1. S’atorguen dues subvencions per impulsar actuacions incloses a l’Estratègia de turisme enogastronòmic a Catalunya 2022-2027
  2. Aquest pla compta amb 26 projectes que han de permetre estructurar una oferta de valor atractiva i competitiva

El Departament d’Empresa i Treball ja està desplegant les actuacions contemplades a l’Estratègia de turisme enogastronòmic a Catalunya 2022-2027. L’objectiu d’aquest pla, que compta amb 26 actuacions i 7 milions d’euros provinents dels fons europeus Next Generation, és fer de Catalunya una referència imprescindible del turisme enogastronòmic d’Europa.

Algunes de les actuacions previstes en aquesta estratègia seran executades per ens locals, i per aquest motiu, el Govern ha concedit una subvenció a la Diputació de Lleida per un import de 500.000 euros, i una altra al Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat per un import d’1.045.479 euros.

En el cas de la Diputació de Lleida, la subvenció és per finançar l’actuació “Ruta enogastronòmica de la vall de Sió”. Aquest itinerari comptarà amb punts de parada i d’interpretació activa del paisatge i la producció agrícola mitjançant la creació i adequació d’itineraris no motoritzats al llarg de 15 municipis que segueixen el curs del riu Sió.

Pel que fa al Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, els diners atorgats són per impulsar l’actuació “Can Comas: projecte agroturístic innovador i sostenible al Parc Agrari del Baix Llobregat”. Es tracta d’una proposta basada en la promoció i difusió dels valors del parc, dels seus actors i productes a partir de la implementació d’una estratègia de màrqueting experiencial focalitzada en la masia Can Comas.

L’Estratègia de turisme enogastronòmic a Catalunya 2022-2027 s’estructura en 4 grans eixos: transició verda i sostenible, eficiència energètica, transició digital i competitivitat. Les actuacions previstes en aquests eixos han de permetre estructurar una oferta de valor atractiva, competitiva i segmentada per tipus de públic, i basada en el model 4D (desestacionalització, diversificació, desconcentració i augment de la despesa) i 4S (segura, saludable, singular i sostenible).

A principis d’any es van atorgar 2.379.588 euros per impulsar quatre projectes. Per una banda, a l’Ajuntament de Falset per l’”Espai vi: centre d’ d’inspiració enogastronòmica de Falset” (600.000 euros) i a l’Ajuntament de l'Ametlla de Mar pel “Centre enogastronòmic: espai cuina de mar” (421.687 euros). D’altra banda, als ajuntaments d’Aitona i Palamós, el primer per la iniciativa “Fruiturisme: centre a cel obert i espai (507.901 euros) i el segon per la proposta “Aula Blava: vaixell interpretatiu de la cultura de la pesca” (850.000 euros).

El pla compta amb la col·laboració dels patronats de turisme de les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) i Prodeca del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.