1. S’hi han incorporat 55 associacions i fundacions d’àmbits diversos
  2. Aquest any hi ha inscrites 40 entitats més que l’any passat, l’increment més gran registrat fins ara
  3. 200 entitats del Cens pertanyen a l’àmbit cultural


Cens d'Entitats
Evolució del Cens d’entitats de foment de la llengua catalana des de la seva creació
{"name":"2024/06/18/14/07/446b52e1-143a-49ec-8a29-ccdbed6f0026.JPG","author":"Departament de Cultura ","type":"0","location":"0","weight":"51382"}

El Cens d’entitats de foment de la llengua catalana ha arribat aquest any fins a les 361 entitats, duplicant el creixement mitjà dels darrers anys. De les 361 entitats, 200 són de l’àmbit cultural; 46 d’integració social; 42 del professional, laboral i empresarial; 36 de l’àmbit dels joves, el lleure i l’esport; 23 de foment de la llengua; i 13, de la ciència i la tecnologia.

La Resolució CLT/2087/2024, de 6 de juny, estableix quines entitats en formen part, tant les que renoven com les que s’hi han inscrit aquest any, així com també les no renovacions i les exclusions.

El Cens d’entitats de foment de la llengua catalana es va crear el 2002, amb 22 entitats inicials, i agrupa fundacions i associacions d’àmbits diversos de tots el territoris de parla catalana que impulsen activitats per promoure actituds positives envers el català o per incrementar-ne el coneixement o l’ús entre la població en general o en col·lectius concrets. Cada any, de l’1 de gener al 31 de març, les entitats poden sol·licitar la renovació o inclusió al Cens.

Moltes d’aquestes entitats, gairebé 200, tenen previst expressament als seus estatuts el foment de la llengua catalana. Entre aquestes entitats hi ha els col·legis professionals, que el tenen previst a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i col·legis professionals: "fomentar l'ús de la llengua catalana entre les persones col·legiades i en els àmbits institucionals i socials en els quals s'exerceix la professió". Les donacions a favor de fundacions o associacions que hi figuren desgraven en l’impost sobre la renda de les persones físiques.