1. Ho ha dit durant l’acte institucional per commemorar el Dia Mundial de les Persones Refugiades, que serà el proper 20 de juny.
  2. L’any 2023, prop de 200 persones refugiades i sol·licitants d’asil internacional han participat de les mentories a Catalunya, que han comptat amb gairebé 400 persones mentores.
  3. Des del 2017, hi ha hagut 609 tàndems de mentoria, amb la participació de 1286 persones mentores i 961 mentorades.
Acte institucional pel Dia Mundial de les Persones Refugiades{"name":"2024/06/17/19/34/c1c9f075-beec-4d00-af19-c935b5cbe411.jpg","author":"Departament d'Igualtat i Feminismes.","type":"0","location":"0","weight":"97157"}

Per commemorar el Dia Mundial de les Persones Refugiades, que serà el proper 20 de juny, s’ha celebrat un acte institucional al Palau Robert sobre la importància de l'acollida de les persones refugiades en l'àmbit local. "Reclamem a l’Estat la transferència de les competències i els recursos en acollida i refugi per poder desplegar plenament el nostre propi model”, ha reivindicat la consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge Mestre, durant la cloenda de la jornada. “Apostem per un model d’acollida descentralitzat, comunitari i compartit entre institucions i entitats socials, perquè és el millor model per garantir el dret al refugi i contribuir a la vegada a la cohesió social al nostre país”, ha continuat Verge, que ha destacat “el suport als ens locals des de la Generalitat, amb 800.000 euros per a les polítiques municipals d’acollida que tenen impacte en tot el territori i el suport a les entitats amb més de 2 milions d’euros des de la creació del departament d’Igualtat i Feminismes”.

Verge ha ressaltat que “seguim reivindicant el dret a l’asil com un dret humà inseparable de la resta de drets”. Per això, “el model d’acollida propi que defensem és d’arrel comunitària, amb el català com a vehicle de cohesió, que posi les persones al centre i que tingui també en compte a les comunitats d’acollida”, ha compartit la consellera, que ha especificat que “el model es basa en el respecte als drets humans, amb perspectiva de gènere i interseccional, que no fa distincions entre països d’arribada sinó que contempla les circumstàncies particulars que han portat a les persones a demanar asil”. Verge ha apostat per aquest model per contrarestar “les mancances del model d’acollida actual, algunes d’elles fixades per un model estatal excessivament centralitzat i poc flexible, que es basa en l’acollida en macrocentres poc o gens arrelats al territori, que no té en compte ni les necessitats de les persones refugiades ni l’impacte que poden tenir al territori que les acull”.

Per la seva banda, la directora general de Migracions, Refugi i Antiracisme, Eunice Romero Rivera, ha exposat en la benvinguda a l’acte que “davant de reptes globals i amb l’extrema dreta en creixement, teixim xarxa des del municipalisme, per tenir una societat d’acollida cohesionada que no deixi a ningú enrere”. Romero ha denunciat que “un dels principals entrebancs amb què es troben les persones quan volen sol·licitar la protecció internacional és la impossibilitat per obtenir una cita amb la Policia Nacional on formular la sol·licitud” i, per això, “és necessari que no parlem de sol·licitants o beneficiaris de protecció internacional sinó de persones amb necessitats de Protecció Internacional, per donar resposta a les necessitats de les persones, amb independència del seu estatus jurídic imposat perquè no poden sol·licitar la protecció internacional”. A més, la directora general de Migracions, Refugi i Antiracisme ha condemnat que “el Pacte Europeu de Migració i Asil suposa un retrocés dels drets fonamentals de les persones migrades i refugiades”, i ha afegit que “és un pacte que deshumanitza i que criminalitza les migracions i el refugi”.

Eunice Romero Rivera, directora general de Migracions, Refugi i Antiracisme{"name":"2024/06/17/19/36/cc9e1286-d5b5-4016-9e50-5ab751f7a14e.jpg","author":"Departament d'Igualtat i Feminismes","type":"0","location":"0","weight":48758}

L’acte també ha comptat amb la conferència “L'acollida en temps de crisi de l'asil” de Blanca Garcés, investigadora sènior del CIDOB. Tot seguit ha tingut lloc la taula rodona “El refugi des del municipalisme”, amb la participació d’Aleksandra Semeriak, tècnica del projecte COMET del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament; de Dilara Ekmen, co-directora de la Comissió Catalana d’Acció pel Refugi (CCAR); i de José Bolivar, advocat de CEPAIM.

Abans de tancar l’acte, Marlen Niubó Edeler, la coordinadora del Comitè per l’Acollida de Persones Refugiades, ha llegit el manifest amb motiu del Dia Mundial de les Persones Refugiades. El text repassa la situació actual de les persones refugiades i sol·licitants de protecció internacional i reclama millorar-ne l’acollida. Per fer-ho, planteja diferents propostes destinades a la Unió Europea, al govern de l’estat, a la Generalitat i al món local, segons les seves responsabilitats. Per exemple, demana “consolidar un sistema d'acollida de protecció internacional que posi al centre les necessitats de les persones desplaçades forçosament i migrants, amb perspectiva antiracista, de gènere, interseccional i atenent les situacions de vulnerabilitat específica de determinats col·lectius com les persones del col·lectiu LGBTI+, les persones, víctimes de tràfic d'éssers humans o les persones amb problemes de salut mental”.

