d’intervenir a la xarxa viària catalana incorporant infraestructures viàries i de gestió del trànsit (ITS) per a la reducció de la sinistralitat i la promoció d’una nova mobilitat, hi ha accions previstes que consideren incorporar a la xarxa viària catalana i a les vies d’alta capacitat sistemes intel·ligents de transport per a la reducció de la sinistralitat i la gestió del trànsit; millorar l’eficiència energètica dels vehicles a motor i l’electrificació de la mobilitat; incorporar sistemes intel·ligents de transport (ITS), actuacions de via i noves tecnologies per a la millora de la gestió i de la informació del trànsit; iniciar nous projectes per a la mobilitat connectada i autònoma; i millorar les infraestructures de la xarxa viària catalana.

Finalment, pel que fa a l’eix de la participació i atenció al territori i a les persones, es pretén repensar l’estructura que requereix abordar els nous reptes de mobilitat quant a polítiques públiques de mobilitat i seguretat viària; reforçar la coordinació i col·laboració amb les entitats supralocals i locals; proposar un marc jurídic per adaptar la mobilitat segura i sostenible al canvi cultural i de paradigma; planificar les estratègies de la mobilitat segura i sostenible; i també un seguit d’accions previstes per a l’atenció a les víctimes dels sinistres de trànsit.

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia