1. Ha estat dissenyat i executat pel Govern en col·laboració amb l’Ajuntament de Lleida i la implicació dels agents econòmics locals
  2. Incidirà especialment en els comerços amb més necessitats lingüístiques
  3. Vol fer front a una disminució de l’ús del català que s’ha produït en el sector comercial de Lleida com a conseqüència de les transformacions sociodemogràfiques viscudes per la ciutat durant la darrera dècada


Presentació Pla Ofercat a Lleida{"name":"2024/06/17/18/27/59bdc866-d183-415e-a0ee-b67f0f29c05f.jpg","author":"CPNL","type":"0","location":"0","weight":366339}

La presidenta del Centre de Normalització Lingüística de Lleida, Pilar Bosch Vilana, ha presentat el pla d’acció Ofercat per promoure l’ús del català al comerç a Lleida, que impulsa el Govern, en concret la Secretaria de Política Lingüística i el Consorci per a la Normalització Lingüística amb la col·laboració de l’Ajuntament de Lleida. Entre altres accions destacades, el Pla inclou accions de formació als establiments mateix. En la seva intervenció, Bosch ha afirmat que: “Les dades són necessàries per poder traçar futures línies de treball. Per això, tot i que aquestes dades que s’han presentat avui ens dibuixen una situació millor que en altres indrets de Catalunya, també ens indiquen que no hem d’abaixar la guàrdia i que hem de continuar treballant perquè el català sigui la llengua d’ús al comerç de la nostra ciutat.”

El pla, que ha presentat la directora del Centre de Normalització Lingüística de Lleida, Balbina Escolà Corsà, comptarà amb la col·laboració dels agents econòmics locals i incidirà en l’ús del català en l’àmbit comercial amb accions formatives, informatives i de sensibilització. El pla impulsarà accions específiques en àmbits com l’hostaleria o la restauració i posarà èmfasi en els establiments que presentin els dèficits lingüístics més significatius.

Entre les línies de treball d’aquest pla destaca la de “Comerços aprenents”, que s’adreça específicament als comerços lingüísticament més deficitaris pel que fa a l’ús del català. Consisteix en la realització d’un total de 10 sessions de formació elemental de llengua catalana al mateix comerç a càrrec d’un tècnic del Centre de Normalització Lingüística de Lleida. Això permetrà que el personal que es formi pugui començar a adreçar-se als clients en català en interaccions senzilles. També es proporcionarà informació sobre les vies presencials i en línia per aprendre català, es divulgaran els ajuts existents per a la introducció del català a les empreses i s’informarà dels drets i els deures lingüístics.

Albert Fabà, tècnic del Consorci per a la Normalització Lingüística, ha iniciat la sessió amb els resultats de l’estudi Ofercat 2022, que ha servit de base per a l’elaboració del Pla Ofercat 2024 que s’ha presentat avui. A l’acte també s’hi han convidat representants de les organitzacions empresarials i comercials de la ciutat.

Disminució de l’ús en les interaccions i la retolació

Segons les dades del darrer projecte Ofercat (2022), el català és la llengua més usada a la retolació principal dels comerços de Lleida (55,2 %). A continuació hi ha els rètols ambivalents o sense contingut lingüístic (19,4 %), i els rètols en castellà (8,8 %) i amb altres llengües (13,5%). Aquestes dades reflecteixen una caiguda de 4 punts en l’índex d’oferta de català en la retolació en comparació amb l’estudi Ofercat que l’any 2015 es va portar a terme a Lleida.  

Pel que fa a la llengua oral, a la llengua de salutació, és a dir, aquella en què el comerciant s’adreça al client abans que aquest digui res, el català compta amb un índex de 63 punts, 17 per sota del que es registrava al 2015, quan era de 80 punts. Per la seva banda, la disponibilitat lingüística en català, és a dir, l’adaptació al català per part del comerciant quan el client se li adreça en aquesta llengua, se situa en 78 punts, quan l’any 2015 es va situar en 87. Una disminució, per tant, de nou punts.

L’evolució en els usos lingüístics al comerç reflecteix en bona mesura l’evolució demogràfica al conjunt del país, caracteritzada per una presència creixent de persones nascudes a l’estranger que, en el cas concret dels titulars de comerços establerts a Lleida arriba al 23,6%. Aquesta dada segueix l’evolució demogràfica del país, en què el 58,5% ha nascut a Catalunya, el 19,8% a la resta de l’Estat, i el 21,7% ha nascut a l’estranger, segons dades de 2022 del Padró d’habitants (Idescat). 

Diferències entre sectors

Pel que fa als resultats segons el sector comercial n’hi ha tres on el català és majoritari o pràcticament majoritari: l’índex de català a la retolació principal al sector d’alimentació és de 81 punts sobre 100, al de salut i estètica de 79 punts, i al de finances de 78 punts. La presència del català és força més limitada, amb 50 punts, al sector de tèxtil i derivats. 

Pel que fa a la presència del català en la llengua oral, quant a la llengua de salutació, és especialment important l’índex molt baix, de 32 punts, a la restauració i hoteleria, sector on la mobilitat laboral és molt elevada. A la resta de sectors, cal assenyalar dinàmiques diverses, tot i que en general els índexs del 2022, tant els de la llengua de salutació com la disponibilitat lingüística en català, són més baixos que els del 2015.

Un estudi rigorós de llarga trajectòria

Els plans Ofercat són una actuació impulsada conjuntament per la Secretaria de Política Lingüística del Departament de Cultura i el Consorci per a la Normalització Lingüística, amb els ajuntaments, per millorar la posició del català en l’entorn comercial. Es basen en els estudis Ofercat, queanalitzen mitjançant tècniques d’observació l’oferta lingüística del comerç d’una ciutat, concretament la llengua escrita de la retolació de l’establiment comercial i la llengua d’atenció oral dels dependents. A través d’un procediment de mostreig per rutes aleatòries, a la ciutat de Lleida s’ha observat una mostra de 511 establiments comercials. 

El projecte Ofercat va arrencar l’any 2000, i inicialment va consistir en un conjunt d’estudis per observar de manera sistemàtica l’oferta lingüística dels establiments comercials de Catalunya. D’ençà de 2016, els estudis van ser complementats pels plans d’actuació, denominat Plans Ofercat, que impulsen diverses accions de foment del català. Estudis i plans es repeteixen de manera cíclica a les mateixes localitats cada 4 anys per adaptar-los als canvis socials, econòmics i comercials. L’any 2022 es van reprendre els estudis Ofercat, aturats al 2020 per la COVID-19, i des d’aleshores s’estan intensificant arreu del territori. A partir d'enguany, aniran desplegant-se plans Ofercat d'actuació al comerç a diverses viles i ciutats de Catalunya.