Acte institucional pel Dia Mundial de les Persones Refugiades{"name":"2024/06/17/19/47/c956f7d2-19ec-45b8-be74-07ca9b83bcc6.jpg","author":"Departament d'Igualtat i Feminismes","type":"0","location":"0","weight":78211}


Mentories: 7 anys de vincles i acompanyament

Un dels programes que impulsa la Direcció General de Migracions, Refugi i Antiracisme, del Departament d’Igualtat i Feminismes, és el programa de mentoria, en què persones mentores voluntàries acompanyen a persones refugiades i/o sol·licitants de Protecció Internacional, així com en el procés d'arrelament social, per tal de potenciar la seva autonomia i vinculació amb l’entorn d’acollida. El 2023 el programa ha comptat amb 100 tàndems, formats per 360 persones mentores i 192 mentorades. Des de la creació del projecte el 2017, que s’emmarca dins del programa Català de Refugi, han estat actius 609 tàndems, amb 1.286 persones mentores i 961 mentorades.

L’objectiu del programa és afavorir l’autonomia de les persones mentorades i vetllar pel seu benestar emocional. L’acompanyament treballa 3 eixos: l’aprenentatge de la llengua; el coneixement, la participació i la vinculació a l’entorn; i el suport en l’itinerari professional. Alhora, amb el programa de mentoria es fomenta la convivència i la interacció entre veïnes i veïns dels municipis de Catalunya.

Durant el 2023, han participat en el programa tàndems de 93 municipis, repartits per tot Catalunya, i s’han format 125 persones mentores. Des del 2017, any de la creació del programa, hi ha hagut 1.286 persones mentores i 961 mentorades. Entre les mentorades, el 72% són dones, amb una edat mitjana de 50 anys, ja que sobretot es concentren en les franges d’entre 36 i 45 anys i majors de 65 anys. El 80% de les persones mentores tenen estudis superiors. Pel que fa a les persones que s’ha acollit al programa en qualitat de refugiades o sol·licitants d’asil, el 42% són dones i el 56% homes. La majoria es troben entre les franges d'edat dels 26-35 anys (31%) i dels 18-25 anys (20%).

El programa de mentoria és un servei que s’ofereix a les persones refugiades i/o sol·licitants de Protecció Internacional, com també en procés d'arrelament social, per complementar el suport que reben de les diferents entitats socials i institucions, sempre sota una coordinació entre els equips tècnics d’acollida i mentoria. Durant el 2023 a Catalunya es van realitzar 14.775 sol·licituds de Protecció Internacional.

A més, enguany s’han iniciat mentories LGBTI+ entre iguals, és a dir, que persones del col·lectiu acompanyen com a mentores a altres persones que també són LGBTI+. El factor de pertinença al col·lectiu permet que es creï un espai de seguretat i confiança des de l'empatia i la identificació per mitjà d'experiències comunes. La línia LGBTI+ complementa des d'una perspectiva interseccional les línies d’acompanyament a persones refugiades i en procés d’arrelament, ja que continuen sent persones amb necessitats de protecció internacional o migrades que pertanyen al col·lectiu i que, en molts casos, ha estat aquest el motiu del seu desplaçament.


Com funciona la relació de mentoria?

El programa de mentoria crea tàndems entre les persones mentorades, que poden ser unitats familiars o persones individuals, amb les persones mentores, que s’organitzen en grups d’acollida d’entre 2 i 5 membres amb un vincle previ entre elles, o bé poden ser persones soles. El compromís d’ambdues parts és mantenir un contacte periòdic (unes 2-4 hores setmanals) durant 8 mesos, prorrogables a 1 any.

Un cop les persones voluntàries s’han presentat com a candidates i abans de ser emparellades en tàndem, assisteixen a una formació inicial de 12 hores sobre el significat i compromisos de la mentoria, la protecció internacional i/o el refugi, l’arrelament, i d’altres recomanacions d’utilitat. A més, s’ofereix formació específica per les mentories LGBTI+, destinada a les persones mentores que volen fer un acompanyament específic LGBTI i que s'identifiquin com a part del col·lectiu. Durant la formació, realitzen una entrevista psicològica per garantir la idoneïtat del seu perfil i de les seves motivacions personals envers la mentoria.

Des que es crea el tàndem fins que es tanca la relació de mentoria, els grups d’acollida formats per persones mentores compten amb el suport i la supervisió d’un equip de professionals que realitza el seguiment tècnic del funcionament i de la qualitat de la relació de mentoria, aporta recursos i dona resposta als dubtes que puguin tenir les persones mentores.


Vols ser mentora?

Per ser mentora del programa, cal organitzar-se en un grup d’acollida d’entre 2 i 5 membres que ja es coneguin prèviament, o bé presentar-se de manera individual. S’ha de tenir mínim 25 anys i dominar el català i el castellà. A més, cal tenir coneixement del territori on té lloc la relació de mentoria, així com tenir capacitat d’escoltar i voler acompanyar altres persones.

Les persones interessades a participar en el programa de mentoria de la conselleria d'Igualtat i Feminismes poden enviar un correu a grupsacollida.igualtat@gencat.cat, indicant les dades personals i de contacte, per tal de rebre més informació sobre el programa. Per inscriure’s al programa es pot fer a l’enllaç següent.